استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در بررسي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت زيرراه

استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در بررسي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت زيرراه

استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در بررسي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت زيرراه


چيرگي اقليم هاي خشک و نيمه خشک در پهنه وسيعي از کشور و افزايش تقاضا براي آب در کاربري هاي گوناگون ايجاب مي کند که وضعيت اين منابع جهت تامين آب، مورد مطالعه قرار گيرد. از فناوري سامانه اطلاعات جغرافيايي در زمينه هاي گوناگون از جمله پهنه بندي کيفي آب زيرزميني استفاده مي شود. دشت زيرراه در شمال شرق شهرستان دشتستان در استان بوشهر قرار دارد. به منظور بررسي هيدروژئوشيمي آب هاي زيرزميني در اين دشت، از اطلاعات 19 نمونه آب زيرزميني استفاده شده است. بر اساس نقشه ها و نمودارهاي به دست آمده، شمال و مرکز دشت داراي کيفيت غير قابل قبول براي مصرف شرب، و ساير چاه هاي موجود داراي کيفيت موقتا قابل شرب هستند. از لحاظ کشاورزي بيشتر نمونه هاي آب زيرزميني بر اساس رده بندي ويلکاکس در رده C4S4 قرار گرفته اند، همچنين آب زيرزميني حوالي روستاهاي سياه منصور، سرقنات، نظرآقا و تل سرکوه سبب تخريب ساختار فيزيکي خاک مي شود. کيفيت اين منابع آب از نظر مصرف صنعت، پوسته گذار هستند.
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=219073

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید