دوره آموزشی: توپوگرافی، مشکل بزرگ در مسئله استکس


دوره آموزشی: توپوگرافی،  مشکل بزرگ در مسئله استکس

مدرس: دکتر سعید جَوی زاده

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه برق یک، درب اول سمت راست، موسسه چشم‌انداز

تلفن ثابت : 07132341477

همراه : 09382252774

سایت : www.crsgroup.ir

کانال تلگرام: saeedjavizadeh@

کانال اینستا گرام:saeedjavizadeh@

روش تراکم توپوگرافی در مسئله استکس

مفهوم فضای هلمروت

تاثیر مستقیم اولیه

روش انتقال به پایین آنامولی جاذبه

تاثیر دانسیته توپوگرافی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید