براي بدست آوردن نيازهاي سيستم حمل و نقل در يك كشور تصميم گيري ها بايستي بر اساس اطلاعات در دسترس آسان و به روز و قابل اطمينان باشد. امروزه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) بصورت يك تكنولوژي با پتانسل قابل توجه براي دستيابي به اهداف لازم براي بسياري از كاربردهاي حمل و نقل قديمي به وجود آمده است. كاربرد GIS در زمينه مهندسي حمل و نقل بعلت ماهيت توزيع شده از داده هاي مربوط به حمل ونقل و نياز به انواع تحليل ها در سطح شبكه و تحليل آماري امروز بيش از بيش اهميت يافته است. اولين تلاش در استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در حمل و نقل در آمريكا در سال 1990 آغاز شد و در سالهاي بعد در كشور انگليس و اخيراً در كشور هند مورد استفاده قرار گرفته است كه متاسفانه در كشورمان ايران چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سيستم هاي حمل و نقل شهري و ازدياد تقاضاي سفرها و حجم بالاي تردد هاي صورت پذيرفته و نياز به تأمين امكانات اوليه و زير بنايي اين سيستم حمل و نقل و نياز مبرم به ارائه يك مديريت توانمند جهت عدم مواجه يا كاهش معظلات حمل و نقلي استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت تلفيق اطلاعات لازم در حوزه حمل و نقل و GIS بيش از پيش ضروري مي نمايد. از اين رو در اين بخش عمده ترين پروژه ها و نيز معظلات حمل و نقلي كه مي توان از سيستم GISبه نحوه مطلوبي مديريت گردد به شرح زير ارائه مي گردد :
• مديريت بر عمران معابر شهري
• مديريت بر ساخت پايانه ها و پاركينگهاي طبقاتي شهري
• طراحي سيستم شوراي نامگذاري معابر شهري
• مديريت بر توسعه پمپ بنزين و پمپ گاز
• مديريت بر چراغهاي راهنمايي و سيستم مونيتورينگ تقاطهاي شهري
• مديريت بر اجراي خط كشي طولي معابر و سرعت گيرها و نصب تابلوهاي راهنماي و رانندگي
• مديريت بر ايستگاه ها و مسير هاي اتوبوسراني شهري
• مديريت تاكسراني شهري
• مديريت و سازماندهي سيستم تاكسي تلفني هاي شهري
• مديريت راه ها و پياده رو هاي برون شهري
تأثير تكنولوژي GISدر توسعه سيستم اطلاعات حمل و نقل و مديريت زير ساخت راه ها بسيار عميق مي باشد به نحوي كه اگر حداكثر استفاده از تكنولوژي GISدر بحث حمل و نقل به كار گرفته شود مي تواند روند تصميم گيريها را در مهندسي حمل و نقل و ترابري شهري متحول كند.

ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری

ArcGISArcGIS در برنامه ریزی شهریArcGIS در شهرسازیgisgis در برنامه ریزی شهریGIS در پروژه های شهریGIS در شهرسازیGIS در مدیریت شهریآموزش ArcGIS در برنامه ریزی شهریآموزش ArcGIS در شهرسازیآموزش GISآموزش GIS در برنامه ریزی شهریآموزش GIS در شهرسازیآموزش GIS در مدیریت شهریآموزش تخصصی GIS در برنامه ریزی شهریآموزش تخصصی GIS در شهرسازیآموزش تخصصی GIS در مدیریت شهریآموزش جامع و کاربردی ArcGIS در شهرسازیآموزش جامع و کاربردی GIS در شهرسازیآموزش جی آی اسآموزش جی آی اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریآموزش جی ای اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در مدیریت شهریآموزشگاه GIS در برنامه ریزی شهریآموزشگاه GIS در شهرسازیآموزشگاه GIS در مدیریت شهریپروژه کامل مکانیابیپروژه های عملی شهریتدریس خصوصی GIS در برنامه ریزی شهریتدریس خصوصی GIS در شهرسازیتدریس خصوصی GIS در مدیریت شهریتوپولوژی در مباحث شهریجی آی اس در شهرسازیداده های واقعی شهریدانلود نرم افزار GIS در شهرسازیرشته شهرسازیرویکرد شهرسازیسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیشهرشهرسازیطراحی شهریکاربرد GIS در پروژه های شهریکاربردهاي GIS در اداره ي ساماندهي معابر و حمل و نقلکتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکتاب کاربرد GIS در شهرسازیکتاب کاربرد GIS در مدیریت شهریمراحل انجام یک پروژه شهری در GISمشاوره پایان نامه GIS در برنامه ریزی شهریمشاوره پایان نامه GIS در شهرسازیمشاوره پایان نامه GIS در مدیریت شهریمشاوره پایان نامه جی ای اس در شهرسازیمنیژه براهیمیموسسه آموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریموسسه آموزش جی ای اس در شهرسازیموسسه آموزش جی ای اس در مدیریت شهریموسسه آموزشی GISموسسه چشم انداز شیرازموسسه علمس تحقیقاتینقش GIS در مدیریت شهریویدئوهای آموزشی GIS شهری

29 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید