نگارش عنوان در مقالات ISI

عنوان (Title)
انتخاب عنوان یک مقاله علمی–پژوهشی و ISI از مهمترین عوامل جذابیت و پذیرش یک مقاله می‌باشد و اولین فرصت برای ایجاد تأثیر خوب است. تأثیر عنوان تا بدان حد است که اشتباهات در عنوان مقاله شما ممکن است تأثیر منفی شدیدی در پذیرش دست نوشته‌های شما توسط سردبیر و داورانی که باید کیفیت کارتان را ارزیابی کنند، داشته باشد. شاید بتوان گفت یک عنوان زیبا می‌تواند پذیرش خود را تا حدودی حتمی سازد. یک عنوان خوب می‌تواند سردبیر و حتی داوران را به یک داوری مثبت‌تر بکشاند.
عنوان مقاله بیشتر از هر بخش دیگر خوانده می‌شود. روال مرسومی که خوانندگان، یک مقاله را می‌خوانند بدین ترتیب است: عنوان، چکیده، نتایج، (جداول و شکل‌ها)، مقالۀ کامل. به طور متوسط تعداد خوانندگانی که به ترتیب فوق الذکر از یک بخش به بخش دیگرمی‌روند ده مرتبه کاهش می‌یابد. بدین معنی که از هر 10 خواننده که به عنوان نگاهی می‌اندازند، یک نفر چکیده را می‌خواند. از هر 10 خواننده‌ای که چکیده را می‌خوانند، یک نفر مقالۀ کامل را می‌خواند. بنابراین، به ازای هریک نفرکه مقالۀ کامل را می‌خواند، 1000 نفر عنوان را می‌خوانند. عنوان ممکن است در فهرست مراجع یا در فهرست راهنمای موضوع مجدداً چاپ شود، در پایگاه‌های داده‌ی فهرست ذخیره شود و در مقاله‌های دیگر، نیز بیان شود. بنابراین، عنوان یک بخش بسیار مهم مقاله است. یک عنوان خوب می‌تواند نظر و توجۀ خوانندگانی که حتی قصد خواندن مقاله را هم ندارند، جلب کند و می‌تواند به محققان آینده در یافتن اطلاعات مهم کمک کند.
عنوان مقاله که هویت مقاله و هدف آن را به نمایش می‌گذارد، باید روشن، گویا، جامع، و تا حد ممکن مختصر و کوتاه باشد. همچنین عنوان مقاله در عين كوتاهي و مختصر بودن، بايد تمام ويژگي‌هاي كار پژوهشي را نشان دهد. از آنجایی که افراد معمولا بر اساس عنوان مقاله به جست و جو در بانک‌های اطلاعاتی می‌پردازند، دقت در انتخاب کلمات بکار رفته در عنوان به بازیابی موثرتر مقاله از سوی سایر پژوهشگران کمک می‌کند. در بیشتر موارد، مقاله با عنوان خود با مخاطب خود ارتباط پیدا می‌کند. در انتخاب عنوان مقاله باید نهایت ایجاز، ظرافت، خلاقیت، ابتکار و اختصار را بکار برد. عنوان مقاله باید نشان دهنده اطلاعات مقاله و گیرا و رسا بوده و در نظر اول معنی خود را روشن سازد. نکته دیگری که باید در این جا در رابطه با عنوان گفت این است که عنوان مقاله شما تنها راه برای جذب نگاه خوانندگان آینده است. هنگام ورق زدن مجله یا جست و جو در فهرست مندرجات، هیچ کس مجذوب مقاله‌ای با عنوان کسل کننده، مبهم و غیر آموزنده نمی‌شود. عنوان مقاله شما روند پژوهش شما را کنترل می‌کند. پس عنوانی انتخاب کنید که توانایی کنترل پژوهش شما را داشته باشد.
نکته دیگری که باید در این جا به آن اشاره کرد این است که عنوانی که انتخاب می‌نمایید باید به روز بوده و در سال‌های اخیر مورد توجه مجامع دانشگاهی باشد. از طرف دیگر باید با اطلاعات علمی شما و توان اجرایی شما نیز همخوانی داشته باشد.
بهتر است همیشه نویسنده توجه عمیقی به عنوان مقاله داشته باشد. با نگاهی به دستورالعمل نویسندگان ژورنال مورد نظر، ممکن است حداکثر اندازه عنوان مقاله مشخص باشد، اما حتی اگر چنین چیزی ذکر نشده باشد، باید عنوان کوتاهی انتخاب کنید. یکی از اشتباهات رایج دانشجویان و اساتید در نوشتن عنوان این است که سعی می‌کنند همه نتایج پژوهش‌های خود را در عنوان بگنجانند که این می‌تواند به عدم پذیرش مقاله شما از سوی داوران بیانجامد. بهترین عنوان‌ها، عنوان‌هایی کوتاه و آموزنده هستند که نتیجه نهایی و پیشنهادی از تحقیق شما باشد.
یک نکتۀ مهم که باید به خاطرداشت این است که عنوان به عنوان بخش اول یک مقاله، توسط یک خوانندۀ پرمشغله جستجو خواهد شد و بنابراین باید تمیز (شسته و رفته)، قطعی و منسجم باشد تا توجه خوانندگان راجلب کند.کلمات مهم باید درابتدا قرارداده شوند و از کلمات مناسب باید برای نشان دادن محتوای مهم مقاله استفاده شود، از کلمات تخصصی و اختصارات نباید استفاده کرد و تا آنجا که امکان دارد باید در عنوان از نام‌های مرسوم به جای نام‌های لاتین گیاهان (و دیگرموجودات زنده) استفاده شود.
قبلا انتشار مجموعه‌ای از مقالات در مورد یک موضوع با یک عنوان مهم و چند مقالۀ مجزا با زیرعنوان‌های جداگانه که اغلب با بخش‌های 2،1،… معین می‌شدند، رایج بود، اما این کارچندین مشکل را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال زمانی که یک یا چند بخش مختلف یک مجموعه در جلدهای مختلف یک ژورنال یا ژورنال‌های مختلف چاپ می‌شوند و بدتر از آن زمانی که یک یا چند بخش هرگز چاپ نمی‌شدند، ادامه دادن به خواندن شدیدا با مانع روبرو می‌شد. این بخش‌های جداگانه‌ی مجموعه‌ای از مقالات، نیاز ضروری به اینکه که هر مقاله «باید نتایج یک تحقیق مستقل ومنسجم را ارائه دهد» را برآورده نمی‌کند، این موضوع دردستورالعمل اکثر ژورنال‌ها نیز قید شده است. بنابراین هم اکنون اکثر ژورنال‌ها مجموعه‌ای از مقالات را ترجیح نمی‌دهند.
برای جبران این خطا استفاده از عنوان غیر قطعی (Hanging Title) مورد قبول بسیاری از ژورنال‌ها می‌باشد. منظور از عنوان غیرقطعی، عنوانی است که شبیه به عنوان مجموعه است جز این که یک (:) جایگزین عددی می‌شود که نشان دهندۀ بخش سری (مجموعه) است. مزیت مهم عنوان غیرقطعی این است که اکثر کلمات مهم عنوان را می‌توان در ابتدا بیان کرد و بنابراین می‌تواند یک امتیاز برای خواننده باشد. برخی از نویسندگان در تلاش برای غلبه بر محدودیت لغتی شدید ژورنال برای عنوان‌ها، بیان می‌کنند که عنوان غیر قطعی نمی‌تواند جایگزین تعداد کلمات عنوان شود. این بستگی به تصمیم ویراستار دارد.
اکثر ژورنال‌ها خواستار “عنوان‌های مکرر (سر صفحه‌ها)”هستند. یک عنوان مکرر (Running Title) برای یک مقاله ‌یک عنوان مختصر است که به عنوان یک سر صفحه روی همه‌ی صفحات یا یک صفحه در میان چاپ می‌شود. دستورالعمل‌های نشریه ماهیت سرصفحه‌ها و حداکثر تعداد کاراکترها از جمله فاصله‌های مجاز را مشخص می‌کنند. نویسنده باید از مناسب بودن محتوای سر صفحه برای مقاله اطمینان حاصل کند، خصوصا برای مقاله‌های انتقادی و فصل‌های کتاب که در آن جای سر صفحه باید توجه خواننده‌ی در حال جستجو را جلب کند.
به طور کلی می‌توان گفت که عنوان خوب یک مقالۀ تحقیقی باید:
• تا آنجا که ممکن است تعداد کلماتش کم باشد: اکثر ژورنال‌ها حداکثر12 کلمه دارند.
• درکش آسان باشد.
• محتوای مقاله رادقیق و صریح نشان دهد.
• عاری از اختصارات، فرمول‌ها وزبان فنی (اصطلاحات تخصصی) باشد.
• فعل نداشته باشد.
• دربرگیرندۀ کلمات کم اثر همچون «مشاهداتی بر…»،«بررسی‌ها در مورد…»،«مطالعۀ…» و «اثر…» نباشد.
• نباید همچون عناوین موجود درروزنامه‌ها، نمایشی باشد.
• عنوان تحقیق را اعلام کند نه نتایج آن را.
• از اولویت سبکی ژورنال هدف پیروی کند.
• عنوان مقاله می‌بایست تا حد امکان جذاب باشد.
• عنوان باید «فاقد پیش داوری» باشد.
• در پایان نامه یا مقالات پژوهشی که پژوهش از نوع توصیفی(Descriptive) باشد، الزاما باید مکان و زمان پژوهش ذکر گردد.
• تمامی قابلیت های مقاله الزاما نباید در عنوان آورده شود، مهمترین کارکرد عنوان ارائه قابلیت اصلی مقاله است و نه تمامی قابلیت ها و پیشنهادات مقاله.

درباره‌ی سعید جوی زاده

دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک و بی هدفی هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1381 از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه خوارزمی در سال 1384 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان "تحلیل فضایی خشکسالی در ایران" است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) وآمار فضایی است. از سال 1381 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است. وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. کتاب هایی مفید و کاربردی را در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی را به رشته تحریر درآورده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های پهباد و برنامه نویسی پیشرفته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این سعید جوی زاده علاقه مند به مطالعات خشکسالی و بلایای طبیعی است و در زمینه خشکسالی نیز کتاب های متعددی را به رشته تحریر درآورده است. از آرزوهای دکتر جوی زاده همه گیر شدن سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی در بین مردم و نهاد هادی تصمیم گیری است.

همچنین ببینید

آموزش مقاله نویسی ISI

آموزش مقاله نویسی علمیisi- دکتر سعید جوی زاده – 47

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟