پهباد ها یا پهپاد ها چگونه فتوگرامتری میکنند ؟


پهباد ها یا پهپاد ها چگونه فتوگرامتری میکنند ؟
سیستم فتوگرامتری برد کوتاه شامل یک دوربین غیرمتریک است که بر روی وسیله پرواز بدون سرنشین به گونه ای قرار میگیرد که تا حد امکان نیروهای وارد بر دوربین صفر شود و دوربین در حالت اینرسی قرار گیرد. سپس سیستم توسط هدایت کننده های اتوماتیک شروع به برداشت داده از منطقه موردنظر در ارتفاع کم مینماید و داده موردنیاز برای تهیه اطلاعات هندسی نقشه های توپوگرافی بزرگ مقیاس دریافت میشود. سامانه فتوگرامتری عمودپرواز از بخش مکانیک پرواز و بدنه، بخش مخابراتی در ارسال و دریافت داده، بخش ناوبری و تعیین موقعیت، بخش پیشران و موتور و بخش تصویربرداری تشکیل شده است. پهپاد ها یا همان پهباد ها یکی از این سیستمهای فتوگرامتری هستند که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.
سامانه پرنده های بدون سرنشین عمودپرواز، بصورت عمود از زمین بلند میشوند و مکانیزم عملکردشان بصورت نقطه یابی و ایستادن بالای نقاط است و مسیر مشخصی را طی میکنند. مراحل اجرایی عکسبرداری را میتوان در بخشهای زیر خلاصه نمود :
1- بررسی و شناسایی منطقه
2- طراحی پرواز
3- طراحی نقاط کنترل زمینی
4- انجام عملیات پرواز
5- پردازش تصاویر
مزیت پهباد ها نسبت به هواپیماهای باسرنشین
در فتوگرامتری با پهپاد یا UAV، به دلیل کوچک بودن سنجنده و ارتفاع پایین پرواز، تعداد بالایی از تصاویر را خواهیم داشت و درنتیجه تصاویر میتوانند پوشش عرضی و طولی بیشتری داشته باشند. اما در فتوگرامتری با هواپیمای باسرنشین، تاحدودی با کیفیت پایین تصاویر مواجه هستیم و به هیچ وجه اینچنین پوششی را در تصاویر نخواهیم داشت. از سوی دیگر به دلیل عدم نیاز به آشیانه و فرودگاه، دسترسی و نگهداری این وسیله برای شرکت های نقشه برداری به مراتب آسان تر خواهد بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید