كاربرد سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت مراتع (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقات مديريت مرتع و دام مارگون – ياسوج)

كاربرد سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت مراتع (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقات مديريت مرتع و دام مارگون - ياسوج)

كاربرد سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت مراتع (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقات مديريت مرتع و دام مارگون - ياسوج)


كاربرد سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت مراتع (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقات مديريت مرتع و دام مارگون – ياسوج)

ايران با سطح مراتعي برابر با 90 ميليون هكتار به مناسبترين و سريعترين روش تهيه تلفيق اطلاعات براي برنامه ريزي و مديريت منابع تجديد شونده و طراحي برنامه هاي فعلي و آتي خود نياز دارد. در اين زمينه سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) مي توانند نقش مهمي ايفا نمايند . عمليات اصلاح و توسعه مراتع يكي از بهترين تدابيري است كه اهداف مديريت بهينه مراتع را تامين مي نمايد . هدف از اين تحقيق استفاده از كارايي GIS براي تهيه واحدهاي زيست محيطي و مكان يابي روشهاي اصلاح و احيا مرتع و ارايه الگويي براي مديريت مراتع منطقه مورد مطالعه مي باشد.
سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي كارايي و قابليتهاي بالايي در تجزيه و تحليل و تلفيق داده هاي مكاني دارند. مطالعات نشان مي دهند كه روش تهيه واحدهاي همگن يا واحدهاي زيست محيطي و نيز انتخاب لايه هاي اطلاعات مورد استفاده براي تلفيق، با توجه به اهداف مطالعه، متفاوت مي باشد. در بسياري از مطالعات از روش سيستماتيك استفاده شده است. البته انتخاب لايه هاي مورد استفاده و چگونگي طبقه بندي اين لايه ها براي تلفيق با يكديگر نيز اهميت زيادي دارد.
در اين تحقيق با كاربرد اين سامانه ها و با استفاده از الگوي سيستماتيك، واحدهاي همگن يا واحدهاي زيست محيطي براي اجراي برنامه هاي اصلاح و احيا مرتع در منطقه مطالعاتي مارگون واقع در 65 كيلومتري شمال غرب ياسوج تهيه شد و با توجه به مشخصات هر واحد، برنامه هاي اصلاحي ارايه گرديد. بر اساس الگوي ارايه شده لايه هاي شيب، جهت دامنه، ارتفاع، وضعيت و گرايش تيپهاي مرتعي، عمق و بافت خاك تهيه، طبقه بندي و با هم تلفيق گرديدند و نقشه واحدهاي همگن تهيه شد.
در نهايت نيز نقشه هاي مديريتي شامل مديريت قرق، سيستمهاي چرايي، بذركاري، بذر پاشي و كپه كاري از نقشه واحدهاي همگن تهيه شدند.
نتايج نشان دادند كه مراتع منطقه توان بالقوه زيادي براي افزايش ظرفيت مراتع از طريق اجراي عمليات اصلاح و احيا مراتع دارند و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي ابزاري اساسي براي تجزيه و تحليل سريع داده ها و ارايه نتايج دقيق براي مكان يابي، برنامه ريزي و مديريت مراتع محسوب مي شوند.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=64121

 

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

 

ویژگی‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی
این سامانه علاوه بر اطلاعات توصیفی، امکان ورود اطلاعات پیکسلی یا برداری را از منابع مختلفی از قبیل نقشه، تصاویر هوائی و ماهواره‌ای، GPS، تجهیزات نقشه‌برداری و غیره دارد.
این سامانه امکان انجام تحلیل، پردازش و پرسش و پاسخ‌های مکانی مورد نیاز کاربر را دارد.
این سامانه امکان ارائه نتایج در قالب نقشه، گزارش، جدول و نمودار را دارد.
در طراحی و تولید این سامانه‌ها از مجموعه فناوری‌های مهندسی نرم‌افزار، مهندسی اطلاعات (مدل داده) و مهندسی GIS برای نیل به خصوصیات فوق استفاده می‌شود.
داده‌های جغرافیایی
مقالهٔ اصلی: داده‌های جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی یا داده‌های جغرافیایی، به واقع، نوعی از داده‌های جغرافیایی (spatial) هستند که نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای را می‌شود از جمله نمونه‌های نوعی آن‌ها ذکر کرد.

داده‌های جغرافیایی را به دو دستهٔ عمده تقسیم می‌نمایند:

داده‌های پیکسلی
رستر، شامل مجموعه‌ای از نقاط یا سلول‌ها است که عوارض زمین را در یک شبکه منظم می‌پوشاند و به کمک شماره‌های ردیف و ستون آنها، آدرس‌دهی می‌شوند. کوچکترین عنصر تشکیل‌دهنده رستر، پیکسل یا سلول نامیده می‌شود که ارزش هر یک از آنها، نمایانگر اطلاعات طیفی یا توصیفی عارضه زمینی است. داده‌های حاصل از اسکن کردن و تصاویر ماهواره‌ای دارای ساختار رستری می‌باشند.

نمونه‌ای از داده‌های رستری شامل: تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی، اطلاعات ارتفاعی سطح زمین و انواع نقشه‌های کارتوگرافی مقالهٔ اصلی: داده‌های پیک‌سلی

داده‌های برداری
مقالهٔ اصلی: داده‌های برداری

چنانچه بر روی فضای دو بعدی کار می‌کنیم، داده‌های برداری از ترکیب اشکال پایه هندسی نظیر نقطه‌ها، پاره‌خط‌ها، مثلث‌ها، و سایر چندضلعی‌ها، شکل می‌گیرد. برای فضاهای سه بعدی همین کار به وسیله استوانه‌ها، کرات، مکعب‌گونه‌ها (cuboids)، و سایر اجسام چندوجهی صورت می‌پذیرد. در مدل برداری، اشیاء یا عوارض در جهان واقعی به وسیله عناصر هندسی نمایش داده می‌شوند. بدین معنا که موقعیت هر شئ یا پدیده به وسیله مختصات آن و توسط نقاط (چاه، نقاط شهری و روستایی)، خطوط (جاده، رودخانه، خطوط ریلی) و سطوح (دریاچه، منطقه بندی) مشخص می‌شود. در این مدل، موقعیت هر نقطه به‌طور دقیق با یک جفت مختصات در یک سیستم مختصات معین ارائه می‌شود.

کاربردهای مهم
از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در مطالعات محیطی، برنامه‌ریزی شهری و شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری، تهیه نقشه‌های پایه، مدیریت کاربری اراضی، خدمات بانکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب، گاز و کاربردهای مشابه استفاده می‌شود. کمتر بانک اطلاعاتی را می‌توان نام برد که حداقل بخشی از اطلاعات آن به گونه‌ای به مکان وابسته نباشد. فهرست زیر شامل تعدادی از شناخته شده‌ترین کاربردهای جی آی اس در دیگر زمینه‌های صنعت است.

نقشه‌برداری
کاربرد پایه این استانداردها و ابزارها در نقشه‌برداری، تهیه نقشه‌های شهری و برون شهری بوده‌است.

علوم زمین
یکی از مهم‌ترین مسائل کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین، انجام هم‌پوشانی‌ها در راستای تعیین پهنه‌بندی‌ها است که به اختصار به یکی از این نوع پهنه‌بندی‌ها پرداخته می‌شود:

هدف در این پهنه‌بندی، تعیین مناطق با خطر رانش زمین می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید عوامل مؤثر در رانش را شناسایی کرد، از جمله این عوامل می‌توان به تراکم پوشش گیاهی، جنس زمین، شیب توپوگرافی، شیب لایه‌های زمین و شدت بارندگی اشاره کرد.

پس از شناسایی عوامل، باید نقشه‌های مورد نیاز تهیه گرددو سپس با همپوشانی این لایه‌ها در نرم‌افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی (ساج) می‌توان به نقشه‌ای رسید که در آن منطقه مورد مطالعه خود به پهنه‌های ریز تقسیم شده و از طرفی در بانک اطلاعاتی مشخصات هر پهنه یعنی اجداد سازنده آن پهنه از نظر عوامل مختلف مشخص می‌باشد. حال باید در بانک اطلاعاتی به هر عامل وزن مربوط را داده و سپس در بانک اطلاعاتی با جمع و ضرب کردن عوامل به اعدد نهایی رسید. در مرحله بعد باید تعیین نمود که چه عددی نشان دهنده پهنه‌های پرخطر می‌باشد. پس از کلاسه‌بندی نقشه، اینک وظیفه تیم زمین‌شناس است که با بازدید میدانی به بررسی مناطق پرداخته و در صورت لزوم با اصلاح وزن‌ها و ضرایب به نقشه نهایی دست یابند.

صنعت برق
در صنعت برق از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی برای تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی استفاده می‌شود. با استفاده از آن می‌توان فاصلهٔ عوارض مختلف را از یکدیگر اندازه‌گیری کرد و با ایجاد پرسمان (Query) در لایه‌های مختلف اطلاعات یا بین چند لایه با استفاده از توابع منطقی به اطلاعات مورد نظر دست یافت. تهیهٔ نقشه‌های محدودیت برای عوارض مختلفی همچون پست‌ها، نیروگاه‌ها و…، امکان ترسیم مناطق حائل و حریم عوارض مطابق استانداردها، مسیریابی بهینهٔ خطوط انتقال، مکان‌یابی محل مناسب برای احداث تأسیسات جدید مانند پست‌ها و نیروگاه‌ها، مدیریت اتفاقات شبکهٔ انتقال نیرو، مدیریت بحران و ریسک شبکه، برآورد بار، مشاهدهٔ پراکنش جغرافیایی بار، انجام ارزیابی‌های محیطی پیرامون نیروگاه‌ها، بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و پیش‌بینی تغییرات و ارزیابی امکانات و محدودیت‌های توسعهٔ واحدها و ظرفیت نیروگاه‌ها در آینده، از کاربردهای این سامانه‌ها در صنعت برق است.

از دیگر زمینه‌های کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جغرافیا
نقشه‌کشی و نقشه‌برداری
مهندسی معدن مسائل اکتشاف معادن، تهیه نقشه و مدل از ذخایر معدنی و محاسبات آن و…
منابع طبیعی
سنجش از دور
هواشناسی
محیط زیست
مخابرات
شهرسازی
کشاورزی دقیق
زمین‌شناسی
استانداردهای مطرح در زمینه “GIS
زمینه‌های گوناگونی در این رشته وجود دارد که عملیات مکانی – نمایش و تحلیل نقشه‌ها و WEB GIS و بخش ردیابی و مسیریابی از زمینه‌های فعالیت در این بخش می‌باشد.

سازمان‌های پیشرو در سطح جهانی
او جی سی کنسرسیوم جی آی اس باز.
ISO سازمان جهانی استانداردها.
USGS سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا
فناوری‌های مرتبط
سامانه موقعیت‌یاب جهانی
سنجش از دور
وب جی آی اس
ناوبری
ابزارهای مطرح GIS
نرم‌افزارهای معروف: در زیر لیست نرم‌افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی است. فهرست برخی از معروف‌ترین نرم‌افزارهای مطرح در زمینه جی آی اس از این قرار است:

ArcView
آرک جی‌آی‌اس
ایلویس
CARIS
GRASS
IDRISI
LANDSERF
ساگا (ابهام‌زدایی)
SAMT
کیوجی‌آی‌اس
قویترین پایگاه داده‌ای که استفاده می‌شود postgis است که بر روی پایگاه دادهٔ postgresql نصب می‌شود و امکانات بسیار زیادی در اختیار شما قرار می‌دهد. ابزارهای توسعه محیط‌های جی‌آی‌اس:

ArcObjects
MapObjects
Avenue
MapGuide
ابزارهای معروف ارائه خدمات جی‌آی‌اس روی وب:

ArcIMS
MO IMS
MapGuide
تاریخچه
برای اولین بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ در آمریکا کار بر روی اولین سامانه اطلاعات جغرافیایی آغاز شد. در این سامانه از عکس‌های هوایی، اطلاعات کشاورزی، جنگلداری، خاک، زمین‌شناسی و نقشه‌های مربوط استفاده شد.

اولین جی‌آی‌اس در سطح ملی، جی‌آی‌اس ملی کشور کانادا‌ست که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ به وجود آمد و تاکنون مورد استفاده‌است.

جی‌آی‌اس در ایران
در ایران، اولین نهادی که به‌طور رسمی استفاده از جی‌آی‌اس را آغاز کرد، سازمان نقشه‌برداری کشور بود که در سال ۱۳۶۹ براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، عهده‌دار طرح به‌کارگیری این سامانه شد.

«شورای ملی کاربران سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی» در دی ماه ۱۳۷۲ تأسیس گردیده است و هدف آن سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها در زمینه جی‌آی‌اس، تحلیل نیازمندی‌ها و همچنین بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی، فنی و نیروی انسانی برای ایجاد و بکارگیری جی‌آی‌اس با توجه به وظایف سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص ایجاد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی ملی است.

با ما تماس بگیرید: 09382252774

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید