چهار نیروی شگفت انگیز طبیعت که جهان با آنها کار میکند…


چهار نیروی شگفت انگیز طبیعت که جهان با آنها کار میکند…-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

رضا رسولی بلخکانلو

1.گرانش:
در بین دیگر نیروها از همه ضعیف تر است، اما از طرفی گرانش نیرویی دور برد است و همواره در طبیعت به صورت جاذبه عمل می کند. برای اجرام بزرگ ، نیروی گرانش بزرگ است و می تواند تمام نیروهای دیگر را تحت الشعاع قرار دهد.

2.الکترومغناطیس:
این نیرو نیز دور برد و بسیار قویتر از گرانش است.نیروی الکترومغناطیس تنها بر روی ذرات باردار عمل کرده و برای بارهای همنام به صورت دافعه و برای بارهای غیر همنام به صورت جاذبه عمل می کند.به این ترتیب در اجرام بزرگ نیروهای الکتریکی (بارهای همنام و غیر همنام) یکدیگر را خنثی می کنند .اما در مقیاس اتمی و مولکولی، این نیرو غالب می شود. نیروی الکترومغناطیس عامل اصلی در سراسر علوم شیمی و زیست شناسی و فیزیک محسوب می شود.

3.نیروی هسته ایی ضعیف:
این نیرو عامل پرتوزایی بوده و نقش مهمی را در شکل گیری عناصر در ستارگان و جهان اولیه به عهده داشته و دارد. البته ما در زندگی روزمره چندان با این نیرو مواجه نمی شویم.

4.نیروی هسته ایی قوی:
این نیرو عامل کنار هم قرار گرفتن پروتون ها و نوترون ها در هسته ی اتم است.بعلاوه خود نوترون ها و پروتون ها نیز به دلیل وجود همین نیرو از هم نمی پاشن زیرا آن ها نیز خود از ذرات کوچک تری به نام کوارک تشکیل شده اند.نیروی هسته ایی قوی منبع انرژی خورشید و انرژی هسته ایی است، اما مشابه نیروی هسته ایی ضعیف در زندگی روزمره چندان با آن مواجه نیستیم.

در نقطه ی آغاز جهان این چهار نیرو به صورت یک ابر نیروی یکپارچه در یک نقطه ی فوق العاده کوچک و چگال کنار هم قرار داشتند.
ناگهان بر اثر عامل مرموزی نیروی گرانش از سه نیروی دیگر جدا شد و تعادل آن نقطه ی بینهایت چگال را بر هم زد. جهان کوچک ما از هم پاشید و ذرات آن به بیرون پرتاب شدند و پس از آن هرگز دیگر این چهار نیرو در یک نقطه کنار هم قرار نگرفتند و جهان با سرعت انبساط یافت و این تا امروز نیز ادامه دارد و خواهد داشت. تا زمانی که همه چیز از هم بپاشد. انبساط جهان آن ها را از هم دور کند و حتی اتم ها نیز از هم جدا شده و جهان در مرگی غمناک وارد عصری سرد و یخبندان و خاموشی مطلق فرو خواهد رفت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید