روش تهیه DEM در GIS

روش تهیه DEM در GIS


روشهای تولید DEM در GIS

DEM یا Digital Elevation Model، یک مدل دیجیتالی از ارتفاع سطح زمین است که می‌تواند با استفاده از نرم‌افزارهای GIS تولید شود. در زیر، به برخی از روش‌های تولید DEM در GIS اشاره می‌کنم:

 1. استفاده از داده‌های لیزری: این روش با استفاده از داده‌های لیزری تولید می‌شود و شامل استفاده از سیستم‌های LiDAR برای سکونتگاه‌ها، خطوط برق، جاده‌ها و غیره است.
 2. استفاده از داده‌های راداری: این روش با استفاده از داده‌های راداری تولید می‌شود و شامل استفاده از سیستم‌های راداری برای به دست آوردن داده‌های ارتفاعی است.
 3. استفاده از داده‌های عکس هوایی: این روش با استفاده از داده‌های عکس هوایی تولید می‌شود و شامل استفاده از تصاویر هوایی و تصاویر ماهواره‌ای برای به دست آوردن داده‌های ارتفاعی است.
 4. استفاده از داده‌های GPS: این روش با استفاده از داده‌های GPS تولید می‌شود و شامل استفاده از دستگاه‌های GPS برای به دست آوردن داده‌های ارتفاعی است.
 5. روش‌های دستی: در این روش، ارتفاع سطح زمین با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی و سایر منابع دستی به دست می‌آید.

به طور کلی، تولید DEM در GIS با استفاده از داده‌های مختلفی انجام می‌شود و انتخاب روش مناسب باید با توجه به نیاز‌های پروژه و دسترسی به داده‌های مختلف انجام شود.

مدل رقومی ارتفاع (DEM)مدلی دیجیتال یا نمایشی سه‌بعدی از سطح زمین است که معمولا برای نمایش ناهمواری‌های زمین و با استفاده از داده‌های ارتفاع از سطح دریا تهیه می‌شود. در واقع مدل رقومی ارتفاع پستی و بلندی زمین را توسط یک شبکه سلولی نمایش می دهد. هر سلول(پیکسل) از این شبکه با یک کد رقمی که نشان دهنده میانگین ارتفاع سطح درون آن پیکسل می باشد، مشخص میگردد.

دوره-آموزش-حرفه-ای-gishttps://gisland.org/

به عبارتی سطح زمین را به صورت پهنه های دیجیتالی در نظر گرفته و ارتفاع هر سلول در خود سلول ذخیره می شود و بسته به منبعی که DEM تهیه می شود دقت آن متفاوت است. دقت را می توان برای هر سلول با دقت ارتفاعی و دقت مکانی نام برد. که دقت مکانی مربوط به اندازه ضلع هر سلول می باشد که هر چه کوچکتر باشد دقت بالاتر است و دقت ارتفاعی عبارت است از تشخیص حداقل ارتفاع در هر سلول که توسط ماهواره قابل قابل اندازه گیری و شناسایی باشد می باشد. در اندازه گیری دقت مکانی در واقع هر ثانیه معادل 30 متر می باشد. برای مثال اندازه دقت مکانی یا هر سلول مدل رقومی ارتفاعی با دقت 3 ثانیه برابر با 90 متر در 90 متر می باشد.

کاربردهای DEM :

DEM یکی از داده‌های مهم در GIS است که برای بسیاری از کاربردهای مختلف استفاده می‌شود. در زیر، به برخی از کاربردهای DEM در GIS اشاره می‌کنم:

 1. شبیه‌سازی سیلاب: با استفاده از DEM و تحلیل هیدرولوژی، می‌توان به شبیه‌سازی سیلاب و پیش‌بینی گسترش آن در زمین‌های مختلف پرداخت.
 2. برنامه‌ریزی شهری: در برنامه‌ریزی شهری، DEM می‌تواند به عنوان یکی از داده‌های اصلی برای تحلیل و بررسی توپوگرافی و توزیع فضا در شهر استفاده شود.
 3. مدیریت توسعه زمین: با استفاده از DEM، می‌توان به تحلیل و بررسی توزیع دقیق زمین‌های مختلف پرداخت و در نتیجه مدیریت بهتری برای توسعه زمین داشت.
 4. مدیریت منابع طبیعی: با استفاده از DEM، می‌توان به تحلیل و بررسی مشخصات زمین، ارتفاع اراضی و توزیع آب در مناطق مختلف پرداخت و در نتیجه برنامه‌های منابع طبیعی بهتری را برای مدیریت منابع طبیعی ارائه داد.
 5. تحلیل خطر سیلاب و رانش زمین: با استفاده از DEM، می‌توان به بررسی و تحلیل خطر سیلاب و رانش زمین در مناطق مختلف پرداخت و برنامه‌های مناسب برای مدیریت خطر را طراحی کرد.
 6. تحلیل خطوط ارتفاعی: با استفاده از DEM، می‌توان به تحلیل و بررسی خطوط ارتفاعی در مناطق مختلف پرداخت و از این اطلاعات برای طراحی و برنامه‌ریزی مسیرهای جاده‌ای و پروژه‌های راهسازی استفاده کرد.

همچنین، DEM در بسیاری از کاربردهای دیگر در GIS مانند بهینه‌سازی آب و هوا، مدیریت نفت و گاز، تحلیل موقعیت و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش تولید DEM در GIS

به دو روش می‌توان DEM ایجاد نمود:
 روش اول با استفاده از TIN منطقه
برای ایجاد یک نقشه مدل DEM ابتدا بر روی ابزار TIN to Raster در مسیر زیر دابل کلیک کنید. (تصویر 1-21)
TIN to Raster Arc Toolbox > 3D Analyst Tools > conversion > From TIN>

روش تهیه DEM در GIS

روش تهیه DEM در GIS تصویر 1-21

پنجره‌ای با همین نام باز می‌شود.( تصویر 1-22)

روش تهیه DEM در GIS

روش تهیه DEM در GIS تصویر 1-22

1- در قسمت Input TIN کلیک کرده و در لیست بازشونده آن، نقشه مدل TIN را انتخاب کنید.
2- در قسمت Output Raster نام و مسیری برای ذخیره نقشه مشخص می نماییم.
بر روی دکمه Ok کلیک نمایید. بدین ترتیب نقشه مدل DEM ایجاد می‌شود. (تصویر 1-23)

روش تهیه DEM در GIS

روش تهیه DEM در GIS تصویر 1-23

 روش دوم با استفاده از ابزار Topo To Raster
با استفاده از این ابزار، می‌توان هم‌زمان از چند آیتم مختلف برای انجام عملیات درون‌یابی استفاده کرد. در این ابزار می‌توان از نقاط ارتفاع دار، خطوط منحنی میزان، موقعیت قرار گیری رودخانه، حلقه های چاه و پلی گون‌های مربوط به موقعیت قرار گیری دریاچه برای تهیه فایل رستری ارتفاع دار (DEM) استفاده کرد. استفاده از این ابزار جهت تهیه فایل رستری، در صورتی که همه نکات آن به دقت بررسی شود، خروجی بسیار دقیقی خواهد داشت.
ابتدا تمام لایه‌های موردنظر برای ساخت DEM در محیط Arc Map فراخوانی کنید. جعبه ابزار Topo To Raster را از مسیر زیر باز کنید. (تصویر 1-24)
Arc Toolbox > 3D Analysis tools > Raster Interpolation> Topo To Raster

روش تهیه DEM در GIS

روش تهیه DEM در GIS تصویر 1-24

پنجره‌ای به همین نام باز می‌شود. (تصویر 1-25)

روش تهیه DEM در GIS

روش تهیه DEM در GIS تصویر 1-25

1- در قسمت Input TIN کلیک کرده و در لیست بازشونده آن، لایه‌های موردنظر را انتخاب کنید.
2- فیلد ارتفاعی در هر لایه را انتخاب کنید.
3- در این قسمت باید نوع لایه‌ها را مشخص کنید. لایه‌های ورودی باید با توجه به نقشی که در ایجاد تولید لایه رستری(DEM) ایفا می‌کنند، تنظیم شوند. بروز هرگونه خطا و اشتباه در این پنجره باعث تولید شدن لایه‌های متناقضی با لایه اصلی می‌شوند. در زیر به نوع لایه‌های ورودی و تنظیمات مربوط به هر کدام اشاره شده است:
 Point Elevation یک کلاس عارضه نقطه‌ای که یک سطح ارتفاع دار را نمایش می‌دهد و دارای فیلدی است که ارتفاع نقاط در آن ذخیره شده است. نام این فیلد باید در قسمت Field تنظیم شود.
 Contour یک کلاس عارضه خطی ای که خطوط منحنی میزان را نمایش می‌دهد و دارای فیلدی است که ارتفاع خطوط منحنی در آن ذخیره شده است. نام این فیلد باید در قسمت Field تنظیم شود.
 Stream یک کلاس عارضه خطی که موقعیت قرار گیری نهر و رودخانه‌های منطقه را نمایش می‌دهد. همه این خطوط به سمت پایین رود جریان دارند. این کلاس عارضه فقط باید شامل خط و خطوط آبراهه‌ها و مسیر جریان رودخانه‌ها باشد. بعد از معرفی این لایه به‌عنوان Stream نیازی به معرفی Field آن نیست.
 Sink یک کلاس عارضه نقطه‌ای که برای نمایش حلقه چاه یا گودال از آن استفاده می‌شود. اگر این عارضه دارای فیلدی باشد که که نشان دهنده عمق آن باشد می‌توان آن را در قسمت Filed معرفی کرد در غیر این صورت می‌تواند فقط معرف موقعیت آن حلقه چاه باشد پس در قسمت Field آن باید گزینه NONE را انتخاب کنید.

دوره-آموزش-حرفه-ای-gishttps://gisland.org/
 Boundary یک کلاس عارضه سطحی که فقط شامل یک عارضه است و به کمک آن می‌توان حد و مرز فایل رستر خروجی را مشخص کرد. پیکسل‌هایی که در بیرون این محدوده قرار میگیرند NONE_DATA محسوب می‌شوند.از این عارضه برای Clip کردن محدوده و جلوگیری از ساخت فایل رستری برای کل محدوده استفاده می‌شود.ب رای این عارضه نیاز به معرفی فیلدی در قسمت Field ندارید.
 Lake یک کلاس عارضه سطحی که مخصوص نمایش موقعیت قرارگیری عارضه دریاچه‌هاست. تمام پیکسل‌های در برگیرنده موقعیت دریاچه‌ها، کمترین ارتفاع ممکن را شامل می‌شوند. این کلاس عارضه نیز، نیازی به معرفی فیلد در قسمت Filed ندارد. هر چهار لایه را به داخل پنجره Input Feature data هدایت کنید. ابتدا در قسمت Type نقش هر یک از عوارض را معرفی کنید.
4- در قسمت Output Raster نام و مسیری برای ذخیره نقشه مشخص می نماییم.
سپس بر روی دکمه Ok کلیک کنید. بدین ترتیب نقشه مدل DEM ایجاد می‌شود. (تصویر 1-26)

روش تهیه DEM در GIS

روش تهیه DEM در GIS تصویر 1-26

برگرفته از کتاب آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

مولفان: سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی / مسلم شمشیری/ میلاد قمرزاده

انتشارات آکادمیک-1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

وبسایت: www.gisland.org

لینک سفارش کتاب:   09382252774

 

دوره-آموزش-حرفه-ای-gis

آیا ترکیب چندین روش برای تولید DEM در GIS ممکن است؟

بله، ترکیب چندین روش برای تولید DEM در GIS ممکن است و به طور گسترده به عنوان یک روش تلفیقی استفاده می‌شود. این روش به عنوان “چندرسانه‌ای” شناخته می‌شود و شامل ترکیب داده‌های مختلفی مانند داده‌های لیزری، راداری، عکس هوایی و GPS است. با ترکیب داده‌های مختلف، می‌توان از مزایای هر یک از روش‌ها بهره برد و از مشکلاتی که ممکن است در هر روش وجود داشته باشد، جلوگیری کرد.

به عنوان مثال، با ترکیب داده‌های لیزری و راداری، می‌توان در مناطقی که توسط داده‌های لیزری پوشش نمی‌شوند، به دست آوردن داده‌های ارتفاعی بیشتری داشت. همچنین، با ترکیب داده‌های GPS و عکس هوایی، می‌توان دقت و رزولوشن بالاتری را به دست آورد.

ترکیب داده‌های مختلف باید با دقت و دانش کافی انجام شود و از روش‌های مناسب برای ترکیب داده‌ها استفاده شود. همچنین، این روش ممکن است به دلیل پیچیدگی و هزینه بالا، در برخی موارد مناسب نباشد.

 شبیه‌سازی سیلاب: با استفاده از DEM و تحلیل هیدرولوژی:

سیلاب به عنوان یکی از شایع‌ترین بلایای طبیعی در سطح جهان، باعث خسارات جدی در بسیاری از مناطق شده است. در حالی که مدیریت مناسب سیلاب می‌تواند در پیشگیری از خسارات جدی و حفظ منابع طبیعی کمک کند، اما شبیه‌سازی سیلاب و پیش‌بینی گسترش آن در زمین‌های مختلف، بسیار پیچیده است. اما با استفاده از داده‌های DEM و تحلیل هیدرولوژی، می‌توان به شبیه‌سازی سیلاب و پیش‌بینی گسترش آن در زمین‌های مختلف پرداخت.

در این روش، DEM به عنوان یکی از داده‌های اصلی استفاده می‌شود. DEM یک نقشه دیجیتالی از ارتفاع سطح زمین است که از روش‌های مختلفی مانند لیزری، راداری، عکس هوایی و GPS به دست می‌آید. با استفاده از داده‌های DEM، می‌توان به بررسی و تحلیل توپوگرافی مناطق مختلف و توزیع آب در آن‌ها پرداخت. همچنین، با استفاده از تحلیل هیدرولوژی، می‌توان به بررسی و تحلیل رفتار جریان آب در طول زمان و در مناطق مختلف پرداخت.

برای شبیه‌سازی سیلاب، ابتدا باید به دست آوردن داده‌های DEM منطقه مورد نظر و در صورت نیاز، انجام پردازش‌های لازم برای به دست آوردن داده‌های ارتفاعی دقیق‌تر انجام شود. برای مدل‌سازی جریان آب در منطقه، باید به دست آوردن اطلاعاتی مانند توپوگرافی، نقشه‌های جریان آب، توزیع بارش و تخمین دبی رودخانه انجام شود. سپس با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف مانند HEC-RAS، MIKE FLOOD و FLO-2D، می‌توان به شبیه‌سازی جریان آب و پیش‌بینی گسترش سیلاب در زمین‌های مختلف پرداخت.

در نهایت، با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده، می‌توان به بررسی و تحلیل تاثیر سیلاب بر توزیع فضا، خسارات محتمل، برنامه‌ریزی احتیاطی و مدیریت مناسب در برابر سیلاب پرداخت. همچنین، با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده، می‌تواننیز به بهبود طراحی سیستم‌های مدیریت سیلاب و پیش‌بینی خطر سیلاب در آینده کمک کرد.

در نتیجه، شبیه‌سازی سیلاب با استفاده از DEM و تحلیل هیدرولوژی، یک روش پیشرفته و موثر برای پیش‌بینی گسترش سیلاب در مناطق مختلف است. این روش به افزایش دقت و کارایی در مدیریت خطر سیلاب و حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند و در نتیجه، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها در مناطق مختلف جهان کمک کند.

کاربرد DEM در برنامه ریزی شهری :

برنامه‌ریزی شهری یکی از مهم‌ترین عواملی است که به بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حفظ منابع طبیعی و توسعه پایدار شهرها کمک می‌کند. در این راستا، استفاده از داده‌های مرتبط با شهر مانند داده‌های دم و تصاویر هوایی، به عنوان داده‌های اصلی در برنامه‌ریزی شهری، می‌تواند به بهبود عملکرد شهر و توسعه پایدار آن کمک کند.

در این مقاله، بررسی می‌شود که چگونه DEM به عنوان یکی از داده‌های اصلی می‌تواند در برنامه‌ریزی شهری بکار گرفته شود. DEM یکی از داده‌های مهم در GIS است که نشان‌دهنده ارتفاع سطح زمین در یک منطقه است. با استفاده از این داده، می‌توان به بررسی و تحلیل توپوگرافی و توزیع فضا در شهر پرداخت.

یکی از کاربردهای DEM در برنامه‌ریزی شهری، تحلیل توپوگرافی مناطق مختلف است. با استفاده از داده‌های DEM، می‌توان به بررسی و تحلیل ارتفاعات، شیب‌ها و توپوگرافی شهر پرداخت. این داده‌ها می‌توانند به عنوان داده‌های اصلی در تحلیل‌های مختلف مانند طراحی سیستم‌های جاده‌ای، شبکه‌های توزیع آب، شبکه‌های فاضلاب و شبکه‌های برق استفاده شوند. همچنین، با استفاده از داده‌های DEM، می‌توان به بررسی و تحلیل دقیق توزیع فضا در شهر پرداخت و در نتیجه، برنامه‌های مناسبی برای توسعه پایدار شهر ارائه داد.

یکی دیگر از کاربردهای DEM در برنامه‌ریزی شهری، تحلیل توزیع آب در شهر است. با استفاده از داده‌های DEM، می‌توان به بررسی و تحلیل توزیع آب در شهر، تعیین مسیرهای آبیاب و طراحی سیستم‌های تأمین آب شهری پرداخت. همچنین، با استفاده از این داده‌ها می‌توان به تحلیل رفتار جریان آب در مناطق مختلف و بهبود کیفیت آب در شهر کمک کرد.

در نتیجه، استفاده از داده‌های DEM، به عنوان یکی از داده‌های اصلی در برنامه‌ریزی شهری، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حفظ منابع طبیعی و توسعه پایدار شهرها کمک کند. با استفاده از این داده‌ها، می‌توان به طراحی و توسعه شهرهای پایدار، مقاوم در برابر تغییرات آب و هوا، افزایش کیفیت زندگی شهروندان و بهبود مدیریت منابع شهری کمک کرد. در نتیجه، برنامه‌ریزان شهری باید با استفاده از داده‌های DEM، به تحلیل و بررسی توپوگرافی و توزیع فضا در شهر پرداخته و برنامه‌های مناسبی برای توسعه پایدار و بهبود عملکرد شهر ارائه دهند

دسته‌بندی نشده


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Arc GISArc MapArc scanDigit  کردنDSM چیستDTMEditorgisGIS readyGIS آشنایی با کتبGIS آشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآرک جی آی اسآرک مپآشنایی با مجلات معتبرآشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با نرم افزار GISآشنایی با نرم افزار جی ای اسآشنایی با نرم افزارهای متن باز GISآشنایی با نرم افزارهای متن باز جی ای اسآموزش ArcGIS در شیرازآموزش GISآموزش GIS در ادارات و سازمانها در شیرازآموزش GIS در شیرازآموزش Web GIS در شیرازآموزش تحلیل فضایی با GISآموزش تحلیل فضایی با جی ای اسآموزش تخصصی GIS در شیرازآموزش تخصصی جی ای اس در شیرازآموزش جی ای اسآموزش جی ای اس در ادارات و سازمانها در شیرازآموزش جی ای اس در شیرازآموزش درون یابی با استفاده از GISآموزش درون یابی با استفاده از جی ای اس در تهرانآموزش مقاله نویسی ISI در حوزه جی ای اسآموزش مقاله نویسی ISI در حوزهGISآموزش مکان یابی با GISآموزش مکان یابی با جی ای اسآموزش مکانیابی با AHP در شیرازآموزش وب جی ای اس در شیرازآموزشگاه GISآموزشگاه GIS در شیرازآموزشگاه جی ای اسآموزشگاه جی ای اس در شیرازاثر قدرت تفکیک مکانی مدل رقومی ارتفاعی (DEM)ارزیابی دقّت مدل‌های رقومی ارتفاع (DEMs)ارزیابی مقایسه ای صحت ارتفاعی مدل های رقومی ارتفاعیتبدیل نقاط ارتفاعی به DEMتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از GISتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جی ای استدریس خصوصی GIS در شیرازتدریس خصوصی جی ای اس در شیرازتعریف مدل رقومی ارتفاع(DEM)تفاوت DEMتهیه نقشه با استفاده از GISتهیه نقشه با استفاده از جی ای استهیه نقشه تراکم در GISتولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در GISتهیه نقشه تراکم در جی ای استولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در جی ای اسداده های توصیفی در GISداده های توصیفی در جی ای اسداده های مکانی در GISداده های مکانی در جی ای اسدانلود Arc Hydroدانلود DEM رایگاندانلود Xtoolsدانلود داده های Shapefile ایراندانلود داده های شیپ فایل ایراندانلود رایگان DEMدانلود رایگان مدل رقومی ارتفاعیدانلود مدل رقومی ارتفاعدانلود نرم افزار GISدانلود نرم افزار جی ای اسدانلود نرم افزارهای متن باز GISدانلود نرم افزارهای متن باز جی ای اس GISدوره GISدوره GIS در شیرازدوره آموزش Arc Hydro در شیرازدوره آموزش آرک هیدرو در شیرازدوره آموزشی GIS در شیرازدوره آموزشی جی ای اس در شیرازدوره جی ای اس در شیرازدیجیت کردن در GISرقومی سازی در GISساخت فایل DEMسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیشیرازکاربرد  GIS در علوم خاککاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد GIS در زمین شناسیکاربرد GIS در کشاورزیکاربرد GIS در گردشگریکاربرد GIS در محیط زیستکاربرد GIS در منابع آبکاربرد GIS در هیدرولوژیکاربرد جی ای اس GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد جی ای اس GIS در پزشکی کاربرد جی ای اس GIS در جغرافیاکاربرد جی ای اس GIS در زمین شناسیکاربرد جی ای اس GIS در علوم خاککاربرد جی ای اس GIS در کشاورزیکاربرد جی ای اس GIS در گردشگریکاربرد جی ای اس GIS در محیط زیستکاربرد جی ای اس GIS در منابع آبکاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژیکاربردGISدر پزشکی کاربرد GIS در جغرافیاکاربردی DEM در نقشه برداریکارگاه آموزش GIS در شیرازکارگاه آموزش جی ای اس در شیرازکارگاه آموزش مکانیابی با AHP در شیرازکلاس GISکلاس GIS در شیرازکلاس جی ای اس در شیرازمدرسGISمدل رقومی ارتفاعمدل رقومی ارتفاع ( DEM )مدل رقومی ارتفاعیمدل رقومی ارتفاعی 10 متریمدل رقومی ارتفاعی 30 متریمدل رقومی ارتفاعی زمینمدلسازی با استفاده از GISمدلسازی با استفاده از جی ای اسمراحل رقومی سازی نقشهمشاوره پایان نامه GISمشاوره پایان نامه جی ای اسمعرفی کتب جی ای اسمعرفی کتبGISمعرفی مجلات معتبر GISمعرفی مجلات معتبر جی ای اسمنیژه براهیمیموسسه آموزشی GISموسسه آموزشی GIS در شیرازموسسه آموزشی جی ای اسموسسه چشم اندازموسسه چشم انداز هزاره سوم مللنماد گذاری نقشه تراکم در جی ای اسنمادگذاری نقشه تراکم در GISوکتوری کردن یک نقشه اسکن شدهوکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش اتوماتیکوکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش نیمه اتوماتیک

16 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید