پایگاه داده

انطباق ویرایش‌ها و ارسال تغییرات

پشتیبان‌ها

پشتیبان‌ها-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS اگر می‌خواهید با استفاده از  SQL Server از پایگاه داده ... مطالعه بیشتر
کاربرد GIS سرویس‌ها در تجزیه و تحلیل

حالت آفلاین

حالت آفلاین-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS بسیاری از سازمان‌ها به دلایل امنیتی به اینترنت دسترسی ... مطالعه بیشتر