ویجت Guage

ویجت Guage

ویجت Guage-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS این ویجت داده‌های عددی را از لایه‌هایی مانند FeatureLayer ... مطالعه بیشتر
آموزش gis

نماد سازی

نماد سازی ( symbolizing) عوارض به معنای تخصیص دادن رنگ، نشانه (marker)، اندازه، پهنا، زاویه، طرح ( pattern)، شفافیت (Transparency) و دیگر ... مطالعه بیشتر