داده های مکانی:پویا و فعال و به روز


داده های مکانی:پویا و فعال و به روز

ما برای حل مشکلات  پیرامون خودمان نیاز به اطلاعات پویای بیشتری داریم.داده هایی که پویا و فعال باشند و علاوه بر اینکه فعال باشند بسرعت جمع آوری شوند.در جهانی که سرعت و پویایی حرف اول را می زند،نمی توانیم به داده های ایستا تکیه کنیک.شاید تنها داده های مکانی باشند که می توانند ما را نجات دهند.امروزه علوم مکانی بخاطر در اختیار داشتن تکنولوژی های پیشرفته و مدرن  هر لحظه قابلیت به روز شدن را دارند.

داده های مکانی علوه بر به روز شدن برای انسان ها قابل لمس و قابل فهم می باشد.چرا که انسان ها با داده هایی سر و کار دارند که بارها و بارها آن ها را در مکان زندگی خود تجربه کرده اند.

داده، عبارت است از تشریح کمی و کیفی های ویژگی های پدیده یا به بیانی دیگر توصیف پدیده ها با عدد ، متن ، گرافیک ، مختصات و . . .. اما داده های رقومی ، اطلاعات کد شده و ساختار یافته برای پردازش های خاص است که عموماً در یک سیستم رایانه ای شکل می گیرد و به تنهایی ارزش کمی ندارند بلکه آگاهی های خامی هستند که هنوز عملیات محاسبه ای و منطقی (به ویژه توسط رایانه) روی آنها انجام نشده است . بنابراین برخی آگاهی های نا مرتب اولیه را داده و آگاهی های مرتب شده را اطلاعات می گویند. به بیانی دیگر اعداد، گزارش ها، شکل ها، نقشه ها، جداول و نمودارهایی که هیچ گونه پردازش روی آن صورت نگرفته و به صورت خام نگهداری شده باشند را داده می نامند. داده مکانی، داده هایی هستندکه دارای ارزش مکانی اند، بدین معنا که این داده ها برای نمایش ویژگی مکانی مانند موقعیت جاده ها، شهرها و روستاها ، و همچنین برای تعریف و توصیف ارزشه ای غیر مکانی مانند، اندازه، وسعت، شدت، تراکم، تعداد، کیفیت، طبقه یا گروه و غیره به کار می روند . داده ها ی مکانی از طریق نقشه برداری، عکس برداری و تصویری برداری از دور، شمارش، اندازه گیری، پرسشنامه و . . . جمع آوری می گردند . از لحاظ تجهیزات، دوربین، سنجنده ها ، سنسورها، سیستم های ثبت مکانی و ادوات اندازه گیری از وسایل جمع آوری داده های مکانی هستند.

پایگاه داده مکانی (انگلیسی: Spatial database) یا ژئودیتابیس (Geodatabase) نوعی پایگاه داده است که به‌منظور دخیره‌سازی و جستجو در داده‌های دارای اطلاعات مکانی و فضای هندسی بهینه‌سازی شده است. بیشتر پایگاه‌های داده‌های مکانی قادر به نمایش موضوعات ساده هندسی مانند نقطه، خط و چندضلعی هستند. برخی پایگاه‌های داده‌های مکانی دیگر می‌توانند ساختارهای پیچیده‌تری مانند پدیده‌های سه‌بعدی، پوشش‌های توپولوژی، شبکه‌های خطی و شبکه‌های نامنظم مثلثی را مدیریت کنند.

بنابراین عناصری می توانند به عنوان داده مکانی ثبت شوند که:

دارای موقعیت مکانی باشند به این معنا که در روی کره زمین حضور داشته باشند، برای مثال شهر تهران داده مکانی است زیر ا مکانی را به خود اختصاص داده است.
قابل تعریف باشند، اینکه با عدد تعریف شوند یا با متن فرقی نمی کند . تهران شهری زلزله خیز است یا تهران دارای 9 میلیون جمعیت است . هر دو عبارت تعریف از تهران است.
دارای مقیاس باشد . تهران در مقیاس 1:1000,000 به عنوان یک نقطه تعریف می شود . اما در مقیاس 1:50,000 به عنوان سطحی که خود دارای عوارض مختلف است، تعریف می شود.
قابل طبقه بندی باشد یا به عبارتی قابل پهنه بندی باشد . جمعیت، کاربری ، اشتغال و . . . در تهران قابل طبقه بندی است.
با توجه به تعریف فوق در داده مکانی نباید موقعیت مکانی را از ویژگی های توصیفی یک پدیده تفکیک نمود، در طراحی داده مکانی لازم است ساختاری را دنبال نمود که داده ها به طور منسجم تولید و استفاده شوند . سیستم های اطلاعات مکانی قادرند مجموعه ای از داده های توصیف ی تشریح کننده پدیده های مکان دار دنیای واقعی را در یک رایانه به نحوی سازمان دهی نمایندکه امکان ویرایش، بهنگام سازی و بازیابی داده ها و مدیریت داده ها میس ر شوند و در تحلیل ها به سرعت بازیابی شوند ، این مجموعه داده ها را، پایگاه داده مکانی (Geodatabase) می نامند بنابراین سیستم های اطلاعات مکانی در درجه اول سیستم های مدیریت اطلاعات می باشند که به هماهنگ کردن اطلا عاتی که توسط بخشهای مختلف جمع آوری می شوند کمک می کنند.

داده مکانی

داده مکانی

سیستم مدیریت پایگاه داده (Database management system) ترکیبی است از یک مجموعه برنامه ای که داده های درون یک پایگاه داده را اداره و نگهداری می کند . این سیستم ها برای مدیریت اشتراک داده ها در حالتی منظم، و برای حصول اطمینان از صحت پایگاه داده ها ایجاد می شود مدیریت داده ها که قلب یک سیستم اطلاعات مکانی است شا مل جمع آوری داده ها، پیش پردازش آنها، فراهم آوری داده ها جهت ذخیره سازی و سپس استفاده آنها می باشد که مدیریت داده ها باید به نحوی داده ها را در اختیار کاربر قرار دهد که نیازی به آموزش جزئیات مربوط به خود بانک اطلاعاتی نباشد.

داده های مکانی

داده مکانی

وجود داده‌هاي مکانی و توصیفی معتبر و قابل استفاده مهم‌ترين عامل در استقرار و پياده‌سازي يك سيستم GIS محسوب می‌شوند. داده‌هاي مكاني معرف شكل و موقعيت عوارض است و داده‌هاي توصيفي شامل خصوصيات و ويژگي‌هاي مرتبط با داده‌هاي مكاني مي‌باشد. كليه پردازش‌ها، تجزيه و تحليل‌ها و پرسش‌ها بر مبناي داده‌هاي مکانی و توصیفی موجود در سيستم و روابط مكاني و غيرمكاني حاكم بر آنها انجام مي‌شوند. هر چه داده‌هاي موجود در سيستم و روابط بين آنها به آنچه در دنياي واقعي وجود دارد نزديكتر باشند، نتايج به‌دست آمده از پرسش‌ها و تجزيه و تحليل‌ها به واقعيت نزديك‌تر بوده و با آنچه در دنياي واقعي مي‌گذرد، تطابق بيشتري دارد. نتايج به‌دست آمده از تجزيه و تحليل‌ها مديران و برنامه‌ريزان را در جهت تصميم‌گيري هر چه صحيح تر و بهتر حمايت مي‌نمايد.

دیدگاه ما

GIS آشنایی با کتبGIS آشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با مجلات معتبرآشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با نرم افزار GISآشنایی با نرم افزار جی ای اسآشنایی با نرم افزارهای متن باز GISآشنایی با نرم افزارهای متن باز جی ای اسآموزش GIS در ادارات و سازمانها در تهرانآموزش GIS در تهرانآموزش Web GIS در تهرانآموزش تحلیل فضایی با GISآموزش تحلیل فضایی با جی ای اسآموزش تخصصی GIS در تهرانآموزش تخصصی جی ای اس در تهرانآموزش جی ای اس GIS در تهرانآموزش جی ای اس در ادارات و سازمانها در تهرانآموزش درون یابی با استفاده از GISآموزش درون یابی با استفاده از جی ای اس در تهرانآموزش مقاله نویسی ISI در حوزه جی ای اسآموزش مقاله نویسی ISI در حوزهGISآموزش مکان یابی با GISآموزش مکان یابی با جی ای اسآموزش مکانیابی با AHP در تهرانآموزش وب جی ای اس در تهرانآموزشگاه GIS در تهرانآموزشگاه جی ای اس GIS در تهرانتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از Gتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جی ای استدریس خصوصی GIS در تهرانتدریس خصوصی جی ای اس در تهرانتهیه نقشه با استفاده از GISتهیه نقشه با استفاده از جی ای استهیه نقشه تراکم در GISتولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در GIS تهیه نقشه تراکم در جی ای استولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در جی ای اسداده های توصیفی در GISداده های توصیفی در جی ای اسداده های مکانی در GISداده های مکانی در جی ای اسدانلود Arc Hydroدانلود Xtoolsدانلود داده های Shapefile ایراندانلود داده های شیپ فایل ایراندانلود نرم افزار GISدانلود نرم افزار جی ای اسدانلود نرم افزارهای متن باز GISدانلود نرم افزارهای متن باز جی ای اس GISدوره آموزش Arc Hydro در تهراندوره آموزش آرک هیدرو در تهراندوره آموزشی GIS در تهراندوره آموزشی جی ای اس در تهرانکاربرد  GIS در علوم خاککاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد GIS در زمین شناسیکاربرد GIS در کشاورزیکاربرد GIS در گردشگریکاربرد GIS در محیط زیستکاربرد GIS در منابع آبکاربرد GIS در هیدرولوژیکاربرد جی ای اس GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد جی ای اس GIS در پزشکی کاربرد جی ای اس GIS در جغرافیاکاربرد جی ای اس GIS در زمین شناسیکاربرد جی ای اس GIS در علوم خاککاربرد جی ای اس GIS در کشاورزیکاربرد جی ای اس GIS در گردشگریکاربرد جی ای اس GIS در محیط زیستکاربرد جی ای اس GIS در منابع آبکاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژیکاربردGISدر پزشکی کاربرد GIS در جغرافیاکارگاه آموزش GIS در تهرانکارگاه آموزش جی ای اس در تهرانکارگاه آموزش مکانیابی با AHP در تهرانمدل رقومی ارتفاعی زمینمدلسازی با استفاده از GISمدلسازی با استفاده از جی ای اسمشاوره پایان نامه GISمشاوره پایان نامه جی ای اسمعرفی کتب جی ای اسمعرفی کتبGISمعرفی مجلات معتبر GISمعرفی مجلات معتبر جی ای اسموسسه آموزشی GIS در تهرانموسسه آموزشی جی ای اس GIS در تهراننماد گذاری نقشه تراکم در جی ای اسنمادگذاری نقشه تراکم در GIS

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید