اولین ماموریت برنامه کوپرنیک برای کنترل آلودگی هوا ساخت سنتینل 5 می‌باشد. این سنجنده که از باندهای ماورابنفش، باندهای مرئی، مادون قرمز کوتاه و مادون قرمز طول موج کوتاه پشتیبانی می‌کند. این ماهواره در ارتفاع 824 کیلومتری قرار دارد و به نحو قابل قبولی در شناسایی گازهای ازن، متان، فرمالدئید، آئروسل، مونوکسیدکربن، NO2، SO2 می‌تواند مفید واقع شود. مشخصات باندهای 5Sentinel- را در جدول زیر مشاهده می‌کنیم.

نام باند محدوده طیفی(نانومتر)
ماوراءبنفش 270-320
محدوده مرئی 310-500
مادون قرمز نزدیک 675-775
مادون‌قرمز طول موج کوتاه 2305-2385

ماهواره Sentinel-P5 یک طرح مشترک بین سازمان فضایی اروپا ESA و کشور هلند می­باشد که توسط دفتر فضایی هلند هدایت می‌شود. این ماهواره دارای یک دستگاه Tropospheric Monitoring  Instrument  است که از طول موج‌های ماوراء بنفش، محدوده مرئی، محدوده مادون قرمز و مادون قرمز طول موج کوتاه را پشتیبانی می‌کند.

هدف از پرتاب این ماهواره، اندازه‌گیری لایه‌های اتمسفر با توان تفکیک مکانی و زمانی بسیار بالا می باشد که کیفیت هوا، فشار آب موجود در اتمسفر، ازن و اشعه‌های ماوراء بنفش را می‌تواند اندازه­گیری کند. همچنین در برآورد گازهایی مثل دی ‌اکسیدگوگرد، دی­اکسید نیتروژن، مونواکسیدکربن، فرمالدئید و متان میتواند مفید باشد.

همچنين در سال 2030 – 2020 نيز ماهواره سنتينل 6 پرتاب خواهد شد كه اطلاعات كافي در مورد اين سنجنده در دسترس نمي­باشد.

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید