روابط توپولوژی در GIS

روابط توپولوژی در GIS


روابط توپولوژیک در GIS را جدی بگیرید.اگر شما یک محقق حرفه ای در سیستم اطلاعات جغرافیایی هستید بهتر است که این مطلب زیر را بخوانید.

هنگامی شما بر فراز تپه ای ایستاده اید و در محدوده چشم انداز موجود جاده ای را ناظر هستید که رودخانه ها را قطع میکنند و چگونه یک قطعه زمین با کاربری زراعی در کنار مرتعی قرار گرفته است، در واقع نوعی روابط فضائی بین عوارض زمین را ملاحظه مینمائید. حال اگر خواسته باشید، این نوع روابط را در محیط کامپیوتر ایجاد نمائید، نیاز به ایجاد روابط توپولوژیک دارید که در این حالت توپولوژی به مفهوم اعمال قوانین ریاضی با هدف تعریف دقیق روابط بین پدیده های جغرافیایی در یک لایۀ رقومی است. در ساختار مدلهای برداری، ارتباطات آشکار و تعریف شدهای بین اطلاعات مکانی ایجاد میشود که موقعیت نسبی اشیاء و یا عوارض جغرافیایی را نسبت به هم در درون پایگاه های اطلاعاتی مشخص میسازد. بنابراین، در یک نگاه ساده میتوان بیان نمود که توپولوژی همانا وجود روابط مکانی بین عوارض موجود در یک لایۀ اطلاعاتی GIS است که بدون توجه به موقعیت دقیق پدیده ها (مختصات جغرافیایی) روابط هندسی فیمابین را برقرار می سازد. مزیت اصلی روابط توپولوژی ایجاد زمینه برای انجام انواع تحلیلهای مکانی است که با اتصال عناصر جغرافیایی و داده های خصیصه ای میسر میگردد. انواع روابط توپولوژیک ساده تا پیچیده شامل: توپولوژی اتصال (Connectivity)، توپولوژی محدوده (Area Definition)،توپولوژی مجاورت (Contiguity)،توپولوژی مسیرها (Routes)،توپولوژی نواحی (Regions) است. در ذیل به اختصار ویژگی روابط توپولوژیک مطرح میگردد.

1- توپولوژی اتصال
در این مدل قوسها (Arcs) توسط گره ها (Nodes) به هم متصل میشوند، که توپولوژی قوس- گره خوانده میشود. در ساختار قوس- گره یک قوس از طریق دو گره انتهایی محدود و تعریف میشود. نقطه مبدا یا “از- گره” (node- From) مشخص کننده جایی است که قوس شروع میشود و نقطۀ مقصد یا “به- گره” (node- To) نیز مشخص کننده جایی است که قوس در آنجا خاتمه می یابد.

روابط توپولوژی در GIS

این نوع توپولوژی، کمک میکند تا مسیری را به طرف نقطه مورد نظر شناسایی و جهت معینی مشخصشود. از طریق این توپولوژی میتوان شبکه های آبراه های فرعی را به یک رودخانه متصل کرد و یا اینکه مسیری را در شبکۀ ترافیک شهری از مبدا تا مقصد ردیابی نمود. اصولا توپولوژی “قوس- گره” از طریق جدول اطلاعاتی مرتبط تعریف میشود. در این جدول ، مسیر نقاط (از گره و به گره) مربوط به هر قوس، مشخص و شماره و یا کد شناسایی گره های مشترک تنظیم میشود. در شکل بالا میتوان ملاحظه نمود که قوس شماره 2 از گره 11 شروع و به گره 12 ختم شده است. هر قوسی به طور منطقی به جدول مختصات مربوط به آن متصل است و بعضی از قوسها دارای گره های مشترک میباشند. در محیط نرم افزار ArcGIS پوسته INFO/ ARC با استناد بر روابط توپولوژیک، امکان ایجاد روابط بین عوارض جغرافیایی و تحلیلهای مکانی وجود دارد.

سیستم اطلاعات جغرافیایی

GIS آشنایی با کتبGIS آشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با مجلات معتبرآشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با نرم افزار GISآشنایی با نرم افزار جی ای اسآشنایی با نرم افزارهای متن باز GISآشنایی با نرم افزارهای متن باز جی ای اسآموزش GIS در ادارات و سازمانها در تهرانآموزش GIS در تهرانآموزش Web GIS در تهرانآموزش تحلیل فضایی با GISآموزش تحلیل فضایی با جی ای اسآموزش تخصصی GIS در تهرانآموزش تخصصی جی ای اس در تهرانآموزش جی ای اس GIS در تهرانآموزش جی ای اس در ادارات و سازمانها در تهرانآموزش درون یابی با استفاده از GISآموزش درون یابی با استفاده از جی ای اس در تهرانآموزش مقاله نویسی ISI در حوزه جی ای اسآموزش مقاله نویسی ISI در حوزهGISآموزش مکان یابی با GISآموزش مکان یابی با جی ای اسآموزش وب جی ای اس در تهرانآموزشگاه GIS در تهرانآموزشگاه جی ای اس GIS در تهرانتدریس خصوصی GIS در تهرانتدریس خصوصی جی ای اس در تهرانتهیه نقشه با استفاده از GISتهیه نقشه با استفاده از جی ای استولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در GISتولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در جی ای اسداده های توصیفی در GISداده های توصیفی در جی ای اسداده های مکانی در GISداده های مکانی در جی ای اسدانلود Arc Hydroدانلود Xtoolsدانلود نرم افزار GISدانلود نرم افزار جی ای اسدانلود نرم افزارهای متن باز GISدانلود نرم افزارهای متن باز جی ای اس GISدوره آموزش Arc Hydro در تهراندوره آموزش آرک هیدرو در تهراندوره آموزشی GIS در تهراندوره آموزشی جی ای اس در تهرانکاربرد  GIS در علوم خاککاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد GIS در زمین شناسیکاربرد GIS در کشاورزیکاربرد GIS در گردشگریکاربرد GIS در محیط زیستکاربرد GIS در منابع آبکاربرد GIS در هیدرولوژیکاربرد جی ای اس GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد جی ای اس GIS در پزشکی کاربرد جی ای اس GIS در جغرافیاکاربرد جی ای اس GIS در زمین شناسیکاربرد جی ای اس GIS در علوم خاککاربرد جی ای اس GIS در کشاورزیکاربرد جی ای اس GIS در گردشگریکاربرد جی ای اس GIS در محیط زیستکاربرد جی ای اس GIS در منابع آبکاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژیکاربردGISدر پزشکی کاربرد GIS در جغرافیاکارگاه آموزش GIS در تهرانکارگاه آموزش جی ای اس در تهرانمدل رقومی ارتفاعی زمینمشاوره پایان نامه GISمشاوره پایان نامه جی ای اسمعرفی کتب جی ای اسمعرفی کتبGISمعرفی مجلات معتبر GISمعرفی مجلات معتبر جی ای اسموسسه آموزشی GIS در تهرانموسسه آموزشی جی ای اس GIS در تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید