زمین آمار

رگرسیون خطی

مفهوم درونيابي

مفهوم درونيابي پديده¬هاي جغرافيايي از نظر روش¬هاي تحليل در GISداراي دو چهره متفاوت مي¬باشند که درک آن¬ها از اهميت ويژه¬اي ... مطالعه بیشتر
رگرسیون خطی

زمین آمار

نظریه زمین آماری، شاخه­ ای از آمار است که به تشریح ریاضی و تجزیه و تحلیل مشاهدات زمین­شناسی کمک می­کند. ... مطالعه بیشتر