انطباق ویرایش‌ها و ارسال تغییرات

انطباق ویرایش‌ها و ارسال تغییرات


پیکربندی SOE داده‌ی Lucity-موسسه چشم انداز-آموزش کاربردی GIS و RS

شی سرور، ویرایش‌های کاربر را که روی فیلدها در وب اپلیکیشن و ArcGis for Desktop انجام شده است را درون ژئودیتابیس قرار می‌دهد.

1- ماژول ArcMap را باز کنید.

2- روی Layers (دیتافریم) راست کلیک کنید و مطمئن شوید که سیستم مختصاتی که دیتافریم دارد، همان سیستم مختصاتی است که لایه‌های عملیاتی موجود در سرویس‌های نقشه‌ای شما دارند. در مثال زیر دیتافریم از WKID 2868 استفاده می‌کند.

3- کلاس عارضه‌ی مورد نظرتان را به Lucity اضافه کنید. اگر چندین اتصال GIS به صورت همزمان به Lucity متصل هستند، برای هر اتصال یک سرویس نقشه‌ای مجزا و برای هر پایگاه داده، تنها یک کلاس عارضه ایجاد کنید. و اتصال به پایگاه داده باید تنها از یک کاربر با مجوز ویرایش استفاده کند.

4- از منوی File به مسیر Share As/Service بروید.

5- Publish a service را بزنید.

6- روی next کلیک کنید.

7- نامی برای سرویس انتخاب کنید. دقت کنید که نام استفاده شده در آدرس URL سرویس rest به بزرگی و کوچکی حروف حساس است.

8- Next را بزنید.

9- برای گزینه‌ی use existing folder گزینه‌ی [root] را انتخاب کنید.

10- Continue را کلیک کنید.

11- در پنجره‌ی Service Editor و در قسمت TOC گزینه‌ی parameters را بزنید.

12- زیر properties روی دکمه‌ی advanced کلیک کنید.

13- مقدار گزینه‌ی schemaLockingEnabled را به false تغییر دهید.

14- روی ok کلیک کنید.

15- حال از TOC به سربرگ Capabilities بروید و تیک گزینه‌های mapping و Lucity Data Update SOE را بزنید.

16- در سربرگpooling برای اکثر سازمان‌ها مقدار حداقل 1 و حداکثر 3 برای تعداد نمونه در هر ماشین مناسب است.

17- در سربرگ Processes در قسمت بازیابی دوره‌ای پیکربندی عدد 12 ساعت را وارد کنید.

18- زمان شروع را روی 6:00 am تنظیم کنید.

19- رویpublish کلیک کنید.

در زیر نکاتی در مورد شی سرور برای سند نقشه‌ای lucity آمده است:

  • Lucity Data Update SOE: افزونه‌ی شی سرور تغییراتی که کاربر در وب اپلیکیشن یا ویندوز اپلیکیشن داده است را به درون ژئودیتابیس وارد می‌کند. به یک سرویس نقشه‌ای با قابلیت بروزرسانی SOE در هر ژئودیتابیس نیاز خواهید داشت.
  • در محیط‌های توسعه، بهتر است یک سرویس اختصاصی برای Lucity to Geodatabase Update SOE ایجاد کنید و با سرویس‌های نمایش نقشه به اشتراک گذاشته نمی‌شود و تنها از یک کلاس عارضه استفاده می‌کنید. (اگر چندین پایگاه داده دارید، در هر ژئودیتابیس از یک سرویس نقشه‌ای که شامل یک کلاس عارضه است، استفاده کنید. پس دو سرویس نقشه‌ای ایجاد خواهد شد. یکی برای هر ژئودیتابیس و یک سرویس نقشه‌ای که به دلیل افزایش کارآئی و عملکرد شامل یک کلاس عارضه است).

منطق Lucity Data Update SOE

یکپارچگی ژئودیتابیس وب

در نمودار زیر می‌خواهیم یک کلاس عارضه را از وب اپلیکیشن Lucity برای به روز رسانی پیدا کنیم.

ایجاد یک سرویس feature

آماده کردن نقشه برای سرویس feature

به تازگی در lucity نسخه‌ی 7.60 یک ابزار redlining ایجاد شده است. برای پیکربندی ژئودیتابیس و ArcGIS for Server جهت استفاده از این ابزار جدید، بسته به نوع redlining مورد نظرتان باید یک کلاس عارضه و یا چندین کلاس عارضه ایجاد کنید. از نقاط، خطوط و پولیگون نیز پشتیبانی می‌کنیم. در زیر یک feature dataset و سه کلاس عارضه ایجاد و آن‌ها را در یک سرویس feature منتشر می‌کنیم.

1- ArcMap را باز کنید.

2- روی دکمه‌ی Catalog کلیک کنید.

3- در درخت Catalog به اتصالات پایگاه داده بروید و پایگاه داده‌ی GIS خود را باز کنید.

4- روی اتصال راست کلیک کنید و از منوی ظاهر شده new و سپس Feature Dataset را انتخاب کنید.

5- نام Feature Dataset را Redlining وارد کنید.

6- Next را بزنید.

7- سیستم مختصات feature dataset را وارد کنید.

8- Next را بزنید.

9- اگر نیاز به اعمال سیستم مختصات افقی دارید، آن را مشخص کنید در غیر اینصورت Next را بزنید.

10- Z tolerance و M toleranceرا مشخص کنید. در این مثال تنظیمات پیش فرض را می‌پذیریم.

11- روی Finish کلیک کنید.

12- در اتصال پایگاه داده، روی Feature Dataset ای که در مراحل قبل ایجاد کردید راست کلیک کنید و از منوی ظاهر شده رویnew   و سپس روی Feature Class کلیک کنید.

13- یک کلاس عارضه‌ای نقطه‌ای ایجاد خواهیم کرد و نام آن را Rpoint بگذارید.

Next را بزنید.

14- تنظیمات پیش فرض را بپذیرید و next را بزنید.

15- فیلدهای مورد نیازتان را به کلاس عارضه نقطه‌ای Rpoint اضافه کنید. اگر می‌خواهید از کاربر ویرایشگر و فیلدهای تاریخ و آخرین ویرایش استفاده کنید، حتماً بعد از ایجاد کلاس عارضه گزینه‌ی editor tracking را روشن کنید.

16- روی finish کلیک کنید.

17- مطابق مراحلی که برای ایجاد کلاس نقطه‌ای انجام دادیم، می‌توانید کلاس عارضه‌ی خطی و پولیگونی نیز ایجاد کنید.

18- قبل از انتشار سرویس feature حتماً مجوزهای دسترسی به feature dataset که اخیراً ایجاد کردید، تخصیص دهید.

19- انجام این مرحله اختیاری است: روی کلاس عارضه‌ای که می‌خواهید edit tracking را برای آن فعال کنید؛ راست کلیک کنید و properties را انتخاب کنید.

به سربرگ Editor Tracking بروید و روی Enable Editor Tracking کلیک کنید.

20- فیلدهای کلاس عارضه را مناسب و با دقت انتخاب کنید.

21-  تاریخ ضبط تغییرات را ترجیحاً روی UTC تنظیم کنید.

22- Ok را بزنید.

انتشار یک سرویس feature

1- از منوی file در مسیر Share As/Service قرار بگیرید.

2- Publish a service را انتخاب و next را کلیک کنید.

3- اتصال سرور را انتخاب و نام سرویس را redlining بگذارید.

4- Next را بزنید و [root] را برای مسیر پوشه‌ی سرویس feature انتخاب کنید و continue را بزنید.

5- در سربرگ Parameters روی Advanced کلیک کنید.

6- مقدار SchemaLockingEnabled را به false تنظیم کنید و ok را بزنید.

7- در سربرگ Capabilities تیک Mapping  و  Feature Accessرا بزنید.

8- در سربرگ capabilities روی زیر منوی Feature Access کلیک کنید و گزینه‌ی Enable ownership-based access control on features را فعال کنید. با این گزینه کاربر مالک عارضه ها بتواند عوارض ایجاد شده را ویرایش و به روز رسانی کند و دیگر کاربران تنها اجازه‌ی جستجو در این عوارض را خواهند داشت.

9- دقت کنید که خطایی نمایش داده نشود.

10- Publish را بزنید.

11- انجام این مرحله اختیاری است: جهت امنیت سرویس feature، در زیر قسمت Security a Map Service حساب هر کاربری را که مجوز دسترسی به سرویس نقشه و feature اخیراً ایجاد شده را دارد، اضافه کنید.

برگرفته از کتاب تولید و به کارگیری (Enterprise Geodatabase (SDE در اپلیکیشن‌ های Web GIS

نویسنده: دکتر محمد بافقی زاده

نشر: انتشارات اکادمیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید