شهر گمشده اینکاها-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS

رضا رسولی بلخکانلو

ماچو پیچو شهر عجیبی بود که ششصد سال پیش توسط سرخپوستان اینکا در ارتفاع دو هزار و پانصد متری از سطح دریا و بر فراز قله های کوهستان آند در کشور پروی فعلی ساخته شد. صد سال پیش یک مورخ آمریکایی آن را پیدا نمود و به دنیا معرفی کرد. هنوز کسی نمی داند که سازندگان و ساکنین ماچوپیچو چه کسانی بودند و آن شهر را به چه منظوری ساخته بودند؟ در حال حاضر بقایای این شهر یکی از نقاط توریستی معروف جهان است و سالیانه قریب به نیم میلیون نفر از آن دیدن می کنند. نفس کشیدن در یک چنان ارتفاعی برای افراد معمولی و غیرکوهنورد سخت است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید