بررسی پراکندگی فضایی سرطان‌های خون با تأکید بر عوامل محیطی (آب و هوا) با استفاده از GIS مطالعه‌ی موردی: مبتلایان به بیماری سرطان خون در شهرستان‌های تابعه‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‌های 89-1385


شیوع لوسمي در استان‌های شمال غرب و مرکز کشور، شامل استان اصفهان بیشتر از سایر نواحی است. از آن جایی که این سرطان یک سرطان چند عاملی است و در 90 درصد موارد اتیولوژی آن ناشناخته می‌باشد، پژوهش حاضر با نمایش پراکندگی فضایی سرطان‌های خون در استان اصفهان، بررسی تطبیقی پراکنش بیماری با شرایط اقلیمی و ارایه‌ی آن به صورت نقشه، با هدف بررسی پراکندگی سرطان‌های خون در انواع آب و هوا در گستره‌ی استان در بين سال‌های 89-1385 انجام شد
آمار بیماران مبتلا به لوسمي در استان اصفهان در بين سال‌های 89-1385 از مرکز بهداشت استان دریافت گردید. پس از پالایش داده‌ها، محاسبه‌ی نسبت مبتلایان به تفکیک سن، جنس، سال ابتلا و شهرستان انجام گرفت. همچنین، با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS نسخه‌ی 10، پراکندگی فضایی بیماران بر روی هر یک از الگوهای اقلیم مشخص شد. شهرستان‌هاي سميرم، فريدونشهر و برخوار پرخطرترين شهرستان‌هاي استان از نظر ابتلا به لوسمي بودند. سال 1388 سال اوج ابتلا بود.
بیشترین میزان شیوع این بیماری (03762/0 نفر در کیلومتر مربع) در مناطق داراي آب و هواي نيمه خشک مياني و کمترین آن در منطقه‌ی آب و هوایی خشک شدید قرار دارد.

لینک دسترسی به اصل مقاله:

http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/6866

آموزش کاربردی GIS در بهداشت و سلامت

مدرس:دکتر سعید جوی زاده
همراه با کتاب و فیلم
تلفن ثبت نام:
09382252774
وب سایت:
https://gisland.org/

کاربرد GIS در بهداشت و درمان،کتاب کاربرد GIS در پزشکی،آموزش GIS در سلامت، کاربرد GIS در ارتقاي تصميم گيري هاي مديريت بخش بهداشت،دکتر سعید جوی زاده،دکتر حسین آبادی،کاربرد GIS در نظام بهداشت و سلامت،موسسه چشم انداز،سعید جوی زاده،اهمیت GIS در سلامت ،فیلم آموزشی کاربرد GIS در بهداشت،استفاده از GIS در مهندسی بهداشت،نقشه جامع سلامت،سمینار GIS در سلامت،همایش GIS در سلامت،کارگاه GIS در سلامت،شیراز،تهران، پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در بهداشت و محیط زیست،پاورپوینت GIS در سلامت،

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید