دوره آموزشی: سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS  و کاربردهای آن در سنجش از دور، فتوگرامتری و GIS


دوره آموزشی: سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS  و کاربردهای آن در سنجش از دور، فتوگرامتری و GIS

Training course:

 ,Global Positioning System (GPS) and its applications in remote sensingphotogrammetry and Gis

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (RS)

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

http://crsgroup.ir/

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک

سرفصل دوره آموزشی:

سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای GPS

مفاهیم پایه و اساسی تعیین موقعیت ماهواره ای GPS

سیستم های مختصات مبنا با تکیه بر سیستم WGS84

گیرنده های GPS

مشاهدات و معادلات ریاضی تعیین موقعیت ماهواره ای GPS

منابع خطاها

پردازش اطلاعات ماهواره ای GPS

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید