معرفی کتاب :کاربردGIS در حفاظت زیر ساخت ها


کتاب:

کاربردGIS در حفاظت زیر ساخت ها

نویسنده:

روبرت و همکاران وی

Title:

GIS for Critical Infrastructure Protection

Author:

Robert F. Austin, David P. DiSera, Talbot J. Brooks

توضیح کتاب:

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای حفاظت زیرساخت های شهری و غیر شهری بسیار حیاتی و مهم است .

 در این کتاب شکاف بین تئوری و کارهای عملی را با استفاده از برنامه‌های کاربردی دنیای واقعی، مطالعات موردی دنیای واقعی، و تجربه دنیای واقعی به نمایش می گذارد.

این کتاب سازمان های شهری و غیر شهری را که با زیرساخت های حیاتی سرو کار دارند را مورد خطاب قرار می دهد.

این کتاب از اصول اولیه تا موارد عملی را توضیح می دهد.تاکید بیشتر کتاب بر روی پروژه های کاربردی و اساسی در زمینه زیر ساخت ها می باشد .یکی از تمرکز های اصلی کتاب تمرکز بروی مدیریت ریسک و مدیریت بحران است .نویسنده در کتاب پیشنهادهای ارزنده ای را به خوانندگان علاقه مند به حوزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)ارائه می دهد.در این کتاب کاربردی از مثال های بسیار ساده تا موارد پیچیده همچون طوقان کاترینا توضیح داده می شود.

در این کتاب کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)برای پزشکان،پلیس ها،مدیریت های بحران و مدیریت ریسک توضیح و مثال های متنوعی در این زمینه بصورت عملی بیان می شود.

با توجه به نقش سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت زیر ساخت ها خوانند این کتاب به پژوهشگران توصیه می شود.

آموزش کاربردی GIS در زیر ساخت های شهری

همراه با فیلم و کتاب

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک درب اول

آموزشGIS،آموزشGIS در شیراز،آموزش کاربردی GIS،دکتر سعید جوی زاده،شیراز،موسسه چشم انداز،دوره های GIS،مدرش GIS در شیراز،کتاب GIS،جزوه GIS،فیلم آموزشی GIS،کلاسGIS در شیراز،آموزش GIS در محیط زیست، آموزش GIS در برنامه ریزی شهری، آموزش GIS در کشاورزی،

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید