یکپارچه‌سازی باندهای سنجنده استر


برای بارزسازی دگرسانی‌ها بهتر است ابتدا پوشش‌‌های‌گیاهی موجود در محدوده مورد مطالعه در صورت وجود از تصویر حذف شوند زیرا ممکن است پوشش‌گیاهی با برخی دگرسانی‌ها مانند دگرسانی آرژیلیک تداخل داشته باشد.

اجباری در حذف پوشش‌گیاهی در مرحله اول پردازش وجود ندارد چرا که شما می‌توانید پس از انجام تمامی پردازش‌های مد نظر خود در آخرین مرحله پوشش‌گیاهی محدوده خود را از نتایج به دست آمده حذف کنید. ابتدا باید بدانیم کدام باندها برای بارزسازی پوشش‌گیاهی در سنجنده استر مناسب‌تر هستند. باتوجه به اطلاعات موجود می‌دانیم که …………….ادامه مطلب در کتاب : پردازش تصاویر ماهواره‌ای در زمین‌شناسی و معدن (همراه با پروژه های کاربردی و داده های تمرینی)

مولفان: سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی/  میلاد سکندری

انتشارات آکادمیک-1397

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

یکپارچه‌سازی باندهای سنجنده استر، سنجنده استر، پوشش گیاهی، دگرسانی، سنجش از دور،  RS، پردازش تصاویر ماهواره ای، پردازش تصاویر ماهواره‌ای در زمین‌شناسی و معدن، سیستم اطلاعات جغرافیایی، GIS ، زمین شناسی، معدن، GIS در زمین شناسی، GIS در معدن، RS در زمین شناسی ، RS در معدن، کتاب پردازش تصویر، سیستم اطلاعات مکانی، موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل،آموزش جی ای اس, آموزشگاه جی ای اس،موسسه آموزشی جی ای اس، آموزش GIS، آموزشگاه GIS، موسسه آموزشی GIS، دوره GIS، کلاس GIS، مدرسGIS، سعید جوی زاده، موسسه آموزشی GIS در شیراز، تدریس خصوصی GIS در شیراز،

سنجش از دور


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

gisGIS در زمین شناسیGIS در معدنRSRS در زمین شناسیRS در معدنآموزش GISآموزش جی ای اسآموزشگاه GISآموزشگاه جی ای اسبارزسازی دگرسانی‌هاباندپردازش تصاویر ماهواره ایپردازش تصاویر ماهواره‌ای در زمین‌شناسی و معدنپوشش گیاهیپوشش‌‌های‌گیاهیتدریس خصوصی GIS در شیرازدگرسانیدوره GISزمین شناسیسعید جوی زادهسنجش از دورسنجنده استرسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیکتاب پردازش تصویرکلاس GISمدرسGISمعدنموسسه آموزشی GISموسسه آموزشی GIS در شیرازموسسه آموزشی جی ای اسموسسه چشم انداز هزاره سوم مللیکپارچه‌سازییکپارچه‌سازی باندهای سنجنده استر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید