کتاب پردازش تصویر

معرفی سایت IDB

امروزه شاخص‌های متعددی برای بارزسازی پدیده‌های مختلف وجود دارد. اما متاسفانه پایگاهی وجود ندارد که تمام شاخص‌های موجود را به ... مطالعه بیشتر