نرم افزار HEC-RAS توسط اداره مهندسی ارتش امریکا توسعه یافت. این مدل توانایی تحلیل فرآیند رسوب، فرسایش و کیفیت را نیز دارا می باشد. این نرم افزار یک مدل شبیه سازی جریان و رسوب بوده و تغییرات نیم رخ طولی بستر رودخانه را در اثر رسوب گذاری و فرسایش برای دوره های آتی شبیه سازی می کند. نرم افزار HEC-RAS توانایی کامل مدل کردن کامل شبکه ها، کانال ها و رودخانه های شاخه ای یا تکی را دارا می باشد. این برنامه می تواند جریان های ماندگار و غیرماندگار، زیربحرانی و فوق بحرانی را به خوبی ترسیم نماید.

کاربردهای HEC-RAS:
کنترل اطلاعات ورودی و ویرایش آنها
مدیریت فایل‌ها
آنالیزهای هیدرولیکی
نشان دادن جدولی و گرافیکی اطلاعات ورودی و خروجی
نقشه برداری و انیمیشن مربوط به انتشار آب
گزارش گیری آسان

برخی از ویژگی‌های این نرم افزار به صورت زیر است:
رسم پروفیل سطح آب در حالت پایدار براساس دوره بازگشت مختلف
شبیه‌سازی جریان غیر پایا در حالت یک و دو بعدی
محاسبات مربوط به آبشستگی و ته نشینی در حالت پایدار در دراز مدت
آنالیز کنترل کیفیت آب
مدیریت و ذخیره‌سازی داده‌ها
نحوه خروجی گرافیکی و گزارش‌گیری
نقشه‌برداری در HEC-RAS

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید