کتاب پردازش تصاویر سنجش از دور در محیط MATLAB-فصل هشتم

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در matlab


کتاب پردازش تصاویر سنجش از دور در محیط MATLAB
اینک که شما در حال خواندن این عبارات هستید، در واقع از روش سنجش ‌از دور استفاده می‌کنید. چشمان شما به ‌عنوان سنجنده‌هایی عمل می‌کند که نسبت به بازتاب نور از این صفحه واکنش نشان می‌دهند. این اطلاعات توسط کامپیوتر مغزتان تحلیل و تفسیر شده و شما می‌توانید با جمع‌بندی حروف سازنده عبارات توضیحاتی را در مورد خطوط تیره این صفحه بیان کنید. علاوه بر این می‌توانید تشخیص دهید که این کلمات جملاتی را تشکیل می‌دهند و شما به تفسیر اطلاعاتی که توسط این جملات انتقال داده می‌شوند می‌پردازید.
در اغلب متون علمی پاسخ سؤالاتی از قبیل: علّت استفاده، مزایا و ویژگی‌های داده‌های سنجش ‌از دور را به‌ سادگی می‌توان یافت. اما این سؤال که آیا سنجش ‌از دور علم، هنر و یا فناوري است، مطرح می‌شود. چراکه روش‌های مرتبط با تحقیق در هرکدام از این سه دیدگاه کاملاً متفاوت‌اند. در بسیاري از منابع ترجیح داده می‌شود که سنجش‌ازدور را با صورت” علم و هنر به دست آوردن و تفسیر اطلاعات در مورد اشیاء، نواحی و یا پدیده‌ها از طریق تجزیه ‌و تحلیل “تعریف نمایند(جنسن ، 2006) . با این حال سنجش‌ازدور ترکیبی کامل از علم، فناوري و هنر است. لیلسند و همکاران( ٢٠٠٧ ) سنجش‌ازدور را ” علم،فناوري و هنر به دست آوردن اطلاعات در مورد اشیاء، سطح، یا پدیده‌ها به‌وسیله تحلیل داده‌های اخذ شده از وسایلی که در تماس مستقیم با شیء، سطح و پدیده تحت بررسی نباشد” تعریف می‌کنند. سنجش‌ از دور دانش پردازش و تفسیر تصاویری است که حاصل ثبت تعامل انرژی الکترومغناطیس و اشیاء می‌باشند (سابینز، 1997). سنجش‌ازدور بر سنجیدن اشیاء از مسافتی خاص، یعنی تشخیص و اندازه‌گیری ویژگی‌های یک جسم بدون تماس بالفعل با آن جسم، دلالت دارد(هارپر و همکاران، 1983). علوي پناه و همکاران( ٢٠١٠ ) نموداري مفهومی از ترکیب علم، هنر و فناوري را در سنجش‌ازدور ارائه داده است.
کتاب پردازش سنجش از دور در محیط MATLAB همراه با داده های کتاب
سعید جوی زاده، حمیدرضا غفاریان،صغری رنجبر اسلاملو، فائزه اسلامی زاده
انتشارات آکادمیک تهران،انجمن جغرافیایی ایران،دانشگاه گنبد کاووس
لطفا برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود کتاب پردازش تصاویر سنجش از دور در محیط متلب فصل هشتم-gisland.org

پردازش تصاویر ماهواره ای با MATLAB ، پردازش تصاویر ماهواره ای (سنجش از راه دور) با نرم افزار متلب، پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از متلب، پردازش تصاویر ماهواره ای با متلب، پردازش تصاویر ماهواره ای، کاربرد متلب در سنجش از دور (RS)، دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در متلب، دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در MATLAB ، کتاب پردازش تصاویر ماهواره‌ای در MATLAB ، کتاب پردازش تصاویر ماهواره‌ای در متلب، پردازش تصویر در matlab، پردازش تصویر در متلب، موسسه چشم انداز، متلب، MATLAB ، سنجش از دور، پردازش تصویر، پردازش سنجش از دور، کتاب پردازش تصاویر سنجش از دور در محیط MATLAB، کتاب پردازش تصاویر سنجش از دور در محیط متلب

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید