مکان‌یابی

در تعریف مکان‌یابی می‌توان گفت که عمل تصمیم‌گیری و تعیین محدوده یا مختصات را شامل می‌شود. انتخاب مکان مناسب برای ... مطالعه بیشتر