روستای بی جاده

روستای بی جاده


روستای بی جاده-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS

رضا رسولی

در روستای «گیتورن» هلند هیچ جاده ای وجود ندارد. تنها راه دسترسی به این روستا راه آبی است که چندین کیلومتر در سرتاسر روستا کشیده شده است و به همین دلیل به روستا لقب «ونیز هلند» را داده اند. تعداد ساکنان این روستا به 2600 نفر می رسد. در این روستا 180 پل ساخته شده است که به خانه ساکنان روستا راه دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید