کاربرد سنجش از دور در اكتشافات كانسارها


کاربرد سنجش از دور در اكتشافات كانسارها: امروزه استفاده از داده هاي متنوع سنجش از دور در اكتشافات منابع اقتصادي كانسارها در پي جويي هاي مدرن معمول شده است.اين مساله به اين داده ها در اكتشاف ذخائر معدني ارزش خاصي ميدهد.داده هاي سنجش از دور به خاطر وسعت زياد منطقه تحت پوشش و پوشش هاي چند طيفي و چند زماني مي توانند در شناسايي ايالتها و كمربند ها ومكانهاي كانه زايي مورد استفاده قرار گيرند.سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی روشهاي نويني هستند كه امروزه بصورت يك ابزار ارزشمند براي تشخيص ذخائر معدني يا جدا كردن مناطق مساعد كانه زايي از ساير مناطق به كار مي روند.بنابراين نقش مهمي در تعيين موقعيت ذخاير و كاهش هزينه هاي پي جويي و اكتشاف دارند. نقش سنجش از دور در اكتشاف كانسارها را مي توان به صورت زير خلاصه كرد:
نقشه برداري از واحد هاي سنگ شناسی و چینه شناسی و خطواره هاي بزرگ و روندهاي ساختاري در طول نواحي كه احتمال كانسار سازي وجود دارد.
نقشه برداري الگوهاي ساختاري و شكستگي هاي محلي كه ممكن است تشكيل دهنده كانسارهاي خاص باشند.
شناسايي مناطق دگرسان شده مرتبط با توده هاي كانسار.
تهيه اطلاعات زمين شناسي پايه با استفاده ازداده هاي سنجش از دور.
بسياري از كانسارها با سازند هاي خاص و يا واحد هاي سنگ شناسي خاصي ارتباط دارند.شناسايي اين واحد هاي سنگ شناسي و چينه شناسي توسط داده های سنجش از دور می تواند به اکتشافات کانسار های موجود در آنها کمک کند . همچنین تصاویر لندست زمین شناسان را قادر می سازد تا ارتباط بین کانسار ها و ساختار های خطی ناحیه ای را شناسایی کنند . در یک ایالت کانه زایی تعدد شکستگی ها و خط واره ها می تواند راهنمای اکتشاف کانسار باشند ، زیرا شکستگی ها مجرایی برای عبور سیالات کانه زا هستند .شكستگيهاي محلي نيز در تصاوير لندست و با استفاده از روشهاي مختلف پردازش تصوير مثل استفاده از فيلترهايي كه عوارض خطي را واضح ميسازند قابل تشخيص هستند.البته با وجود اينكه عوارض ساختاري نقش مهمي در تشكيل مناطق معدني دارند همه اين ساختارها لزوما در ارتباط با كانسارسازي نيستند.به همين جهت ارتباط انها با دگرسانيهاي گرمابي درمنطقه قدم بعدي در جهت اكتشاف مي باشد. در بسیاری از مناطقی که کانسار سازی انجام شده مناطق دگرسان شده در ارتباط با کانسار دیده می شوند که گاهی وسعت منطقه دگرسان شده تا چند برابر خود توده معدنی می باشد و به همین جهت از این مناطق به عنوان راهنما در جهت اکتشاف کانسار استفاده می شود . گاهی در منطقه کانسار سازی شده فقط آنومالیهای ژئوشیمی بدون تغییری در ظاهر سنگ و خاک منطقه دیده می شوند ، در اینجا برای اکتشاف کانسار ها مطالعات ژئوشیمی خاک و آبراهه ای مناسب است . کاربرد سنجش از دور در اینجا ضعیف است، فقط در صورتی که عناصر خاصی در نتیجه کانسار سازی در منطقه غنی شده باشند و تغییراتی در پوشش گیاهی خصوصا در اندازه و رنگ برگ ها ایجاد کنند این آنومالیهای ژئوبوتانی در سنجش از دور قابل شناسایی هستند. نوع ديگر دگرساني در مناطق کانه زا تغییرات كاني شناسي در مقياس کوچک است. مثلا تبديل گوتيت به مگنتيت و يا پيريت به پيروتيت كه اين تغييرات از طريق داده هاي ژئوفيزيك قابل شناسايي مي باشند ولي معمولا تشخيص آنها در تصاوير ماهواره اي امكان پذير است. بالاخره سومین نوع دگرسانی که تغییرات کانی شناسی زیادی در منطقه و در سطح زمین ایجاد می کند، این نوع دگر سانی، خصوصا انواعی که در کانسارهای مس نوع پروفیری دیده می شوند، به راحتی در تصاویر ماهواره ای و با روش های مختلف پردازش تصویر قابل شناسایی هستند .
سنگ های میزبان کانسارهایی که منشا گرمایی دارند همیشه در نتیجه عملکرد سیالات گرمایی متحمل تغییرات کانی شناسی و شیمیایی می شوند .در اكتشاف كانسارها يكي از اهداف اصلي شناسايي همين سنگهاي دگرسان شده است كه خود نهايتا ممكن است منجر به كشف توده هاي كانسار شوند.
نقشه برداری زونهای دگرسان توسط سنجنده هایی که انعکاس طیفی کانیهای خاص دگرسانی در محدوده مرئی و مادون قرمز طیف الکترومغناطیسی را ثبت می کنند امکان پذیر است. با توجه به اينكه بسياري از خصوصيات طيفي سنگها و كاني ها در قسمت مادون قرمز حرارتي طيف الكترومغناطيس قابل تشخيص هستند از سنجنده هاي حرارتي مثل ASTER كه مربوط به ماهواره مشاهده زمين (TERRA) مي باشد نيز مي توان به منظور شناسايي دگرسانيهاي مرتبط به كانسارسازي استفاده كرد.

11 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید