آموزش gis

نماد سازی ( symbolizing) عوارض به معنای تخصیص دادن رنگ، نشانه (marker)، اندازه، پهنا، زاویه، طرح ( pattern)، شفافیت (Transparency) و دیگر ویژگیها به آنهاست که بدینوسیله می‌توانند در نقشه شناسایی شوند. نمادها اغلب شبیه موضوعاتی هستند که آن‌ها را بیان کرده و نمایش می‌دهند. مثلاً، عارضه سطحی دریاها، آبی رنگ و آتش‌نشانی با نشانه ای مشخص می‌شوند که این مراکز را نشان دهند. در برخی از مواقع این ارتباط، وضوح و صراحت کمتری دارد. مثلاً در نقشه خیابان تغییرات ضخامت خطوط، نشان دهنده یک خیابان محلی، خیابان اصلی و یا بزرگراه است. در برخی مواقع نیز نمادگذاریها کاملاً قراردادی است.

برای مثال، در نقشه‌های کوچک مقیاس، شهرها عموماً به صورت عارضه نقطه‌ای و به شکل دایره نمادسازی می‌شوند. پس به‌طور کلی باید با ایجاد تنوع در رنگ و نماد، اطلاعات را به بیننده منتقل کرد. برای استفاده از دستور العمل های نماد گزاری بر روی عوارض در نرم‌افزار ArcGIS ابتدا باید توجه داشت که داده‌های مورد استفاده ما و نقشه‌هایی که می‌خواهیم تهیه کنیم از  چه نوع  داده‌هایی می  باشد؟ از نوع نقشه‌های کمی می‌باشند یا کیفی؟

زیرا تکنیک های نماد گذازی مختلفی  به منظور نمایش نقشه‌های کیفی و کمی وجود دارد. این تکنیک ها، بسته به نوع عارضه‌ها و اطلاعات، متفاوت است در نقشه‌های کیفی که موقعیت و خصوصیات موضوعی مد نظر است، عوارض روی زمین را می‌توان به سه دسته شامل: عوارض نقطه‌ای (مانند پارک، ایستگاه آتش‌نشانی، مراکز فرهنگی-مذهبی و …) عوارض خطی (جاده، خطوط انتقال نیرو و…) و عوارض سطحی  مانند (مراکز مسکونی، تجاری و….) تقسیم نمود. در نقشه‌های کمی علاوه بر موقعیت، اطلاعات کمی عوارض نیز نمایش داده می‌شود که به آن‌ها نقشه‌های موضوعی کمی گفته می‌شود مانند نقشه‌های مربوط به تراکم جمعیت، توزیع جمعیت ، نقشه شیب، نقشه‌های هم دما و…

برگرفته از کتاب: آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

مولفان: سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی / مسلم شمشیری/ علیرضا احمدیان

انتشارات آکادمیک-1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

نماد، سیمبل در GIS ، نماد در GIS ، Symbol، نماد سازی در GIS ، طبقه بندی در GIS، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم اطلاعات مکانی، موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل،آموزش جی ای اس, آموزشگاه جی ای اس،موسسه آموزشی جی ای اس، آموزش GIS، آموزشگاه GIS، موسسه آموزشی GIS، دوره GIS، کلاس GIS، مدرسGIS، سعید جوی زاده، موسسه آموزشی GIS در شیراز، تدریس خصوصی GIS در شیراز،

103 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید