فصل 5مدیریت داده های جغرافیایی

هر کاربر داده‌های جغرافیایی چالش به دست آوردن، سازماندهی، ذخیره، اشتراک‌گذاری و تجسم داده‌های خود را تجربه کرده است. تنوع قالب‌ها و ساختارهای داده، و همچنین کیفیت متفاوت داده‌های مکانی می‌تواند منجر به انباشتگی گیج‌کننده از قطعات مفید و بی‌فایده از اطلاعات صریح فضایی شود که باید در یک مجموعه داده واحد و یکپارچه جمع‌آوری شوند، برانگیخته شوند و درگیر شوند. این فصل به نگرانی‌های اساسی مربوط به جمع‌آوری داده‌ها و مدیریت قالب‌ها و کیفیت‌های مختلف داده‌های مکانی در حال حاضر برای استفاده در پروژه‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی مدرن (GIS) می‌پردازد.

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید