انواع سيستمهاى ليدار


انواع سيستمهاى ليدار: سيستمهاى ليدار را می توان به دو دسته عمده تقسيم كرد. دسته اول ليدار چند-بازگشتى كه به آنها ليدارهاى كلاسيك هم گفته مىشود و دسته دوم ليدار موج-پيوسته مىباشد. تفاوت عمده اين دو نوع ليزر اسكنر در تعداد و نوع پارامترهاى خروجىشان مىباشد. در مورد ليدار كلاسيك تنها مختصات سه بعدى نقاط در دسترس مىباشد. ه نوعى تنها خصوصيتى هندسى از سطح برداشت شده است. البته پالس ليزر بازگشتى داراى مقدار انرژى كاهش يافتهاى مىباشد كه گاهى از آن به عنوان شدت موج بازگشتى ياد مى كنند. اصطلاح شدت موج بازگشتى هنوز به طور دقيق تعريف و تبيين نشده است(2008. (Hollaus, Wagner al et بنابراين تحقيقات بر روى اين داده ها تنها جنبه هندسى دادهها را مورد بررسى و……………ادامه مطلب در کتاب پردازش داده های لیدار
مولفان: سعید جوی زاده ، منیژه براهیمی، مژگان صداقت

 

تعدادی از کاربرد لیدار
۱- مدیریت و برنامه ریزی جنگلداری

۲- مدل سازی سیل

۳-مدل سازی آلودگی هوا

۴-نقشه برداری و کارتوگرافی

۵-برنامه ریزی شهری:

۶-مدیریت خط ساحلی

۷-مدیریت حمل و نقل

۸-اکتشافات نفت و گاز

۹-معادن و مواد معدنی (حجم واکتشاف)

۱۰- باستان شناسی

۱۱- برنامه ریزی شبکه تلفن همراه

۱۲-تجسم سازی و صنعت بازی

۱۳- صحنه حادثه – جرم

۱۴- معماری

سنجش از دور(RS)

سنجش از دور دانش، فناوری و هنر به دست آوردن اطلاعات قابل اطمینان کمی یا کیفی درباره اشیا، پدیده ها و محیط که از طریق جمع آوری و اندازه گیری امواج الکترومغناطیس از شی در طول موج های خاص به وسیله یک یا چند سنجنده، تحلیل و تفسیر تصاویر ماهواره ای یا پهپاد بدون حضور فیزیکی در محل و تماس مستقیم است.

سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون آن از یک نقطه مناسب بالاتر از سطح زمین است. پرتوهای بازتابی که از نوع امواج الکترومغناطیس هستند، می‌توانند دارای منابع گوناگونی همانند پرتوهای خورشیدی، پرتوهای حرارتی اجسام یا حتی پرتوهای مصنوعی باشند. سنجش از دور، دانش بسیار گسترده‌ای است که از جهات مختلف توسط صاحبنظران زیادی از جمله Campbell ،Lillesand و Kiffer و Sabins به معرفی آن پرداخته شده‌است. Campbell با سعی در بیان کلّی از سنجش از دور، این مقوله را چنین تعریف می‌کند: سنجش از دور عبارت است از بدست آوردن اطلاعات از سطح زمین و سطح دریاها با استفاده از تصاویر اخذ شده از فراز آنها، با استفاده از بخش‌هایی از طیف الکترومغناطیس که از سطح زمین تابیده یا بازتابیده شده‌اند. همانطور که در بالا نیز شرح داده شد، سنجش از دور از انرژی الکترومغناطیسی بهره می‌گیرد. قوی‌ترین منبع تولیدکننده این انرژی، خورشید است که انرژی الکترومغناطیس را در تمام طول موج‌ها تابش می‌کند.

در کنار خورشید که به عنوان منبع طبیعی تولید انرژی الکترومغناطیس در سنجش از دور غیر فعال کاربرد دارد، انرژی الکترومغناطیس می‌تواند به صورت مصنوعی نیز تولید شود که آن را اصطلاحاً سنجش از دور فعال می‌نامند. وقتی انرژی الکترومغناطیس به زمین می‌رسد، قسمتی از آن بازتابیده و قسمت دیگری جذب می‌شود. انرژی جذب شده معمولاً پس از مدتی به صورت انرژی حرارتی تابش می‌گردد، این تابش عمدتاً در طیف فروسرخ رخ می‌دهد.

سهم بازتاب شده و سهم جذب شده انرژی الکترومغناطیس برای مواد گوناگون متفاوت است. با اندازه‌گیری مقدار انرژی الکترومغناطیس بازتابی یا تابش شده و مقایسه آن با منحنی‌های بازتاب طیفی موادی معین، می‌توان اطلاعاتی را از سطح خشکی‌ها و سطح دریاها بدست آورد.

پرتوهای بازتابیده شده از اجسام روی سطح زمین، توسط سنجنده‌ها به صورت قابل نمایش و قابل پردازش، ثبت و ذخیره می‌شوند.

سنجش از دور اولین بار در ایالات متحده آمریکا و با پرتاب ماهواره لندست در سال ۱۹۷۲ شروع شد.

تعاریف سنجش از دور از دیدگاه های مختلف

سنجش از دور دانش پردازش و تفسیر تصاویری است که حاصل ثبت تعامل انرژی الکترومغناطیس اشیا می باشند (sabins,1997)
سنجش از دور، علم و هنر(فناوری) به دست آوردن اطلاعات درباره یک شی،منطقه یا پدیده از طریق پردازش و آنالیز داده های اخذ شده به وسیله یک دستگاه (بدون تماس مستقیم با شی، منطقه یا پدیده مورد مطالعه است. (ASP,1983)

 

 

لیدار، Lidar، لایدار، Light Detection and Ranging، سنسور لیدار، انواع لیدار، اجزای تشکیل دهنده لیدار، کاربردهای لایدار، معایب لیدار، DTM، محاسن لیدار، تفاوت بین لیدار و رادار، خروجی‌ لیدار،DSM، پالس، لیزر، امواج راديويي، فرمت داده هاي لیدار، DEM، مدل رقومی ارتفاعی، توپوگرافی، پرتو لیزر، سنجش از دور، Remote sensing، مجموعه داده‌های Lidar، طول موج، لیدار چیست، لایدار چیست، Lidar چیست، آشنایی با لیدار، آشنایی با لایدار، آشنایی با Lidar ، معرفی لیدار، معرفی لایدار، معرفی Lidar، کاربردهای لیدار، کاربردهای Lidar، انواع لایدار، انواع Lidar، فرمت داده هاي Lidar، فرمت داده هاي لایدار، آموزش لیدار، آموزش لایدار، آموزش Lidar، کاربرد لیدار در سنجش از دور، فیلم آموزشی لیدار، تبدیل داده های لیدار به رستر در نرم افزار ArcMap ، تبدیل لیدار به رستر، لیدار چیست؟ ، نرم افزارهای لیدار، سایتهای رایگان دانلود لیدار، نرم افزار های لایدار، سایتهای رایگان دانلود لایدار، خصوصیات لیدار، ویژگی های لیدار، کاربرد لایدار، کاربرد لیدار، تفاوت لایدار با رادار، تفاوت لایدار با فتوگرامتری، تفاوت لیدار با رادار، کاربرد lidar، تفاوت لیدار با فتوگرامتری،داده های لایدار، داده های لیدار، فرمت لایدار، فرمت لیدار، خروجی داده های لیدار، خروجی داده های لیدار، کاربرد لیدار در سیل، کاربرد لیدار در آلودگی هوا، کاربرد لیدار در حمل و نقل، کاربرد لیدار در هواشناسی، اجزای لیدار، سیستم لیدار، انواع لیدار، دقت لیدار، ارتفاع لیدار، اجزای تشکیل دهنده لیدار، اصول سنجش از دور لیدار، محاسن لیدار، معایب لیدار، آموزشی لایدار، موسسه چشم انداز، فیلم آموزشی لایدار، فیلم آموزشی لیدار، آموش لیدار، مدل DSM ، Digital Surface Model، مدل DTM ، Digital Terrain Model ، مدل DEM ، Digital Elevation Model ، بررسی تفاوت مدل های DEM و DTM و DSM ، مدل رقومی ارتفاع، DEM ، مدل رقومی زمین، DTM ، مدل رقومی سطح، DSM، تولید DSM و DTM از داده های lidar، تولید DSM و DTM از داده های لایدار، تولید DSM و DTM از داده های لیدار، آموزش تولید مدل های ارتفاعی، آموزش کار با داده های lidar ، آموزش کار با داده های لایدار، آموزش کار با داده های لیدار، تولید DEM ، تولید DTM ، تولید digital elevation model، تولید digital surface model، تولید digital terrain model ، آموزش 3d در arcgis ، آموزش 3d در جی آی اس، آموزش سه بعدی gis ،آموزش نمایش سه بعدی DEM در ArcGIS ، نمایش سه بعدی DEM ، کاربرد DEM، کاربرد DTM، کاربرد DSM،

لیدار(LiDAR)


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

DEMDigital Elevation ModelDigital Surface ModelDigital Terrain ModelDSMDTMLidarLidar چیستLight Detection and RangingRemote sensingآشنایی با Lidarآشنایی با لایدارآشنایی با لیدارآموزش 3d در arcgisآموزش 3d در جی آی اسآموزش Lidarآموزش تولید مدل های ارتفاعیآموزش سه بعدی gisآموزش کار با داده های lidarآموزش کار با داده های لایدارآموزش کار با داده های لیدارآموزش لایدارآموزش لیدارآموزش نمایش سه بعدی DEM در ArcGISآموزشی لایدارآموش لیداراجزای تشکیل دهنده لیداراجزای لیدارارتفاع لیداراصول سنجش از دور لیدارامواج راديوييانواع Lidarانواع لایدارانواع لیداربررسی تفاوت مدل های DEM و DTM و DSMپالسپرتو لیزرتبدیل داده های لیدار به رستر در نرم افزار ArcMapتبدیل لیدار به رسترتفاوت بین لیدار و رادارتفاوت لایدار با رادارتفاوت لایدار با فتوگرامتریتفاوت لیدار با رادارتفاوت لیدار با فتوگرامتریتوپوگرافیتولید DEMتولید digital elevation modelتولید digital surface modelتولید digital terrain modelتولید DSM و DTM از داده های lidarتولید DSM و DTM از داده های لایدارتولید DSM و DTM از داده های لیدارتولید DTMخروجی داده های لیدارخروجی‌ لیدارخصوصیات لیدارداده های لایدارداده های لیداردقت لیدارسایتهای رایگان دانلود لایدارسایتهای رایگان دانلود لیدارسنجش از دورسنسور لیدارسیستم لیدارطول موجفرمت داده هاي Lidarفرمت داده هاي لایدارفرمت داده هاي لیدارفرمت لایدارفرمت لیدارفیلم آموزشی لایدارفیلم آموزشی لیدارکاربرد DEMکاربرد DSMکاربرد DTMکاربرد lidarکاربرد لایدارکاربرد لیدارکاربرد لیدار در آلودگی هواکاربرد لیدار در حمل و نقلکاربرد لیدار در سنجش از دورکاربرد لیدار در سیلکاربرد لیدار در هواشناسیکاربردهای Lidarکاربردهای لایدارکاربردهای لیدارلایدارلایدار چیستلیدارلیدار چیستلیدار چیست؟لیزرمجموعه داده‌های Lidarمحاسن لیدارمدل DEMمدل DSMمدل DTMمدل رقومی ارتفاعمدل رقومی ارتفاعیمدل رقومی زمینمدل رقومی سطحمعایب لیدارمعرفی Lidarمعرفی لایدارمعرفی لیدارموسسه چشم اندازنرم افزار های لایدارنرم افزارهای لیدارنمایش سه بعدی DEMویژگی های لیدار

113 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید