مدل سازي روابط توپولوژيك سه بعدي فازي در محيط GIS

مدل سازي روابط توپولوژيك سه بعدي فازي در محيط GIS

مدل سازي روابط توپولوژيك سه بعدي فازي در محيط GIS


از بهترين مكانيسم هاي نمايش و مدل سازي ارتباط هاي مكاني بين اشيا روابط توپولوژيك هستند كه كمك مي كنند تا تحليل هاي آسانتر و انعطاف پذيرتري، بر روي اطلاعات مكاني اجرا شود. لذا بررسي نحوه توليد عبارات تصميم ساز توپولوژيك بين مناطق سه بعدي فازي از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين موضوع با استفاده از ماتريس 9 اشتراكي فازي كه حالت كلي تري از ماتريس 9 اشتراكي اگن هوفر در حالت كريسپ است، قابل اجراست. با توجه به اين كه استخراج عبارات تصميم ساز وابسته به تعريف مرز فازي دو عارضه مرتبط است، لذا لازم است كه روشي نيز براي محاسبه مرز فازي بين دو عارضه ارايه شود. در اين مقاله روشي پيشنهادي، جهت استخراج عبارات تصميم ساز از طريق مدل سازي روابط توپولوژي بين مناطق سه بعدي فازي ارايه مي شود. اين موضوع با استفاده از كاربرد عملي تعيين محدوده هاي ريسك حاصل از آتش سوزي چاه هاي نفت كويت بر روي مناطق جنگلي جنوب غربي ايران پياده سازي شده است. بررسي نتايج نهايي حاصل از اجرا نشان مي دهد كه در سيستم طراحي شده، با افزودن انديس شمول فازي به همراه روابط توپولوژيك سه بعدي، حدودا 20 درصد نتايج بهبود مي يابند.
واژگان کلیدی
توپولوژی، سیستم اطلاعات مکانی، عبارت تصمیم ساز، سه بعدی، فازی.
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=125422

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید