مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب با GIS و AHP (مطالعه موردی در فلاورجان ، اصفهان)


این مقاله معیارها و روشهای کاربردی را در غربالگری سایتهای بالقوه تصفیه خانه فاضلاب منطقه فلاورجان ، شمال غربی استان اصفهان ارائه می دهد. برای این منظور ، نه پارامتر به عنوان معیار اصلی انتخاب شدند ، که 7 پارامتر در نظر گرفته شد تا مناطق بافر را در مناطق طبیعی و مصنوعی تعریف کنند. در مرحله اول مطالعه ، مناطق نامناسب کنار گذاشته شدند و وزن کلاسهای اصلی و زیر کلاس با استفاده از روش AHP محاسبه شد. سپس ، هر پارامتر به عنوان یک لایه داده جداگانه در سیستم GIS ترسیم شد. نقشه حساسیت نهایی که با همپوشانی همه لایه های داده تولید شده بود ، به 4 دسته تقسیم شد. سپس ، سه منطقه دارای رتبه برتر از کلاس بسیار مناسب انتخاب شدند. به منظور مکان یابی سایت با حداقل تأثیر بر محیط ، از ماتریس لئوپولد استفاده شد. سرانجام ، منطقه 1 ، توسط TOPSIS و EIA ، به عنوان بهترین گزینه برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب انتخاب شد.

عنوان مقاله:

Wastewater treatment plant site selection using AHP and GIS: a case study in Falavarjan, Esfahan

دانلود کامل مقاله                                                                    https://geopersia.ut.ac.ir/article_36015.html

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید