نرم افزار ENVI 5.3.1 (همراه با آموزش نصب)

نرم افزار ENVI

ENVI5.3 یکی از قویترین و محبوبترین نرم افزارهای سنجش از دور برای پردازش انواع تصاویر و داده های ماهواره ای ... مطالعه بیشتر