پهنه بندي مصالح شن و ماسه به کمک RS و GIS

پهنه بندي مصالح شن و ماسه به کمک RS و GIS


مقدمه: يکي از معضلات مهم در صنايع ساختمان سازي در کشور نبود مصالح ساختماني مرغوب مي باشد، يکي از مصالح مورد استفاده در اين صنعت شن و ماسه مي باشد به همين دليل بررسي هاي اکتشافي گسترده براي تامين بخشي از اين نياز جامعه لازم و ضروري به نظر مي رسد.
هدف: هدف از انجام اين پروژه تهيه نقشه کاربري ذخاير شن و ماسه جهت استفاده در صنعت بتن است.
روش: با استفاده از تلفيق داده هاي رسوب شناسي، زمين شناسي مهندسي، مهندسي عمران، هيدرولوژي و ژئومورفولوژي بوسيله علم GIS و RS بوده است بدين منظور کليه فعاليتهاي انجام شده به روي منطقه مهريز متمرکز گرديده است.
نتايج: بر اساس نمونه برداري ها در منطقه مطالعاتي و نتايج حاصل از آن ها تهيه نقشه پهنه بندي در دستور کار قرار گرفت و در نهايت يک نوع نقشه پهنه بندي بر اساس نياز در صنعت شن و ماسه تهيه گرديده شد.
نتيجه گيري: بصورت يك نقشه پهنه بندي كاملا مختلف و مجزا با كمك داده هاي رسوب شناسي و استفاده از دانش RS- GIS يك بسته اطلاعاتي فراگير و قابل استفاده براي متخصصين رشته هاي عمران- زمين شناسي- رسوب شناسي- و هيدروژئولوژي و محيط زيست فراهم گرديد.
واژگان کلیدی
پهنه بندی، شن، ماسه، مهریز، کواترنری، GIS و RS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=122058

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید