مدل رقومی ارتفاعی یا DEM :استان قزوین


مدل رقومی ارتفاعی یا DEM :استان قزوین
مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است.
مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و از همه مهم تر اطلاعات ارتفاع یک نقطه می باشد.از همین ارتفاع است که نقشه DEM ساخته می شود.
مدل رقومی ارتفاعی یا DEM ابتدا از طریق ابزارهای مختلف میزان ارتفاعات در نقاط یک منطقه بر حسب استاندارد ها محاسبه شده و به صورت لایه های نقطه ای در سیستم های اطلاعات جغرافیایی قابل تبدیل می باشد.و سپس می توان آنها را در محیط های GIS و دیگر مخیط ها درون یابی کرد.
لایه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM قابل تبدیل به لایه های اطلاعاتی دیگری هستند.از آن می توان لایه های زیادی را تبدیل و بدست آورد.از جمله این لایه های اطلاعاتی می توان به شیب،جهت شیب،سایه روشن،حوضه های آبریز و ….را بدست آورد.
مدل رقومی ارتفاعی یا DEM را می توان در همه پروژه ها به کار گرفت. مدل رقومی ارتفاعی یا DEM در واقع یک لایه پایه و کاربردی است که بعنوان لایه های مهم و پایه محسوب می شوند.
مدل رقومی ارتفاعی یا DEM این قابلیت را دارند که به شما دید سه بعدی از منطقه بدهند و شما با مطالعه سه بعدی به نتایج بهتری برسید.
ارزیابی دقت DEM
مدل رقومی ارتفاعی که حاصل جمع آوری و تبدیل داده های ارتفاعی به روش های دورسنجی، نقشه برداری مستقیم یا رقومی سازی نقشه های توپوگرافی کاغذی است، در سال های اخیر به ابزاری موثر در نمایش و تحلیل ناهمواری تبدیل شده است. گرچه به نظر میرسد درستی و دقت تجزیه و تحلیل های مبتنی برDEMها تا اندازه زیادی به قدرت تفکیک DEM های اولیه بستگی داشته باشد، ولی بنا به گفته بسیاری از پژوهشگران، نمیتوان پذیرفت رسترهای با ابعاد کوچکتر، همیشه نتایج رضایت بخش تری دارند(حسین زاده و همکار،( 1389:184) .
حتی اگر بپذیریم که DEM های با اندازه سلولی کوچکتر از دقت بالاتری برخوردارند، اما متاسفانه دسترسی به آنها به سادگی امکان پذیر نبوده و از طرفی نیاز به اصلاحات زیاد و حتی تغییر به DEM های با قدرت تفکیک پایین تر دارند. از آنجا که یکی از کاربردهای مهم DEM ها استخراج شبکه زهکشی برای تحلیل مورفومتری و استفاده در مدل سازی هیدرولوژیک است، در این نوشتار،به ارزیابی دقت و درستی کمی و کیفی DEM های تهیه شده از توپوگرافی در استخراج شبکه رودخانه ای و مقایسه تطبیقی آن با DEMهای نوع ASTER پرداخته ایم با توجه به تجارب قبلی که احتمال پایین بودن میزان تطابق اینگونهDEM ها با زمین واقعی وجود دارد. (کمرسا و همکار، 1999: 193؛ حسین زاده، 2008: 198؛ وازه و همکاران، 2010)، مقایسه مذکور تعیین کننده درجه اعتبار DEM های نقشه مبنا خواهد بود.
در اینجا گاه دقت مدل رقومی ارتفاع با نقشه های توپوگرافی و گاه با عکس ها و بزرگ مقیاس سنجیده شده است. (هیرانو و همکاران2003). پس از مقایسه نیمرخ های توپوگرافی حاصل از DEM های نوع ASTER تصاویر ماهواره ای با نیمرخ های توپوگرافی حاصل از DEM های نوع ASTER با نیمرخ های متناظر آن در نقشه های توپوگرافی 1:25000، دقت این نوع DEM ها را برای تحلیل ناهمواری ، تهیه نقشه های ژئومورفولوژی و استخراج نقشه های توپوگرافی در مقیاس های 1:50000 و 1:100000 با فاصله منحنی های تراز 40 متری مناسب تشخیص داه اند. لیو و همکاران 2011 برای استخراج شاخص طول شیب (L) که در مطالعات فرسایش خاک به کار میرود، از DEMهای نوع لیدار استفاده کرده و دقت DEM های با اندازه سلولی مختلف را ارزیابی میکند آنها به این نتیجه دست می یابند که به پیروی از کاهش قدرت تفکیک افقی DEMها، میزان شیب، طول جریان و تراکم زهکشی کاهش یافته و در استخراج شاخص از DEM های درشت ، باید جانب احتیاط را رعایت کرد. وو و همکاران (2008 )پیش از این نیز به نتایج مشابهی در استفاده از DEM های مستخرج از نقشه های توپوگرافی دست یافته بودند.
هوگل و همکاران (2008) پس از استفاده از DEMهای نوع ASTER و SRTM در مدل سازی فرآیند لاهار، دقت هر دو نوع DEM را برابر نقشه های توپوگرافی 1:50000 دانسته و پیشنهاد میکنند، در مطالعه لاهار DEMهای SRTM با وجود درشتی بیشتر، از دقت بالاتری برخوردار است. چن و همکاران، (2012 و 2010) پس از استخراج شبکه زهکشی از چند نوع DEM توصیه میکنند که باید الگوریتم جدیدی جایگزین الگوریتم ساده D8 شود؛ زیرا در هر کدام خطاهایی بوجود می آید. از پژوهش های مشابه میتوان به پژوهش اردوان کمالی و همکاران (1388) در زمینه تولیدمدل رقومی ارتفاع از تصاویر ASTER و ارزیابی دقت آن در منطقه ایوانکی استان سمنان و پژوهش حسین زاده و همکار (1389) در زمینه ارزیابی دقت DEMهای نوع ASTER والگوریتمGIS در مورفومتری رودخانه ای اشاره کرد. این چنین کارهایی اولین مرحله در دست یابی به گرش هایی میشود که کیفیت DEM را از نظر کیفیت بازدهی تولیدی مورد ارزیابی قرار میدهند.
مدل رقومی ارتفاعی یا DEM را می توانید از سایت ما دانلود نمایید.
آموزش مدل رقومی ارتفاعی،آموزش GIS،آموزش GIS
ناحیه DEM : استان قزوین
اندازه سلول:30 متری
حجم فایل:619 کیلو بایت
دانلود از سایت :www.gisland.org

لینک دانلود

http://s6.picofile.com/file/8381043726/qazvin.rar.html

54 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید