کاربرد توابع منطق فازی در محیط Arc GIS به منظور مکان یابی آرامستان

فازی

مدل فازی

اصطلاح «فازی» (Fuzzy) به معنی گنگ و نامشخص است. در زندگی عادی نیز گاهی با موقعیتی‌هایی مواجه می‌شویم که نمی‌دانیم ... مطالعه بیشتر