عنوان (Title)
انتخاب عنوان یک مقاله علمی–پژوهشی و ISI از مهمترین عوامل جذابیت و پذیرش یک مقاله می‌باشد و اولین فرصت برای ایجاد تأثیر خوب است. تأثیر عنوان تا بدان حد است که اشتباهات در عنوان مقاله شما ممکن است تأثیر منفی شدیدی در پذیرش دست نوشته‌های شما توسط سردبیر و داورانی که باید کیفیت کارتان را ارزیابی کنند، داشته باشد. شاید بتوان گفت یک عنوان زیبا می‌تواند پذیرش خود را تا حدودی حتمی سازد. یک عنوان خوب می‌تواند سردبیر و حتی داوران را به یک داوری مثبت‌تر بکشاند.
عنوان مقاله بیشتر از هر بخش دیگر خوانده می‌شود. روال مرسومی که خوانندگان، یک مقاله را می‌خوانند بدین ترتیب است: عنوان، چکیده، نتایج، (جداول و شکل‌ها)، مقالۀ کامل. به طور متوسط تعداد خوانندگانی که به ترتیب فوق الذکر از یک بخش به بخش دیگرمی‌روند ده مرتبه کاهش می‌یابد. بدین معنی که از هر 10 خواننده که به عنوان نگاهی می‌اندازند، یک نفر چکیده را می‌خواند. از هر 10 خواننده‌ای که چکیده را می‌خوانند، یک نفر مقالۀ کامل را می‌خواند. بنابراین، به ازای هریک نفرکه مقالۀ کامل را می‌خواند، 1000 نفر عنوان را می‌خوانند. عنوان ممکن است در فهرست مراجع یا در فهرست راهنمای موضوع مجدداً چاپ شود، در پایگاه‌های داده‌ی فهرست ذخیره شود و در مقاله‌های دیگر، نیز بیان شود. بنابراین، عنوان یک بخش بسیار مهم مقاله است. یک عنوان خوب می‌تواند نظر و توجۀ خوانندگانی که حتی قصد خواندن مقاله را هم ندارند، جلب کند و می‌تواند به محققان آینده در یافتن اطلاعات مهم کمک کند.
عنوان مقاله که هویت مقاله و هدف آن را به نمایش می‌گذارد، باید روشن، گویا، جامع، و تا حد ممکن مختصر و کوتاه باشد. همچنین عنوان مقاله در عين كوتاهي و مختصر بودن، بايد تمام ويژگي‌هاي كار پژوهشي را نشان دهد. از آنجایی که افراد معمولا بر اساس عنوان مقاله به جست و جو در بانک‌های اطلاعاتی می‌پردازند، دقت در انتخاب کلمات بکار رفته در عنوان به بازیابی موثرتر مقاله از سوی سایر پژوهشگران کمک می‌کند. در بیشتر موارد، مقاله با عنوان خود با مخاطب خود ارتباط پیدا می‌کند. در انتخاب عنوان مقاله باید نهایت ایجاز، ظرافت، خلاقیت، ابتکار و اختصار را بکار برد. عنوان مقاله باید نشان دهنده اطلاعات مقاله و گیرا و رسا بوده و در نظر اول معنی خود را روشن سازد. نکته دیگری که باید در این جا در رابطه با عنوان گفت این است که عنوان مقاله شما تنها راه برای جذب نگاه خوانندگان آینده است. هنگام ورق زدن مجله یا جست و جو در فهرست مندرجات، هیچ کس مجذوب مقاله‌ای با عنوان کسل کننده، مبهم و غیر آموزنده نمی‌شود. عنوان مقاله شما روند پژوهش شما را کنترل می‌کند. پس عنوانی انتخاب کنید که توانایی کنترل پژوهش شما را داشته باشد.
نکته دیگری که باید در این جا به آن اشاره کرد این است که عنوانی که انتخاب می‌نمایید باید به روز بوده و در سال‌های اخیر مورد توجه مجامع دانشگاهی باشد. از طرف دیگر باید با اطلاعات علمی شما و توان اجرایی شما نیز همخوانی داشته باشد.
بهتر است همیشه نویسنده توجه عمیقی به عنوان مقاله داشته باشد. با نگاهی به دستورالعمل نویسندگان ژورنال مورد نظر، ممکن است حداکثر اندازه عنوان مقاله مشخص باشد، اما حتی اگر چنین چیزی ذکر نشده باشد، باید عنوان کوتاهی انتخاب کنید. یکی از اشتباهات رایج دانشجویان و اساتید در نوشتن عنوان این است که سعی می‌کنند همه نتایج پژوهش‌های خود را در عنوان بگنجانند که این می‌تواند به عدم پذیرش مقاله شما از سوی داوران بیانجامد. بهترین عنوان‌ها، عنوان‌هایی کوتاه و آموزنده هستند که نتیجه نهایی و پیشنهادی از تحقیق شما باشد.
یک نکتۀ مهم که باید به خاطرداشت این است که عنوان به عنوان بخش اول یک مقاله، توسط یک خوانندۀ پرمشغله جستجو خواهد شد و بنابراین باید تمیز (شسته و رفته)، قطعی و منسجم باشد تا توجه خوانندگان راجلب کند.کلمات مهم باید درابتدا قرارداده شوند و از کلمات مناسب باید برای نشان دادن محتوای مهم مقاله استفاده شود، از کلمات تخصصی و اختصارات نباید استفاده کرد و تا آنجا که امکان دارد باید در عنوان از نام‌های مرسوم به جای نام‌های لاتین گیاهان (و دیگرموجودات زنده) استفاده شود.
قبلا انتشار مجموعه‌ای از مقالات در مورد یک موضوع با یک عنوان مهم و چند مقالۀ مجزا با زیرعنوان‌های جداگانه که اغلب با بخش‌های 2،1،… معین می‌شدند، رایج بود، اما این کارچندین مشکل را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال زمانی که یک یا چند بخش مختلف یک مجموعه در جلدهای مختلف یک ژورنال یا ژورنال‌های مختلف چاپ می‌شوند و بدتر از آن زمانی که یک یا چند بخش هرگز چاپ نمی‌شدند، ادامه دادن به خواندن شدیدا با مانع روبرو می‌شد. این بخش‌های جداگانه‌ی مجموعه‌ای از مقالات، نیاز ضروری به اینکه که هر مقاله «باید نتایج یک تحقیق مستقل ومنسجم را ارائه دهد» را برآورده نمی‌کند، این موضوع دردستورالعمل اکثر ژورنال‌ها نیز قید شده است. بنابراین هم اکنون اکثر ژورنال‌ها مجموعه‌ای از مقالات را ترجیح نمی‌دهند.
برای جبران این خطا استفاده از عنوان غیر قطعی (Hanging Title) مورد قبول بسیاری از ژورنال‌ها می‌باشد. منظور از عنوان غیرقطعی، عنوانی است که شبیه به عنوان مجموعه است جز این که یک (:) جایگزین عددی می‌شود که نشان دهندۀ بخش سری (مجموعه) است. مزیت مهم عنوان غیرقطعی این است که اکثر کلمات مهم عنوان را می‌توان در ابتدا بیان کرد و بنابراین می‌تواند یک امتیاز برای خواننده باشد. برخی از نویسندگان در تلاش برای غلبه بر محدودیت لغتی شدید ژورنال برای عنوان‌ها، بیان می‌کنند که عنوان غیر قطعی نمی‌تواند جایگزین تعداد کلمات عنوان شود. این بستگی به تصمیم ویراستار دارد.
اکثر ژورنال‌ها خواستار “عنوان‌های مکرر (سر صفحه‌ها)”هستند. یک عنوان مکرر (Running Title) برای یک مقاله ‌یک عنوان مختصر است که به عنوان یک سر صفحه روی همه‌ی صفحات یا یک صفحه در میان چاپ می‌شود. دستورالعمل‌های نشریه ماهیت سرصفحه‌ها و حداکثر تعداد کاراکترها از جمله فاصله‌های مجاز را مشخص می‌کنند. نویسنده باید از مناسب بودن محتوای سر صفحه برای مقاله اطمینان حاصل کند، خصوصا برای مقاله‌های انتقادی و فصل‌های کتاب که در آن جای سر صفحه باید توجه خواننده‌ی در حال جستجو را جلب کند.
به طور کلی می‌توان گفت که عنوان خوب یک مقالۀ تحقیقی باید:
• تا آنجا که ممکن است تعداد کلماتش کم باشد: اکثر ژورنال‌ها حداکثر12 کلمه دارند.
• درکش آسان باشد.
• محتوای مقاله رادقیق و صریح نشان دهد.
• عاری از اختصارات، فرمول‌ها وزبان فنی (اصطلاحات تخصصی) باشد.
• فعل نداشته باشد.
• دربرگیرندۀ کلمات کم اثر همچون «مشاهداتی بر…»،«بررسی‌ها در مورد…»،«مطالعۀ…» و «اثر…» نباشد.
• نباید همچون عناوین موجود درروزنامه‌ها، نمایشی باشد.
• عنوان تحقیق را اعلام کند نه نتایج آن را.
• از اولویت سبکی ژورنال هدف پیروی کند.
• عنوان مقاله می‌بایست تا حد امکان جذاب باشد.
• عنوان باید «فاقد پیش داوری» باشد.
• در پایان نامه یا مقالات پژوهشی که پژوهش از نوع توصیفی(Descriptive) باشد، الزاما باید مکان و زمان پژوهش ذکر گردد.
• تمامی قابلیت های مقاله الزاما نباید در عنوان آورده شود، مهمترین کارکرد عنوان ارائه قابلیت اصلی مقاله است و نه تمامی قابلیت ها و پیشنهادات مقاله.

روش تحقیق و پژوهش در GIS و RS


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Abstract GISوRSAccept GISوRSAcknowledgments GISوRSAction Research GISوRSAdvisor GISوRSAggregate Impact Factor GISوRSAJCR GISوRSAmerican Psychology Association =APA GISوRSAppendix GISوRSApplied Research GISوRSArabic Journal Citation Reports GISوRSArticle GISوRSAuthors GISوRSBook Chapter GISوRScivilica GISوRSComment GISوRSConclusion GISوRSConference Paper and Abstracts GISوRSData GISوRSDiscussion GISوRSDocumentary- Note or Humanities Style GISوRSEJCR GISوRSElsevier GISوRSEmpirical wavelet transform GISوRSEndNote GISوRSEnglish Journal Citation Reports GISوRSFurther Research GISوRSGoogle Scholar GISوRSh-index GISوRSHOTKEYWORDS GISوRSImpactFactor GISوRSindicative GISوRSinformative GISوRSIntroduction GISوRSKeyWords GISوRSLibrary Genesis GISوRSMajor Revise GISوRSMajor Revisions Needed GISوRSManuscript GISوRSMaterials and Methods GISوRSMendeley GISوRSMinor Revise GISوRSModern Language Association =MLA GISوRSOpen Acess GISوRSOriginality GISوRSPAPER GISوRSPaper writing GISوRSPersian Journal Citation Report GISوRSPJCR GISوRSProblem Statement GISوRSProQuest GISوRSReferences GISوRSReject GISوRSResearch (Journal) Paper GISوRSResults GISوRSReview Paper GISوRSReviewer GISوRSRevise GISوRSScholar One GISوRSScopus GISوRSSpringerSubject GISوRSSubmit GISوRSSupervisor GISوRSSupplementary materials/data GISوRSTheses and Dissertations GISوRSUnder review GISوRSVancouver system GISوRSwriting research paper GISوRSآزمون‌های پارامتریک GISوRSآزمون‌های ناپارامتریک GISوRSآشنایی با مقاله و ویژگی های آن GISوRSآموزش GIS در شیرازآموزش صفر تا صد مقاله نویسی GISوRSآموزش قدم به قدم نگارش مقاله علمی GISوRSآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازآموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال GISوRSآموزش مقاله ‏نویسی از مبتدی تا پیشرفته GISوRSادیتور GISوRSارتباطات علمی GISوRSارکان مقاله نویسی GIS و RSازمون ارشد GIS و RSازمون دکتری GIS و RSاستاد داور GISوRSاستاد راهنما GISوRSاستاد مشاور GISوRSاسکاپوس GISوRSاشپرینگر GISوRSاصالت موضوع GISوRSاصطلاحات مهم در ارسال مقاله GISوRSاصول جامع مقاله‏نویسی GIS و RSاصول سئو در مقاله نویسی GISوRSاغاز یک مقاله GISوRSاکسپت GISوRSالزویر GISوRSالگوی مقاله نویسی GIS و RSاندنوت GISوRSانواع مقالات علمی GISوRSبهترین روش مقاله نویسی GIS و RSبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازبیان مشکلات GISوRSپایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا GISوRSپایگاه تامسون GISوRSپایگاه دانلود پایان‌نامه پروکوئست GISوRSپذیرش یک مقاله GISوRSپیوست GISوRSتکنیک های کاربردی در مقاله نویسی GISوRSتکنیک‌های آماری GISوRSتیتربندی مقاله GISوRSجداول و نمودارها درمقالات GISوRSجملات پرکاربرد در نتیجه گیری GISوRSچکيده تمام نما GISوRSچکيده راهنما GISوRSداوران ژورنال های ISI GISوRSدکتر سعید جوی زادهراز های پژوهشگری GISوRSرهنمودهایی برای نگارش جذاب GISوRSریجکت GISوRSسابمیت GISوRSساختار مقاله نویسی GISوRSساینس دایرکت GISوRSسرقت علمی-ادبی GISوRSشاخص اچ GISوRSشرکت درکنفرانس‌ها GISوRSشناسایی مجلات معتبر علمی GISوRSشیوه انجمن روانشناسی آمریکا GISوRSشیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا GISوRSشیوه نامه شیکاگو GISوRSشیوه نامه ونکوور GISوRSشیوه های استناد برون متنی GISوRSشیوه های استناد درون متنی GISوRSضرورت و مزایای مقاله نویسی ISI GISوRSضریب تأثیر جمعی GISوRSضریب تاثیر GISوRSطریقه نوشتن مقاله GIS و RSفن مقاله نویسی و الگوی آن GISوRSفیلم آموزش مقاله نویسی ISI GISوRSفیلم آموزشی GISقواعد مقاله نویسی GIS و RSکامل ترین آموزش مقاله نویسی علمی GISوRSکتاب آموزشی gisکلمات کلیدی GISوRSگزارش نويسي پژوهش GIS و RSگزارش‌های استنادی نشریات انگلیسی GISوRSگزارش‌های استنادی نشریات عربی GISوRSگزارشهای استنادی نشریات فارسی GISوRSگوگل اسکالر GISوRSلغات داغ GISوRSمبانی مقاله نویسی GISوRSمجلات معتبر GISوRSمحتوای اموزشی مقاله GISوRSمدرس مقاله نویسی GISوRSمدل های ریاضی GISوRSمراحل مقاله نویسی GIS و RSمعجون پژوهشگری GISوRSمقالات تحقیقاتی GIS و RSمقاله تاثیرگذار GISوRSمقاله نویسی در word GISوRSمکاتبات بین المللی در پژوهشگری GISوRSمندلی GISوRSموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتینحوه کار با برنامه EndNote GISوRSنحوه کار با سامانه Google Scholar GISوRSنحوه کار با سامانه magiran GISوRSنحوه کار با سامانه WOS GISوRSنحوه کار با سامانه اسکوپوس (Scopus) GISوRSنرم افزار مقاله نویسی latex GISوRSنرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات GISوRSنکات ضروری نگارش مطلوب یک مقاله GIS و RSنکات کلیدی در مقدمه نویسی مقاله GISوRSنکات مورد نظر ادیتور ژورنال GISوRSنگارش آکادمیک GISوRSنگارش مقاله مروری GISوRS

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید