فصل دوم: نمایش نقشه های1.50000 و 1.250000 بر روی SAS.Planet


 

SAS.Planet یک نرم افزار متن باز می باشد و این امکان را به کاربر می دهد که نقشه های مختلف رستری و یا لایه های Gis  را بر روی نرم افزار اضافه کند. برای این کار نیاز است تا کمی با زبان برنامه نویسی html  آشنا باشید.

در این قسمت به  روش ساده و قابل فهم  آموزش میدهیم که چگونه کاربران بتواند نقشه های 1.50000 و 1.250000 که بسیار پرکاربرد می باشد را بر روی نرم افزار SAS.Planet  نمایش دهند و از آن استفاده کنند.

لازمه این کار  در اختیار داشتن  نقشه هایی در مقیاس های مختلف به صورت فایل های رستری ژئورفرنس شده در فرمت هایی نظیر Geotiff  یا ECW  می باشد.

مراحل انجام کار:

همانطور که می دانید تصاویر نرم افزار SAS.planet داری فرمت Mbtile  می باشند و در قدم اول بایستی فایل های رستری ما تبدیل به فرمت Mbtile   شوند. برای این کار طبق مراحل ذیل  از نرم افزار global mapper  استفاده کنیم:

از مسیر زیر نقشه مورد نظر (برای مثال نقشه 1.250000 ایران) را انتخاب و فراخوانی کنید. (شکل 2-66)

File> export> Export web format

در پنجره select export format  گزینه googlemap tiles  را انتخاب می کنید.

پنجره google maps export options  باز می شود. پس از مشخص کردن نام و انتخاب مسیر ذخیره  در قسمت zoomlevel  سطح بزرگنمایی نقشه و تعداد طبقات آن را مشخص می کنید و فرمت تصاویر را jpeg  قرار می دهید و در نهایت  ok کنید.

صبر می کنید تا فرایند تبدیل صورت پذیرد. سرانجام خروجی شما به صورت یک سری فولدر که تعداد طبقات zoom level  شما را نشان می­دهد و تعداد زیادی تصویر به صورت tile می باشد.

بعد از تبدیل فرمت بایستی یک فولدر ذخیره تصاویر cache)) درون نرم افزار بسازید وآن را cache_gmt  نام گذاری کنید.

سپس نقشه های تبدیل فرمت شده را درون آن کپی می کنید. سپس از مسیر  زیر پوشه  google map.zmp را کپی کرده و تغییر نام دهید.

 

در پوشه جدید خود (هرمزگان) فایل متنی parms.txt را با nodpat باز می کنید محتویات آن را حذف می کنید  و متن زیر را دقیقا درون آن کپی می کنید و فایل را ذخیره می کنید.

نکته: توجه داشته باشید که نام پوشه تصاویر شما که درون فولدر cache_gmt می باشد  با قسمت name in cache   در فیلد متنی params.txt همسان باشند.

بعد از انجام مراحل بالا نرم افزار SAS.Planet را باز کرده و در قسمت Select base map نقشه Google    را انتخاب می کنید و مشاهده می کنید که آیکون جدید نقشه دلخواه شما در آن قسمت جانمایی شده است و شما با انتخاب نقشه خود می توانید نقشه های 1.250000 و 1.50000 را نیز مشاهده کنید. همچنین می توانید تعداد نقشه های بیشتری را به نرم افزار اضافه کنید و از آن ها استفاده کنید.

برای اضافه کردن نقشه های بیشتر به نرم افزار بایستی یک پوشه ((.zmp مانند مراحل قبل اضافه کنید و در قسمتguid  شمارهD1  را به D2 تغییر دهید این عدد به تعداد نقشه های مورد نظر شما افزایش پیدا می کند سپس در قسمتname in cache  نام فولدر نقشه جدید را وارد می کنید و سپس مشاهده می کنید که نقشه های بیشتری اضافه شده است.

 

سنجش از دور


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Divergence Vegetation IndexGoogle earthGoogle Earthتبدیل لایه های GIS به فرمتLayer To KMLMap To KMLآشنایی با افزونه ENVI Tools در نرم افزار ArcGISآشنایی با جدول مندرجات (Table Of Contents)آشنایی با محیط ArcMAPآشنایی با محیط نرم افزارArc mapآشنایی با نوار ابزار Toolsآشنایی با نوار ابزار استانداراستفاده از روش Publisherاضافه کردن امکانات پردازش تصاویر با استفاده از مدلها برای کاربرد مورد نظرانواع روش های ذخیره نمودن یک پروژه در ArcMAPانوع فیلتر کانولوشنایجاد برش بر روی تصویر ماهواره ایایجاد ترکیب رنگیایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در ArcMAPایجاد تصاویر ترکیب رنگیایجاد مناطق آموزشیایجاد یک نقشه NDVI در ArcMAPباز کردن تصاویر ماهواره ای و فرمت های متداولباز نمودن یک پروژهبازکردن پروژه Publisherبرچسب گذاریبرچسب گذاری (Label) بر روی تصاویر ماهواره ایبررسی روش های طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشدهبرش تصاویر (Subset)پردازش تصاویر ماهواره ایتئوری سنجش از دورتبدیل برچسبها به Annotationتبدیل لایه های Google earth به فرمت GISتحلیل مؤلفه های اصلی PCA (Principal component analyses)تحلیل مولفه های اصلیترکیب باندها (Composite bands)تصاویر ماهواره‌ایتصحیح هندسیGeoreferencingتهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشدهتهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP به روش طبقه بندی نظارت شدهتوانهای تفکیکچیدمان نقشهخروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ایدانلود تصاویر از طریق سایت libra.developmentseedدانلود تصاویر ماهواره ایدانلود تصاویر ماهواره ای (سایت Earth Explore)دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS Planetدانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت EarthExplorerدانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت GLCFدسترسی به برخی توابع ENVI در ArcMapذخیره نمودن نقشه برای چاپذخیره نمودن یک پروژهروش انجام PCA در نرم افزار ArcMAPروش انجام فیلتر در نرم افزار Arc MAPروش به وجود آوردن تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط ArcMapروش ذخیره ی پروژه به روش PDFروش های برچسب گذاری تصاویر ماهواره ای در ArcMAPروشهای طبقه بندی در Arc MAPزمین مرجع کردن و تصحیحات جغرافیایی تصاویر ماهواره ای (Georefrencing)ژئورفرنس کردنسری های زمانی و ترکیب های (Composite) شاخص پوشش گیاهی NDVIسنجش از دورسنجش از دور ابرطیفیسنجش از دور اپتیکیسنجش از دور حرارتیسنجش از دور راداریسنجش از دور لایدارسنجنده OLI و سنجنده مادون قرمز حرارتیسنجنده اسکنر چند طیفیسنجنده مادیسسنجنده نقشه بردار موضوعیسنجنده نقشه بردار موضوعی بهبود یافتهسنجندههای چندطیفی ماهوارههای سری NOAAشاخص Normalized Difference Vegetation IndexIشاخص پوشش گیاهی NDVIشاخص(Ratio Vegetation Index(RVIشاخصDVIطبقه بندی (Classification)طبقه بندی نظارت شده (supervised)طبقه بندی نظارت نشده (Unsupervised)طریقه اضافه کردن جدول مندرجاتطریقه اضافه کردن نوارها در محیط ArcMAPطریقه دسترسی به ArcMAPعملیات نسبت گیری باندی و شاخص های مشهور (NDVI)عناصر چیدمان نقشه نمایش کلی عناصر چیدمان نقشهفیلتر (Filter)کار با فایل Headerکاربرد برخی از ترکیب های رنگیکاربرد نرم افزار Google earth در محیط GISکاربردهای NDVIکتاب GISکتاب آموزش کاربردی ArcMAPکتاب آموزش کاربردی پردازش تصاویر ماهواره ایکنتراست و درخشندگی (Contrast And Brightness function)ماهواره آیکونوسماهواره ها و سنجنده هامحاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاکمحاسبه شاخص هامحاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار ArcMAPمحاسبه شاخصInfrared Percentage Vegetation Inde (IPVI )محدودیتھای کلاسه بندی تصاویر (داده ھا)محیطView layoutمراحل انجام Geo Referencingمرتب کردن باندها (composite)معرفی ماهوارههای سری لندستمعرفی نرمافزار ArcMAPمعنی و مفهوم Composite bandsموزائیک کردنموزائیک کردن تصاویر (mosaicking)موزاییک کردن (Mosaicking)موسسه چشم اندازنحوه خروجی گرفتن در GISنرم افزارنسل اول ماهوارههای لندستنسل چهارم ماهوارههای لندستنسل دوم ماهوارههای لندستنسل سوم ماهوارههای لندستوارد نمودن داده ها(لایه های اطلاعاتی)در ArcMAP

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید