مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS

مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS

مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS


توسعه صنعتي اگرچه تاثيراتي عظيم و انکارنشدني بر تمامي جنبه هاي زندگي بشري از خود به جاي گذارده است، ولي بعضا عدم به کارگيري روش هاي هدفمند و مبتني بر توسعه پايدار منجر به عدم تداوم توسعه و بحران هاي زيست محيطي شده است. يکي از مواردي که در اين عرصه مورد غفلت واقع شده نحوه استقرار مکاني واحد هاي صنايع مي باشد. هدف اين تحقيق بررسي قابليت هاي روش فرآيند تحليل شبکه اي در مکان يابي واحدهاي صنايع چوب استان خوزستان با تکيه بر توابع تحليلي نرم افزار GIS است. عدم دقت در مکان يابي صنايع چوب کشور منجر به بروز مشکلاتي ناخواسته چون افزايش هزينه حمل و نقل و توقف خط توليد شده است. روش ANP با طبيعت شبکه اي خود در برخورد با مسائل چند معياره از قبيل مکان يابي، پتانسيل قابل قبولي در انتخاب بهترين مکان بر مبناي داده ها و دقت به کارگيري شده دارد. در اين مطالعه، با جويا شدن نظرات کارشناسي، عوامل مختلف دخيل در مکان يابي صنايع و فرآورده هاي چوبي از منابع گوناگون شناسايي و جمع آوري شدند و پس از اصلاحات لازم، وارد محيط GIS گرديد. سپس لايه هاي اطلاعاتي با به کارگيري روش ANP جهت تعيين اوزان و رتبه هاي متناسب، با هم تلفيق شدند و نقشه اي تحت عنوان اولويت استقرار مکاني صنايع و فرآورده هاي چوبي استان خوزستان حاصل شد. اين نقشه پس از تحليل حساسيت لايه هاي ورودي تاييد شد. بر اساس نقشه حاصل، مناسب ترين مکان هاي احداث و توسعه صنايع چوب در حدود 8 درصد مساحت استان را در برگرفته اند. اين مطالعه قابليت هاي بالاي تحليل هاي GIS، تصميم گيري چند معياره و روش تحليل شبکه به علت برخورد شبکه اي با مسائل مکاني را در مکان گزيني صنايع به خوبي نشان مي دهد و از طرفي براي آناليز حساسيت نتايج، روشي بهبود يافته را به کار گرفته است.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=256422

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید