آموزش gis

مسیرها، جریانات و محل عبور مجموعه‌ای از عوارض خطی، از قبیل یک مسیر خیابان از منزل تا فرودگاه را نشان می‌دهند که مبتنی بر قوس باشد. هر مسیری می‌تواند از نقطه‌ای شروع و به نقطه‌ای دیگر ختم شود. یا اینکه از نقطه‌ای شروع شده، در همان نقطه خاتمه یابد. در تصویر 11-4 مسیرها به‌عنوان نقاط شروع از گره‌ها یا تقاطع‌ها نمایش داده‌شده‌اند. بعضی اوقات، مسیرها در طول یک قوس شروع می‌شوند. این امر بیانگر آن است که نقاط شروع و انتهایی قوس در امتداد مسیر می‌باشند، اما فقط قسمتی از قوس مورد استفاده قرار می‌گیرد. بایستی تغییری در ویژگی مسیر صورت گیرد تا امکان توصیف نقطه شروع مسیر مشخص شود. این امر مستلزم آن است که چه میزانی از قوس مورد استفاده قرار گیرد و مسیر از کجا شروع شود. اطلاعات توصیفی موردنیاز در یک جدول ارائه می‌شود در این جدول، هر بخش با یک سطر تعریف می‌گردد.

برگرفته از کتاب: آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

 

مولفان: سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی / مسلم شمشیری/ علیرضا احمدیان

انتشارات آکادمیک-1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

 

توپولوژی، مدل توپولوژی، توپولوژی در gis ، مدل مجاورت (contiguity)، مدل همسایگی (Adjacency)،مدل شعاعی (Proximity)، مدل پیوستگیConnectivity ، روابط توپولوژیک در GIS ، توپولوژی ، قوانین توپولوژی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم اطلاعات مکانی، موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل،آموزش جی ای اس, آموزشگاه جی ای اس،موسسه آموزشی جی ای اس، آموزش GIS، آموزشگاه GIS، موسسه آموزشی GIS، دوره GIS، کلاس GIS، مدرسGIS، سعید جوی زاده، موسسه آموزشی GIS در شیراز، تدریس خصوصی GIS در شیراز،

77 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید