دوره آموزشی : تعیین جهانی میدان ثقل از آنالیز مدار ماهواره ها و دوره آموزشی: تعیین ژنوتید از طریق دا


دوره آموزشی : تعیین جهانی میدان ثقل از آنالیز مدار ماهواره ها و دوره آموزشی: تعیین ژنوتید از طریق داده های ماهواره و داده های زمینی

مدرس : دکتر سعید جَوی زاده

شیراز، خیابان برق، کوچه برق یک، درب اول سمت راست، موسسه چشم‌انداز

تلفن ثابت : 07132341477

همراه : 09382252774

سایت : www.crsgroup.ir

کانال تلگرام: saeedjavizadeh@

کانال اینستا گرام:saeedjavizadeh@

دوره آموزشی : تعیین جهانی میدان ثقل از آنالیز مدار ماهواره ها

سرفصل های دوره آموزشی:

تعیین ژنوتید از طریق داده های ماهواره و داده های زمینی

اسفروئید مرجع

تاثیر اتمسفر

خطای اسفروئید مرجع ناشی از تقریب کروی

مسئله عمومی استکس و هلمرت

میدان مرجع در فضای هلمرت

آنامولی های جاذبه در فضای هلمرت

دوره آموزشی: تعیین ژنوتید از طریق داده های ماهواره و داده های زمینی

سرفصل های دوره آموزشی:

اسفرئید مرجع

تاثیر اتمسفر

خطای اسفروئید مرجع ناشی از تقریب کروی

مسئله عمومی استکس و هلمرت

میدان مرجع در فضای هلمرت

آنامولی های جاذبه در فضای هلمرت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید