خانه / گوگل ارث انجین(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

گوگل ارث انجین(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

موضوع ویژه : سنجش از دور تغییرات مکانی با استفاده از گوگل ارث انجین( Google Earth EngineGEE)

  طیف وسیعی از داده های سنجش از دور(تصاویر ماهواره ایی و عکس های هوایی) از لحاظ سری های زمانی از محدوده محلی، منطقه ای تا پوشش جهانی در برنامه آنلاین و در دسترس گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE) تقدیم به جامعه علمی در جهان شده است. با …

بیشتر بخوانید »

طبقه بندی محصولات کشاورزی بزرگ مقیاس با استفاده از گوگل ارث انجین Google earth Engine

  برای بسیاری از کشور ها نظارت بر کشاورزی و امنیت غذایی مهم است. و مهم تر از آن تهیه نقشه های پراکندگی محصولات کشاورزی برای مدیریت بهتر و کارآمد امری مهم تلقی می شود.حالا این نقشه های محصولات کشاورزی می تواند در سطح محلی یا در مقیاس سیاره ای …

بیشتر بخوانید »

کاربرد گوگل ارث انجین (Google earth Engine)در سری های زمانی

امروزه با توجه به حجم بالای داده های سنجش از دوری کاربرد سری های زمانی در سنجش از دور روز به روز بیشتر می شود . وقتی که یک پژوهشگرسنجش از دور قصد دارد که یک پدیده مثلا خشکسالی را در زمان های مختلف بررسی کند معمولا رسم بر این …

بیشتر بخوانید »