فیلم آموزش نرم افزار ENVI- موسسه چشم انداز-مهندس پاکزاد-قسمت اول

کتاب آموزش envi

کتاب آموزش envi


نرم افزارهای متعددی جهت اجرای تجزیه و تحلیلها در علم سنجش از دور برای دستیابی به کاربردهای گفتهشده وجود دارد که یکی از آنها ENVI است. واژهی ENVI کوتاهشدهی عبارت the ENvIronment For Visualizing Images (محیطی برای متصورسازی تصاویر) میباشد. در این نرمافزار مشاهدهی اطلاعات به صورت کامل و جامع، همچنین آنالیز و پردازش تصاویر در ابعاد و اندازههای مختلف به نحو کاملا کاربرپسندی ارایه میشود. ENVI در IDL (زبان داده تعاملی (Interactive Data Language) نوشته شده است؛ زبان برنامهنویسی ساختاریافتهی قدرتمندی که پردازش یکپارچه تصویر را ارایه میدهد. انعطافپذیری این نرمافزار به قابلیتهای IDL بسیار وابسته است. زبان برنامهنویسی IDL نرمافزار ENVI توسط David Stern در شرکت Research Systems در ایالات متحده امریکا در سال 1977 ارایه شده است. اولین نسخهی نرمافزار با این زبان برنامهنویسی با کاربرد تجزیه و تحلیل تصاویر چند طیفی و فراطیفی سنجش از دور در سال 1944 تولید شده که تاکنون نسخههای مختلفی از آن نظیر 3، 4، 1/4، 2/4، 3/4، 4/4، 5/4، 6/4، 7/4، 8/4 ، 5 و 5.3 به بازار آمده است. از سال 1994 تا اکتبر 2000، شرکت BSC ,LLC وظیفه پشتیبانی و توسعه نرمافزار را به عهده داشته که در این زمان، نرمافزار با مجوز این شرکت توسط شرکت RSI به فروش میرسیده است. از این زمان به بعد، نرمافزار به شرکت RSI فروخته شده است. شرکت RSI این نرمافزار را از مارس 2004 با نام تجاری ITT Visual Information Solutions به بازار عرضه نموده است
ENVI، نرمافزاری ایده آل برای متصورسازی، تجزیه، تحلیل، ارایه و نمایش انواع مختلف تصاویر رقومی میباشد. این نرمافزار بستهی پردازش تصویر کاملی است که شامل ابزارهای تصحیح اتمسفری، تصحیح هندسی، تجزیه و تحلیل تصاویر راداری، برخی قابلیتهای GIS بُرداری و رستری ، پشتیبانی تصاویر با فرمتهای مختلف و غیره میشود. این نرمافزار تنها نرمافزار پردازش تصویر با قابلیت ترکیبی روشهای فایل– مبنا و باند– مبنا میباشد. زمانی که دادهای از طریق ورود فایل فراخوانی شود، می توان از بین باندهای ذخیره شده، بعضی از آنها را انتخاب وعملیات مورد نظر را روی آنها اعمال نمود. قابلیتهای تجزیه و تحلیل توسعهیافتهی این نرمافزار عبارتاند از:
قابلیت همپوشانی پویای چندگانه که اجازهی مقایسه آسان تصاویر در صحفه نمایش چندگانه را میدهد؛
استخراج فوری پروفیل مکانی/ طیفی مرتبط از دادههای چندطیفی و فراطیفی؛
برخی ابزارهای تعاملی برای نمایش و تجزیه و تحلیل دادههای برداری و توصیفی GIS؛
الگوریتمهای پردازش در بخش کتابخانه جامع طیفی؛
عدم محدودیت در تعداد باندهای طیفی جهت پردازش تصویر؛
قابلیت استفاده از مجموعه دادههای چند طیفی و فراطیفی؛
ترکیب تکنیکهای باند – مبنا و فایل – مبنا با توابع توسعهیافتهی نرمافزار؛
قابلیتهای تطابق پویای چندگانه که امکان مقایسه بین تصاویر در نمایشگرهای چندگانه را میسر میسازد.
استخراج و پیوند همزمان پروفایلهای طیفی– مکانی جهت پردازش اطلاعات فراطیفی و چندطیفی ؛
بسط و بهبود کنتراست نمودار پراکنش دوبعدی از انعکاس امواج؛ تلفیق دادهها و باندها و… .
ENVI مشکلات رایج در پردازش تصویر نظیر ورود انواع دادههای غیراستاندارد، مشاهده و تجزیه و تحلیل تصاویر با سایز بزرگ و افزودن توابع الحاقی ساده را برطرف میکند. این نرمافزار حاوی ابزارهای ضروری مورد نیاز برای پردازش تصویر در رشتههای متعدد است و برای اجرا و تعریف تجزیه و تحلیل دلخواه انعطافپذیر میباشد.
آموزش کاربردی ENVI
همراه با فیلم و کتاب
با متد آسان و کاربردی
با رویکرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
مدرس دکتر جَوی زاده (نویسنده بیش از 7 کتاب در زمینه پردازش تصاویر)
شیراز، خیابان برق، کوچه برق یک، درب اول سمت راست، موسسه چشم‌انداز
تلفن ثابت : 07132341477
همراه : 09382252774
سایت : www.gisland.org

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید