دوره جامع آموزشی پردازش داده های لیدار(LiDAR)


دوره جامع آموزشی پردازش داده های لیدار(LiDAR)

مدرس:دکتر سعید جوی زاده

تلفن تماس:

09382252774

 

سرفصل:

 • کلیات و تعاریف
  • سنجش از دور چیست؟
  • مولفه های اصلی سنجش از دور
  • سنجنده های مهم و کاربردی
  • سنجنده های فعال و غیر فعال
  • تکنولوژی  پیشرفته لیدار
  • نحوه کار لیدار و پالس ها
  • برخورد ها(پالس ها)
  • نحوه برخورد پالس به پوشش گیاهی
  • کاربرد تولیدات لیدار
  • ساختار داده های لیدار
  • فرمت داده های لیدار
  • دقت لیدار
  • انواع لیدار
  • نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده
  • تعریف DEM
  • تعریف DSM
  • تعریف DTM
  • تعریف DHM
  • تعریف شدت
  • تعریف اسکنر
  • تعریف زاویه
  • تعریف انحراف و از بین بردن خطاها
  • تعریف Noise
  • از بین بردن نویزها
  • نحوه شناسایی و از بین بردن خطاها

 

 • نمایش و کار با داده های لیدار در نرم افزار LAP360
 • معرفی افزونه
 • کار با افزونه
 • نحوه وارد کردن داده ها
 • پردازش داده ها
 • نمایش داده ها
 • تحلیل داده ها
 • تفسیر داده ها
 • نمایش و کار با داده های لیدار در نرم افزار ENVI
  • وارد کردن داده ها به نرم افزار
  • نمایش سه بعدی داده ها
  • ترسیم پروفیل طولی و عرضی
  • حذف نقاط با ارتفاعات مختلف
  • تولید مدل رقومی سطح
  • تولید مدل رقومی زمین
  • تولید شیپ فایل مربوط به درختان و ساختمان ها
 • درس سوم: نمایش و کار با داده های لیدار در نرم افزار ArcGIS
  • ایجاد Dataset به منظور وارد کردن داده ها به نرم افزار
  • معرفی و دانلود افزونه LAStools
  • بررسی پردازش های اصلی و کاربردی افزونه LAStools
  • فیلتر کردن داده های لیدار
  • تهیه نقشه شیب و جهت
  • تهیه نقشه بازگشت های اولیه، ثانویه و آخر
 • نمایش و کار با داده های لیدار در نرم افزار SAGA
  • وارد کردن داده ها به نرم افزار
  • بازیابی اطلاعات مربوط به داده ها
  • حذف نویز از داده های لیدار
  • تبدیل داده های لیدار به گرید جهت پردازش داده ها
  • درون یابی نقاط حاصل از گرید و حذف گپ های موجود
  • اعمال الگوریتم شیب مبنا جهت حذف نقاط غیرزمینی
  • تولید مدل رقومی زمین و مدل رقومی سطح

 

مفید برای رشته های

 • مهندسی نقشه برداری
 • مهندسی شهرسازی

 

 

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید