كاربرد GIS در تحقيقات پزشكي راهكاري در جهت پيشگيري از بيماري


سيستم اطلاعات جغرافيايي (system information Geographical) يا GIS نرم افزاري است بسيار آسان كه به كاربران اين امكان، را مي دهد كه به سادگي اطلاعات مكاني و داده هاي توصيفي را براي ايجاد نقشه ها، جداول و نمودارها به كار گيرند. اين نرم افزار ابزارهاي لازم براي جستجو، تحليل داده ها و نمايش نتايج را با كيفيت مناسب در اختيار كاربران قرار مي دهد. قابليت هاي عمده ي اين نرم افزار عبارت از ايجاد يك پايگاه داده هاي اطلاعاتي، محيط كاري و گرافيكي آسان مي-باشد.
اين پژوهش از نوع توصيفي، تحليلي و امور تجربي نويسنده است و به دنبال آن است تا اين نرم افزار را جهت كاربردهاي آن در علوم پزشكي به منظور پهنه بندي بيماريها معرفي نمايد.
نرم افزار GIS نرم افزاري كاربردي است و مي توان با ارايه ي الگوي توزيع فضايي برخي از بيماري ها به صورت نقشه، به بررسي علل ايجاد بيماري پرداخت و توزيع فضايي هر بيماري را به صورت كمي و كيفي به تصوير كشيد. با توجه به اين كه همه ي بيماري ها منشأ عفوني و يا ژنتيك ندارند و عوامل محيطي نيز مي توانند سبب ايجاد بعضي بيماري ها شوند اين نرم افزار مي تواند ارتباط برخي بيماري ها را با بعضي عوامل محيطي بررسي نمايد.
GIS نرم افزاري مفيد به منظور پهنه بندي بيماري ها به شمار مي رود و با توزيع فضايي برخي بيماري ها مي توان به نتايج قابل توجهي رسيد. نتايجي نظير اين كه برخي از بيماريها با عوامل محيطي در ارتباط هستند. تشخيص عوامل محيطي در جهت درمان، پيشگيري و كاهش هزينه هاي بهداشتي و درماني راهي در جهت توسعه سلامت مي باشد.

 

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151399

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید