کاربردهای متعددی برای GIS در علوم نظامی وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از :

3-1- فرماندهی، کنترل، ارتباطات، سیستم جاسوسی و اطلاعات عملیات

کلیه اطلاعات نقشه های فوق برای مقاصد گوناگون و کاربردهای متفاوت زیرسیستم های دیگر در سیستم CGIS نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. همه این سیستم ها به اطلاعات مکانی عوارض و همچنین نقشه های زمینه ای که با ابزارهای تحلیلی GIS در ارتباط هستند، وابسته می باشند.

3-2- سیستم ردیابی یک گروهان نظامی (GPS): واحدها و حتی افراد با ردیابی شدن توسط (GPS) سازماندهی می شوند که دستگاهی جهت تعیین موقعیت عوارض در سطوح مختلف نقشه می باشد.

3-3- سیستم های عملیاتی و جاسوسی: تعداد کمی از نقشه ها و نمودارها که مورد استفاده در سرویس های عملیاتی و جاسوسی قرار می گیرند، نیاز به جمع آوری اطلاعات از جاسوسان نظامی دارند. نیاز اولیه، برای جمع آوری چنین اطلاعات نظامی، نقشه های موجود با جزئیات اطلاعات مکانی و اطلاعات فرهنگی می باشد، اگرچه اطلاعات موقعیتی موردنیاز است، ولی می توان آنها را از دیگر منابع تأمین کرد. به همین علت به نقشه های جاسوسی یا چارت های خاص نیاز نمی باشد، بلکه اطلاعات بروز و به هنگام، به همراه توانائی ارتباط اطلاعات با سیستم مختصاتی مرجع و پشتیبانی از عکس های هوائی منطقه، نقش اصلی و اساسی را ایفاء می نمایند. به بیان دیگر، به روزرسانی اطلاعات جغرافیائی دارای ضرورتی اساسی می باشد، همچنین توانائی گزارش گیری از این اطلاعات به استانداردسازی آنها ارتباط دارد. مواردی که برای عملیات نظامی موردنیاز می باشد، جزئیات نقشه و نمودارهای اطلاعاتی است که به میزان کافی در دسترس بوده و برای هر نیروئی متناسب آن موجود می باشد. این نقشه ها و نمودارها نقشه های متداول بوده و شامل استانداردهای راهبری و اطلاعات موقعیتی )به شکل شبکه شطرنجی یا شبکه مدارات و نصف النهارات( همچنین شامل اطلاعات جزئی توپوگرافی و هیدروگرافی بوده و قابلیت تعمیم را دارند.

3-4- سیستم اطلاعات پشتیبانی : این سیستم برای امور لجستیک با تعریف جزئیات راه ها، مدل های توزیع، تحلیل – مسیرهای کوتاه، جستجو و نمایش امکانات و زیرساخت های پشتیبانی و دیگر موضوعات وابسته، توسط سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) طراحی شده است.

3-5- سیستم میدان جنگ الکترونیکی :

کلیه سیستم های الکترونیکی جنگی، برای تحلیل و یا برای نمایش اطلاعات، نیازمند داده های زمینی می باشند.

3-6- سیستم تحلیل فرکانس ها و مناطق تحت پوشش رادار برای مکان یابی آنتن های رادیوئی و رادارها، تحلیل مناطق – تحت پوشش، تحلیل پخش امواج، زاغه مهمات و موشک ها، سیستم مختصات پروازی و غیره، می توان از قابلیت های سیستم GIS برای تجزیه و تحلیل و نمایش استفاده کرد.

3-7- نقشه های عملیات مشترک تصاویر شناسائی زمینی دریائی و هوائی (COP)

مجموعه ای از یک مفهوم جدید در GIS می باشد که جزئیات آن در ادامه مطرح می شود.

3-8- مدل سه بعدی زمین، سیستم آفندوپدافند هوائی قبل از شروع عملیات، شناخت مدل ارتفاعی زمین، صحت نقشه ها و تصاویر مختلف زمینی، از درجه اهمیت فراوانی حتی برای سرویس های جاسوسی برخوردار می باشد. از این فناوری همچنین برای شبیه سازی پروازی استفاده می گردد.

3-9- سیستم جستجوی نقشه های نظامی علاوه بر اینکه اصلاحات سیستم GIS دارای کاربرهای بنیادین و مهم می باشد، از طرفی باعث افزایش کاربردهای آن در محیط های چندکاربره و شبکه ها گردیده است چرا که از قابلیت های دیگر آن، اجراء در محیط web می باشد. محیطی که امروزه نقش بسیار اساسی و اصلی در انتقال اطلاعات و دسترسی بالا را ایفاء نموده و امکان جستجوی اطلاعات موردنیاز کاربران را فراهم می نماید.

سیستم اطلاعات جغرافیایی

gisgis در برنامه ریزی شهریGIS در شهرسازیGIS در علوم نظامیGIS در مدیریت شهریآموزش GIS در برنامه ریزی شهریآموزش GIS در شهرسازیآموزش GIS در مدیریت شهریآموزش تخصصی GIS در برنامه ریزی شهریآموزش تخصصی GIS در شهرسازیآموزش تخصصی GIS در مدیریت شهریآموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریآموزش جی ای اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در مدیریت شهریآموزشگاه GIS در برنامه ریزی شهریآموزشگاه GIS در شهرسازیآموزشگاه GIS در مدیریت شهریتدریس خصوصی GIS در برنامه ریزی شهریتدریس خصوصی GIS در شهرسازیتدریس خصوصی GIS در مدیریت شهریدانلود نرم افزار GIS در شهرسازیسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیکتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهریکتاب کاربرد ArcGIS در شهرسازی.کتاب کاربرد ArcGIS در مدیریت شهریمراحل انجام یک پروژه شهری در GISمشاوره پایان نامه GIS در برنامه ریزی شهریمشاوره پایان نامه GIS در شهرسازیمشاوره پایان نامه GIS در مدیریت شهریمشاوره پایان نامه جی ای اس در شهرسازیموسسه آموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریموسسه آموزش جی ای اس در شهرسازیموسسه آموزش جی ای اس در مدیریت شهریموسسه آموزشی GISموسسه چشم انداز شیرازنقش GIS در مدیریت شهری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید