کتاب آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته

کتاب آموزش جامع و عملی ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

کتاب آموزش جامع و عملی ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار


کتاب آموزش جامع و عملی ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

کتاب آموزش جامع و عملی ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

کتاب آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

مولفان سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی / مسلم شمشیری/ میلاد قمرزاده

انتشارات آکادمیک

تلفن تماس سفارش کتاب:  09382252774

وبسایت:  www.gisland.org

وبسایت سفارش کتاب:   www.ketabpage.ir

 

فهرست مطالب کتاب:

فصل اول 

سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي 

 تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی 

 ارکان و مؤلفه‌های اصلی GIS 

 تاریخچه مختصرGIS 

 سير تحول GIS 

 انواع مدل داده در GIS 

 داده‌هاي هندسي 

 داده‌های گرافیکی 

 داده‌های توصيفي 

 دستگاه مختصات جغرافیایی 

 عرض جغرافيايي 

 طول جغرافيايي 

 عرض و طول جغرافيايي چگونه با هم تعامل دارند؟

 تعریف سیستم تصویر

 سیستم‌های تصویر و نقشه‌ها

 سيستم تصوير جهاني مركاتور جانبي (UTM)

 سیستم ژئودتیک جهانی  (WGS) World Geodetic Syste 

 سیستم مختصات لا مبرت 

 سیستم مختصات لا مبرت هم شکل (Lambert Conformal Conic) LCC 

 راه‌های شناسایی سیستم مختصات تصویر

 انواع فرمت‌های GIS 

 فرمت‌های برداری 

 انواع فرمت‌های رستری 

فصل دوم

نقش و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافيايي در علوم مختلف 

 کاربرد GIS در زمین‌شناسی 

 کاربرد  GIS در مدیریت شبکه برق 

 کاربرد GIS در بهداشت و درمان 

 کاربرد GIS در محیط‌زیست 

 کاربرد GIS و RS در آبیاری و زهکشی 

 کاربردهای GIS در هیدرولوژی و مدیریت منابع آب 

 کاربردGIS  در مهندسی راه و حمل و نقل 

 کاربرد  GIS در مدیریت شهری 

 کاربرد GIS در برنامه‌ریزی شهری 

  کاربرد  GIS  در برنامه‌ریزی منطقه‌ای 

  کاربرد GIS در طراحی شهری 

 کاربرد GIS  در  ایجاد سیستم اطلاعات شهری (UIS)

 کاربرد  GISدر مدیریت بحران شهری 

 کاربرد GIS عدالت فضايي 

 کاربرد GIS در مدل‌سازی شهري 

 کاربرد GIS در مدل‌سازی فضايي 

 کاربرد GIS در حوزه مطالعات شهری 

 کاربرد GIS در حوزه فنی و عمرانی 

 کاربرد GIS در حوزه معماری و شهرسازی 

 کاربردهاي GIS در حوزه‌ی فعالیت‌های شهري (محیط‌زیست)

 کاربردهاي GIS در حوزه‌ی فعالیت‌های اجتماعی 

 کاربردهاي GIS در حوزه‌ی خدمات شهري 

 کاربرد GIS در کشاورزی و برنامه‌ریزی برای کاربری اراضی 

 کاربرد GIS در جنگلداری و مدیریت حیات وحش  

 کاربرد GIS در بازاریابی 

 کاربرد GIS در منابع طبیعی 

 کاربرد  GIS در علوم نظامی 

 کاربرد GIS در مخابرات 

 کاربرد GIS در گاز

 کاربرد GIS در مدیریت بحران 

 کاربرد GIS در اقلیم‌شناسی 

 کاربرد GIS در بانکداری 

فصل سوم

مراحل انجام یک پروژه در GIS 

  مراحل انجام یک پروژه در GIS 

 مشخص کردن موضوع و  هدف 

 بیان مسئله

 مشورت با کارشناس موردنظر

 جمع‌آوری داده

 صحت سنجی داده‌ها و کنترل کیفی داده‌ها

 وارد کردن داده‌ها به محیط نرم‌افزار

 انتخاب ابزار مناسب 

 روش کار

 پردازش  

 مشخص شدن جواب 

 کنترل زمینی 

 تصمیم سازی 

 تصمیم‌گیری 

فصل چهارم

آشنایی  با محیط نرم‌افزار Arc MAP 

 معرفی نرم‌افزار ArcGIS 

 نرم‌افزار Arc Catalog 

 نرم‌افزار Arc Globe 

 نرم‌افزار Arc Scene 

 نرم‌افزار ArcMap 

 آشنایی با منوهای محیط ArcMap 

 منوی file 

 منوي  Edit

 منوي View 

 منوي Bookmarks 

 منوي Insert

 منوي Selection 

 منوی Geoprocessing 

 منوی Customize 

 منوی Windows 

 منوی Help 

 آشنایی با محیط ArcMap 

 طریقه اضافه کردن جدول مندرجات 

 آشنایی با جدول مندرجات (Table Of Contents)

 طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ArcMap 

 آشنایی با نوار ابزار استاندار

 آشنایی با نوار ابزار Tools 

 انواع روش‌های ذخیره نمودن  یک پروژه در ArcMap 

   ذخیره نمودن یک پروژه

 باز کردن پروژه به روش Relative 

 ذخیره نمودن نقشه برای چاپ 

 ذخیره پروژه به روش PDF 

 استفاده از روش Publisher برای ذخیره پروژه

 باز کردن پروژه Publisher

فصل پنجم 

ژئورفرنس کردن 

 معنی و مفهوم ژئورفرنس  

 انواع ژئورفرنس  

 مختصات دار کردن فایل‌های وکتوری با ابزار Spatial Adjustment

 مختصات دار کردن فایل‌های رستری با ابزار  Geo referencing 

 تغییر مختصات فایل‌های رستری (project raster)

 استفاده ازگوگل ارث در زمین مرجع کردن 

فصل ششم 

جداول توصیفی 

 ساختار جداول در GIS 

 نمایش یک  Table 

 ابزارهای موجود در جدول توصیفی 

  منوی Table Option 

. دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی 

. مشاهده دو جدول توصیفی 

. ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید

فصل هفتم 

Shapefile و Geodatabase 

 شیپ فایل چیست؟

 ایجاد یک Shapefile 

 Geodatabase چیست؟

 انواع ژئودیتابیس  Geodatabase 

 تفاوت ژئودیتابیس تک کاربره و چندکاربره

 ایجاد یک Geodatabase 

فصل هشتم 

رقومی کردن نقشه‌ها

 تعریف رقومی  کردن 

 مراحل رقومی سازی نقشه

 معرفی نوار ابزار Editor

 معرفی پنجره Editor

 معرفی منوی Advanced editing 

 ایجاد Subtype برای رقومی کردن عارضه‌ها

 الحاقیه Arc Scan 

 فعال نمودن الحاقیه Arc scan 

 وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده

 تنظیمات ArcScan 

 روش‌های وکتوری نمودن داده‌های رستری 

 وکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش نیمه اتوماتیک  

 وکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش اتوماتیک  

فصل نهم 

ایجاد و مدیریت گرافیک‌ها

 دسترسی به نوار ابزار Draw 

 آشنایی با نوار ابزار Draw 

فصل دهم 

استفاده از لایه‌های CAD و DGN در GIS 

 تبدیل فایل‌های CAD به GIS 

 نحوه‌ی تبدیل فایل CAD به Shapefile 

 نحوه‌ی تبدیل فایل CAD به محیط Geodatabase 

 تبدیل لایه GIS به CAD 

 تعریف Annotation برای لایه CAD 

 داده‌های سازمان نقشه‌برداری با فرمت DGN 

روش‌های تبدیل DGN به GIS 

فصل یازدهم 

توپولوژی 

 تعریف توپولوژی 

 مدل توپولوژی 

 روابط توپولوژیک در GIS 

 مزایای ایجاد روابط توپولوژیک  

 قوانین توپولوژی 

 قوانین عوارض سطحی(Polygon Rules)

 قوانین عوارض خطی (Line Rules)

 قوانین عوارض نقطه‌ای (Point Rules)

 توپولوژی نقشه و توپولوژی   GeoDataBase 

 ایجاد توپولوژی 

فصل دوازدهم 

اتصال و ارتباط جداول 

 ارتباط بین جدول‌ها

 روش‌های مختلف دسترسی به Join  و Relate 

 روش اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگر

 معرفی پنجره  Join 

 مدیریت Join 

 حذف کردن یک جدول متصل شده

 ارتباط دو جدول اطلاعات توصیفی با یکدیگر

 معرفی پنجره Relate 

 حذف کردن یک جدول ارتباط یافته

 اتصال بر مبنای ارتباط  فضایی (Spatial join یا Spatial location )

فصل سیزدهم 

آنالیز مکانی 

 اصول اساسی در پردازش‌های مکانی 

 Buffer

 Clip 

 extract by mask 

 Intersect

 Union 

 Merge 

فصل چهاردهم 

استفاده از GPS در GIS 

  GPS چیست؟

 مزایای سیستم GPS 

 طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS 

 تبدیل فرمت GPX به فرمت Shapefile 

 ابزار Add XY Coordinates 

فصل پانزدهم 

کاربرد تصاویر ماهواره‌ای نرم‌افزار گوگل ارث در GIS 

 تبدیل لایه‌های GIS به فرمت Google Earth 

 ابزار Layer To KML 

 ابزار Map To  KML 

 تبدیل لایه‌های Google earth به فرمت GIS 

فصل شانزدهم 

نماد (Symbol)

 نماد سازی 

 انواع نقشه‌های موضوعی بر اساس تکنیک نماد گذاری 

 تغییر رنگ عوارض  

 تغییر رنگ و شکل عوارض  

 طبقه‌بندی عوارض لایه‌ها

 Features 

 Categories 

 Quantities 

 Charts 

Multiple Attribute 

فصل هفدهم 

برچسب گذاری (lable)

 انواع روش‌های برچسب گذاری 

 روش اول با استفاده از سربرگ Label

 روش دوم با استفاده از نوار ابزار Draw 

 تبدیل برچسبها به Annotation 

فصل هجدهم 

گراف 

 انواع نمودارها

 روش ترسیم نمودار در نرم‌افزار ArcMap 

 تنظیمات پنجره Gragh 

فصل نوزدهم 

Bookmark& Hyperlink 

 اتصال عکس، فیلم و سایر مدارک به عارضه (Hyperlink)

 روش ایجاد Hyperlink در ArcMap 

 مدیریت Hyperlinks 

 پیوست کردن فایل (عکس، فیلم و…) به لایه‌های GIS 

 Bookmark 

 روش ایجاد  Bookmark 

 مدیریت  Bookmark 

فصل بیستم 

مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، Raster و  Terrain 

 مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، Raster و Terrain 

 مدل  TIN 

 شیوه های تشکیلTIN 

 اصول تشکیل TIN 

 روش ایجاد TIN 

 دستورات کاربردی TIN در  Arc Toolbox 

 مدل رقومی ارتفاع ( DEM )

 کاربرد DEM  

 طبقه‌بندی زمین با استفاده از DEM  

 روش‌های تولید DEM  

 روش ایجاد DEM  

 دستورات پرکاربرد DEM در Arc Toolbox 

 تفاوت DEM، DTM، DSM  

فصل بیست و یکم 

Spatial Analyst

 شیب(Slope)

 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ 

 طرز تهیه نقشه شیب در ArcMap 

 جهت شیب (Aspect)

 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه جهت شیب 

 تهیه نقشه جهت شیب در محیط ArcMap 

 خطوط تراز چیست؟

 قوانین مربوط به منحنی‌های میزان 

 طرز تهیه خطوط تراز در ArcMap 

 تهیه خطوط هم چند در ArcMap 

 نقشه سایه روشن (Hillshade)

 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه سایه روشن 

 طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap 

 نقشه میدان دید(Viewshed)

 كاربرد نقشه میدان دید

 ایجاد نقشه View shade 

 نقشه fill / cut

 کاربرد های نقشه fill / cut

 پارامترهاي مورد نياز برای تهیه نقشه fill / cut

 ایجاد نقشه fill / cut

فصل بیست و دوم

درون‌یابی (Interpolation)

 روشهای درون‌یابی (Interpolation)

 روشهای درون‌یابی جبری یا قطعی (Deterministic)

 روشهای درون‌یابی زمین آماری (Geostatistical)

 درون‌یابی همسایگی طبیعی(Natural Neighbor Interpolation)

 ابزارهای درونیابی در ArcGIS 

 ابزار IDW  

 ابزار Kriging 

 ابزار  Spline 

فصل بیست و سوم

تحلیل شبکه (Network Analyst)

 شبکه چیست؟

 انواع شبکه‌ها در GIS 

 تحلیل شبکه حمل و نقل 

 مجموعه داده‌های شبکه‌ای 

 عناصر و منابع شبکه‌ای 

 مفهوم اتصال در تحلیل شبکه

 خصوصیات شبکه

 مراحل ایجاد یک مجموعه داده شبکه

 مراحل انجام تحلیل شبکه‌های حمل و نقل 

 مراحل ساخت یک مجموعه داده شبکه

 روش ایجاد تحلیل شبکه در ArcMap 

 پیدا کردن کوتاه ترین و بهترین  مسیرNew route))

 مراحل انجام کار

 یافتن نزدیک‌ترین تسهیلات (Closet Facility)

 مراحل انجام کار

 محاسبه محدوده خدماتی 

 مراحل انجام کار

فصل بیست و چهارم

مدل سازی با Model Builder

 چه زمانی مدل‌ها را می‌سازید؟

 چرا Model Builder را یاد بگیریم؟

 کاربردهای Model Builder

 ساخت مدل در Model Builder

 مراحل ساخت مدل در محیط Model Builder

فصل بیست و پنجم 

روش تهیه گزارش در ArcMap 

 روش تهیه گزارش در ArcMap 

فصل بیست و ششم 

مدیریت انتخاب‌ها (Select)

 انواع روشهای پرس و جو

 Select By Attribute 

 Select by location 

 Select by Graphic 

 کاربرد سایر دستورات selection 

فصل بیست و هفتم 

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

 فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP 

 بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي 

 تهيه داده‌ها و معیارهای موثر

 استاندارد سازی نقشه‌ها

 وزن دهي به نقشه‌ها

 وزن دهی در محیط نرم‌افزار Expert Choice 

 تلفيق نقشه‌ها

 تهيه نقشه‌هاي نهايي 

فصل بیست و هشتم 

نرم‌افزار    ArcScene 

 طریقه دسترسی به نرم‌افزار ArcScene 

 آشنایی منوی Tools در ArcScene 

 نمایش سه‌بعدی  لایه‌های وکتوری 

 نمایش سه‌بعدی لایه‌های رستری 

فصل بیست و نهم 

ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ 

 چیدمان نقشه

 عناصر چیدمان نقشه

 مهم‌ترین اطلاعات مورد استفاده  در چیدمان نقشه

 معرفی محیطView  layout

 خروجی گرفتن نقشه‌ها در محیط ArcMap 

 اضافه کردن Gride به نقشه

فصل سی ام

روش ساخت اطلس در GIS 

 روش ساخت اطلس در GIS 

 روش ساخت MAP BOOKS 

 تنظیمات MAP BOOK 

فهرست منابع

 

آموزش GIS, رقومی سازی در GIS, دیجیت کردن در GIS, GIS ready, Digit  کردن, Editor , مراحل رقومی سازی نقشه, Arc scan, وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده, وکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش نیمه اتوماتیک, وکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش اتوماتیک, آرک مپ , Arc Map, آرک جی آی اس , Arc GIS, سیستم اطلاعات جغرافیایی, سیستم اطلاعات مکانی, موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل, آموزش جی ای اس, آموزشگاه جی ای اس,GIS , موسسه آموزشی جی ای اس, آموزشگاه GIS, موسسه آموزشی GIS, دوره GIS, کلاس GIS, مدرسGIS, سعید جوی زاده, موسسه آموزشی GIS در شیراز, تدریس خصوصی GIS در شیراز, منیژه براهیمی, آموزش GIS در شیراز, کلاس GIS در شیراز, دوره GIS در شیراز, آموزشگاه GIS در شیراز, آموزش جی ای اس در شیراز, کلاس جی ای اس در شیراز, دوره جی ای اس در شیراز, آموزشگاه جی ای اس در شیراز, موسسه آموزشی GIS در شیراز, کاربرد جی ای اس GIS در کشاورزی, کاربرد جی ای اس GIS در محیط زیست, کاربرد جی ای اس GIS در زمین شناسی, کاربرد جی ای اس GIS در منابع آب, کاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژی, کاربرد جی ای اس GIS در پزشکی کاربرد جی ای اس GIS در جغرافیا, کاربرد جی ای اس GIS در برنامه ریزی شهری, کاربرد جی ای اس GIS در گردشگری, کاربرد جی ای اس GIS در علوم خاک, کاربرد GIS در کشاورزی, کاربرد GIS در محیط زیست, کاربرد GIS در زمین شناسی, کاربرد GIS در منابع آب, کاربرد GIS در هیدرولوژی, کاربردGISدر پزشکی کاربرد GIS در جغرافیا, کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری, کاربرد GIS در گردشگری, کاربرد GIS در علوم خاک, دوره آموزشی جی ای اس در شیراز, دوره آموزشی GIS در شیراز, موسسه آموزشی GIS در شیراز, آموزش وب جی ای اس در شیراز, آموزش Web GIS در شیراز, آموزش تخصصی جی ای اس در شیراز, آموزش تخصصی GIS در شیراز, آموزش تخصصی GIS در شیراز, دانلود نرم افزار جی ای اس, دانلود نرم افزار GIS , آشنایی با نرم افزار GIS , آشنایی با نرم افزار جی ای اس, آشنایی با نرم افزارهای متن باز جی ای اس, آشنایی با نرم افزارهای متن باز GIS , دانلود نرم افزارهای متن باز جی ای اس GIS, دانلود نرم افزارهای متن باز GIS , آموزش تحلیل فضایی با جی ای اس, آموزش مکان یابی با جی ای اس, آموزش مکان یابی با GIS , آموزش تحلیل فضایی با GIS , تدریس خصوصی جی ای اس در شیراز, تدریس خصوصی GIS در شیراز, مشاوره پایان نامه جی ای اس, مشاوره پایان نامه GIS , آموزش مقاله نویسی ISI در حوزه  جی ای اس, آموزش مقاله نویسی ISI در حوزهGIS  , کارگاه آموزش جی ای اس در شیراز, کارگاه آموزش GIS در شیراز, کارگاه آموزش جی ای اس در شیراز, آموزش جی ای اس در ادارات و سازمانها در شیراز, آموزش GIS در ادارات و سازمانها در شیراز, آشنایی با مجلات معتبر جی ای اس, آشنایی با مجلات معتبر,GIS آشنایی با کتب,GIS آشنایی با مجلات معتبر جی ای اس, معرفی مجلات معتبر جی ای اس, معرفی مجلات معتبر GIS , معرفی کتب جی ای اس, معرفی کتبGIS , تهیه نقشه با استفاده از جی ای اس, تهیه نقشه با استفاده از GIS , دوره آموزش آرک هیدرو در شیراز, دوره آموزش Arc Hydro در شیراز, دانلود Arc Hydro , دانلود Tools , آموزش درون یابی با استفاده از جی ای اس در شیراز, آموزش درون یابی با استفاده از GIS , داده های مکانی در جی ای اس,  داده های مکانی در GIS , داده های توصیفی در جی ای اس, داده های توصیفی در GIS ,  مدل رقومی ارتفاعی زمین, تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در جی ای اس, تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در GISتهیه نقشه تراکم در جی ای اس, تهیه نقشه تراکم در GIS , نماد گذاری نقشه تراکم در جی ای اس,  نمادگذاری نقشه تراکم در GIS , آموزش مکانیابی با AHP در شیراز, کارگاه آموزش مکانیابی با AHP در شیراز, دانلود داده های شیپ فایل ایران, دانلود داده های Shape file ایران, مدلسازی با استفاده از جی ای اس, مدلسازی با استفاده از  GIS , تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جی ای اس, تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از

معرفی کتاب


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Arc GISArc MapArc scanDigit  کردنEditorgisGIS readyGIS آشنایی با کتبGIS آشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآرک جی آی اسآرک مپآشنایی با مجلات معتبرآشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با نرم افزار GISآشنایی با نرم افزار جی ای اسآشنایی با نرم افزارهای متن باز GISآشنایی با نرم افزارهای متن باز جی ای اسآموزش GISآموزش GIS در ادارات و سازمانها در شیرازآموزش GIS در شیرازآموزش Web GIS در شیرازآموزش تحلیل فضایی با GISآموزش تحلیل فضایی با جی ای اسآموزش تخصصی GIS در شیرازآموزش تخصصی جی ای اس در شیرازآموزش جی ای اسآموزش جی ای اس در ادارات و سازمانها در شیرازآموزش جی ای اس در شیرازآموزش درون یابی با استفاده از GISآموزش درون یابی با استفاده از جی ای اس در تهرانآموزش مقاله نویسی ISI در حوزه جی ای اسآموزش مقاله نویسی ISI در حوزهGISآموزش مکان یابی با GISآموزش مکان یابی با جی ای اسآموزش مکانیابی با AHP در شیرازآموزش وب جی ای اس در شیرازآموزشگاه GISآموزشگاه GIS در شیرازآموزشگاه جی ای اسآموزشگاه جی ای اس در شیرازتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جی ای استدریس خصوصی GIS در شیرازتدریس خصوصی جی ای اس در شیرازتهیه نقشه با استفاده از GISتهیه نقشه با استفاده از جی ای استهیه نقشه تراکم در GISتولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در GISتهیه نقشه تراکم در جی ای استولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در جی ای اسداده های توصیفی در GISداده های توصیفی در جی ای اسداده های مکانی در GISداده های مکانی در جی ای اسدانلود Arc Hydroدانلود Toolsدانلود داده های Shape file ایراندانلود داده های شیپ فایل ایراندانلود نرم افزار GISدانلود نرم افزار جی ای اسدانلود نرم افزارهای متن باز GISدانلود نرم افزارهای متن باز جی ای اس GISدوره GISدوره GIS در شیرازدوره آموزش Arc Hydro در شیرازدوره آموزش آرک هیدرو در شیرازدوره آموزشی GIS در شیرازدوره آموزشی جی ای اس در شیرازدوره جی ای اس در شیرازدیجیت کردن در GISرقومی سازی در GISسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیکاربرد  GIS در علوم خاککاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد GIS در زمین شناسیکاربرد GIS در کشاورزیکاربرد GIS در گردشگریکاربرد GIS در محیط زیستکاربرد GIS در منابع آبکاربرد GIS در هیدرولوژیکاربرد جی ای اس GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد جی ای اس GIS در پزشکی کاربرد جی ای اس GIS در جغرافیاکاربرد جی ای اس GIS در زمین شناسیکاربرد جی ای اس GIS در علوم خاککاربرد جی ای اس GIS در کشاورزیکاربرد جی ای اس GIS در گردشگریکاربرد جی ای اس GIS در محیط زیستکاربرد جی ای اس GIS در منابع آبکاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژیکاربردGISدر پزشکی کاربرد GIS در جغرافیاکارگاه آموزش GIS در شیرازکارگاه آموزش جی ای اس در شیرازکارگاه آموزش مکانیابی با AHP در شیرازکلاس GISکلاس GIS در شیرازکلاس جی ای اس در شیرازمدرسGISمدل رقومی ارتفاعی زمینمدلسازی با استفاده از GISمدلسازی با استفاده از جی ای اسمراحل رقومی سازی نقشهمشاوره پایان نامه GISمشاوره پایان نامه جی ای اسمعرفی کتب جی ای اسمعرفی کتبGISمعرفی مجلات معتبر GISمعرفی مجلات معتبر جی ای اسمنیژه براهیمیموسسه آموزشی GISموسسه آموزشی GIS در شیرازموسسه آموزشی جی ای اسموسسه چشم انداز هزاره سوم مللنماد گذاری نقشه تراکم در جی ای اسنمادگذاری نقشه تراکم در GISوکتوری کردن یک نقشه اسکن شدهوکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش اتوماتیکوکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش نیمه اتوماتیک

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید