آموزش آمار فضایی

آموزش آمار فضایی یکی از کاربردی ترین آموزش های سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایران است.آموزش آمار فضایی توسط دکتر سعید جوی زاده در موسسه چشم انداز برگزار می شود.آموزش آمار فضایی برای پژوهشگران و کسانی که به یادگیری آموزش GIS می پردازند کاربردی و حیاتی است .

آمارفضایی-جلد-یک

ناهمگنی فضایی

ناهمگنی فضایی هنگامی که مشاهدات نمونه از مکان¬های مختلف جمع¬آوری شده باشند پژوهشگر با یک فضای ناهمگن سر و کار ... مطالعه بیشتر
رگرسیون خطی

رگرسیون خطی

رگرسیون خطی یکی از اهداف بیشتر بررسی­های آماری، یافتن رابطه­هایی است که به کمک آن بتوان اثر تغییرات یک یا ... مطالعه بیشتر