کاربرد GIS در طراحی جاده ها یجنگلی

کاربرد GIS در طراحی جاده ها یجنگلی


كاربرد GIS در طراحي جاده هاي جنگلي امروزه در ادارات و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.استفاده از GIS در راه سازی اهمیت بسیاری دارد.

جنگل يک مجموعه حياتي است كه هر گونه دخالت شديد مي تواند تعادل آن را به خطر بيندازد، لذا در طراحي و ساخت جاده بايد اصولي را مدنظر قرار داد. در اين تحقيق، عوامل موثر بر مسيريابي مناسب جاده جنگلي با نقشه هاي رقومي شيب، جهت، ارتفاع، موجودي درختان، تيپ فعلي جنگل و زمين شناسي بررسي شد. سپس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي نقشه هاي ياد شده هم پوشاني گرديد.

منطقه مورد مطالعه سري 9 از حوزه 9 شفارود مي باشد. نقشه هاي رقومي مذكور با نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافيايي تجزيه و تحليل و به طبقات مورد نياز دسته بندي شدند. پس از تلفيق نقشه ها، واحدهاي زيست محيطي همگن به دست آمد و با تكميل اطلاعات زمين شناسي تقسيم بندي طبقات توان انجام گرفت.

در آخر نقشه توان رويشگاه براي كاربري مسيريابي تهيه شد. براي طراحي بهينه مسيرهاي جاده جنگلي، فناوري سامانه اطلاعات جغرافيايي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه درصد عبور مسير در شبكه جاده پيشنهادي از مناطق با توان يک نسبت به شبكه جاده موجود بيشتر است، ولي درصد عبور جاده از مناطق با حساسيت به فرسايش زياد (توان 3) برعكس بوده است.

GIS،جاده جنگلی،آموزش

در نهايت نتيجه گيري شد كه كاربرد اين سامانه در چنين سطحي با تجزيه و تحليل رايانه اي توانسته است در تهيه نقشه طراحي شده مسيرهاي بهينه مورد استفاده قرار گيرد

برای دانلود مقاله بروی لینک زیر کلیک کنید.

http://s6.picofile.com/file/8380259600/gis_and_road.pdf.html

 

 

مقالات داخلی و بین المللی

GIS آشنایی با کتبGIS آشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با مجلات معتبرآشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با نرم افزار GISآشنایی با نرم افزار جی ای اسآشنایی با نرم افزارهای متن باز GISآشنایی با نرم افزارهای متن باز جی ای اسآموزش GIS در ادارات و سازمانها در تهرانآموزش GIS در تهرانآموزش Web GIS در تهرانآموزش تحلیل فضایی با GISآموزش تحلیل فضایی با جی ای اسآموزش تخصصی GIS در تهرانآموزش تخصصی جی ای اس در تهرانآموزش جی ای اس GIS در تهرانآموزش جی ای اس در ادارات و سازمانها در تهرانآموزش درون یابی با استفاده از GISآموزش درون یابی با استفاده از جی ای اس در تهرانآموزش مقاله نویسی ISI در حوزه جی ای اسآموزش مقاله نویسی ISI در حوزهGISآموزش مکان یابی با GISآموزش مکان یابی با جی ای اسآموزش وب جی ای اس در تهرانآموزشگاه GIS در تهرانآموزشگاه جی ای اس GIS در تهرانتدریس خصوصی GIS در تهرانتدریس خصوصی جی ای اس در تهرانتهیه نقشه با استفاده از GISتهیه نقشه با استفاده از جی ای استولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در GISتولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در جی ای اسداده های توصیفی در GISداده های توصیفی در جی ای اسداده های مکانی در GISداده های مکانی در جی ای اسدانلود Arc Hydroدانلود Xtoolsدانلود نرم افزار GISدانلود نرم افزار جی ای اسدانلود نرم افزارهای متن باز GISدانلود نرم افزارهای متن باز جی ای اس GISدوره آموزش Arc Hydro در تهراندوره آموزش آرک هیدرو در تهراندوره آموزشی GIS در تهراندوره آموزشی جی ای اس در تهرانکاربرد  GIS در علوم خاککاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد GIS در زمین شناسیکاربرد GIS در کشاورزیکاربرد GIS در گردشگریکاربرد GIS در محیط زیستکاربرد GIS در منابع آبکاربرد GIS در هیدرولوژیکاربرد جی ای اس GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد جی ای اس GIS در پزشکی کاربرد جی ای اس GIS در جغرافیاکاربرد جی ای اس GIS در زمین شناسیکاربرد جی ای اس GIS در علوم خاککاربرد جی ای اس GIS در کشاورزیکاربرد جی ای اس GIS در گردشگریکاربرد جی ای اس GIS در محیط زیستکاربرد جی ای اس GIS در منابع آبکاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژیکاربردGISدر پزشکی کاربرد GIS در جغرافیاکارگاه آموزش GIS در تهرانکارگاه آموزش جی ای اس در تهرانمدل رقومی ارتفاعی زمینمشاوره پایان نامه GISمشاوره پایان نامه جی ای اسمعرفی کتب جی ای اسمعرفی کتبGISمعرفی مجلات معتبر GISمعرفی مجلات معتبر جی ای اسموسسه آموزشی GIS در تهرانموسسه آموزشی جی ای اس GIS در تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید