کاربرد GIS در تحقيقات پزشکي راهکاري در جهت پيش گيري از بيماري

کاربرد GIS در تحقيقات پزشکي راهکاري در جهت پيش گيري از بيماري

کاربرد GIS در تحقيقات پزشکي راهکاري در جهت پيش گيري از بيماري


مقدمه: سيستم اطلاعات جغرافيايي (Geographical information system يا GIS) نرم افزاري است بسيار آسان که به کاربران اين امکان، را مي دهد که به سادگي اطلاعات مکاني و داده هاي توصيفي را براي ايجاد نقشه ها، جداول و نمودارها به کار گيرند. اين نرم افزار ابزارهاي لازم براي جستجو، تحليل داده ها و نمايش نتايج را با کيفيت مناسب در اختيار کاربران قرار مي دهد. قابليت هاي عمده اين نرم افزار عبارت از ايجاد يک پايگاه داده هاي اطلاعاتي، محيط کاري و گرافيکي آسان مي باشد.
روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي، تحليلي و امور تجربي نويسنده است و به دنبال آن است تا اين نرم افزار را جهت کاربردهاي آن در علوم پزشکي به منظور پهنه بندي بيماري ها معرفي نمايد.
يافته ها: نرم افزار GIS نرم افزاري کاربردي است و مي توان با ارايه الگوي توزيع فضايي برخي از بيماري ها به صورت نقشه، به بررسي علل ايجاد بيماري پرداخت و توزيع فضايي هر بيماري را به صورت کمي و کيفي به تصوير کشيد. با توجه به اين که همه بيماري ها منشا عفوني و يا ژنتيک ندارند و عوامل محيطي نيز مي توانند سبب ايجاد بعضي بيماري ها شوند اين نرم افزار مي تواند ارتباط برخي بيماري ها را با بعضي عوامل محيطي بررسي نمايد.
نتيجه گيري: GIS نرم افزاري مفيد به منظور پهنه بندي بيماري ها به شمار مي رود و با توزيع فضايي برخي بيماري ها مي توان به نتايج قابل توجهي رسيد. نتايجي نظير اين که برخي از بيماري ها با عوامل محيطي در ارتباط هستند. تشخيص عوامل محيطي در جهت درمان، پيش گيري و کاهش هزينه هاي بهداشتي و درماني راهي در جهت توسعه سلامت مي باشد.
واژگان کلیدی
GIS، سلامت، بیماری های محیطی، نقشه
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=151399

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید